Наукові спрямування

АСУ в будівництві, організація реконструкції історичної забудови міст

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова вільно

Французька мова рівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чашин
Дмитро
Юрійович

Дисципліни

Системи автоматизованого проектування конструкцій будівель і споруд

Організація та управління виробництвом

Організація будівництва

Організація та планування дорожнього виробництва

Організаційне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
chashyn.dmytro@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «вдосконалення організаційно-технологічної підготовки зведення об'єктів будівництва».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Навчався в Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту на факультеті «Промислове і цивільне будівництво», захистив диплом з відзнакою, отримав кваліфікацію інженера-будівельника. У 2004 р. захистив дисертацію. З серпня 1999 р. по вересень 2004 р. працював на різних керівних посадах Державного підприємства «Придніпровська залізниця». З вересня 2004 р. по липень 2005 р. - доцент кафедри будівельного виробництва Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З грудня 2004 р. по теперішній час - доцент кафедри планування і організації виробництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Публікації

1. Les directions principales de l’adaptation des modeles cim aux conditions de la constructions et de la reconstruction des batiments // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 11 квітня 2017 р.). Збірник тез доповідей. – Тернопіль, 2017. – Вип. 18. – 116 с.

2. Чашин Д.Ю. Организационно-экономические аспекты возведения объектов транспортного назначения при устройстве скоростных железнодорожных магістралей // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 1 – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005.

3. Чашин Д.Ю., Нечепуренко Д.С. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.

4. Прилєпова М.О., Русінко М.І., Чашин Д.Ю., Ринкевич Н.С., Ткач Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань із дисципліни «Економіка праці» для студентів денної та заочної форм навчання з спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010.

5. Чашин Д.Ю., Мартиш О.О., Нечепуренко Д.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання. Дн-ськ, ПДАБА. – 2013.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх