Наукові спрямування

Використання процесного підходу до управління підприємством. Маркетинг в мережі Інтернет.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Булєєв
Юрій
Сергійович

Дисципліни

Операційний менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В508 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

yurij.buleev@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2010 р. закінчив аспірантуру ПДАБА за спеціальністю “Управління проектами і програмами”. Приймав участь у пілотному проекті економічного факультету “Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства”. Проводить для науково-практичні семінари з інтернет-маркетингу для студентів та викладачів ПДАБА. Автор 10 наукових статей та публікацій, 1 навчального підручнику.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 18/09/2017


Країна: ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Розрахунок економічної ефективності виробничих планів. Впровадження інтерактивних методів при викладанні дисциплін


Трудова діяльність

У 2007 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Менеджмент» і отримав кваліфікацію магістра менеджменту. З 2007 по 2010 рр. - аспірант кафедри менеджменту, маркетингу та управління проектами (нині - кафедра менеджменту, управління проектами і логістики), з 2007 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу. Нагороди:
- Подяка Ректора академії за активну сумлінну працю та з нагоди 85-річчя академії
- Подяка Ректора академії за плідну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток інженерно-будівельної освіти та з нагоди 100-річчя вищої інженерно-будівельної освіти в Катеринославі - Дніпропетровську (1916 - 2016)
- Грамота Ректора академії за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, значний внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 25-річчя економічного факультету ДВНЗ ПДАБА
- Диплом Ректора академії за активну участь у пілотному проекті економічного факультету “Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства” та нагоди 25-річчя економічного факультету ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Булєєв Ю.С. Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг. Навчальний посібник / В.Ю. Божанова Т.В. Котуранова, Ю.С. Булєєв, О.В. Цабій // Дніпро: “Свидлер А.Л.”, 2017. – 282 с.

2. Vecherov V.T., Buleev Y.S. Application of marketing in the process oriented management // Conference for the students and junior research staff “Majesty of Marketing”. – Dnipropetrovsk: Centre of Marketing Technologies of the National Mining University. – 2007. – S. 19-20.

3. Buleev Y.S., Polyanycko V.S. Marketing aspects in business operation on basis of the interested party theory // Conference for the students and junior research staff “Majesty of Marketing”. – Dnipropetrovsk: Centre of Marketing Technologies of the National Mining University. – 2007. – S. 8-9.

4. Вечеров В.Т., Булеев Ю.С. Лукьянова Е.Ю. Выбор и обоснование критериев оценки состояния бизнес-процессов предприятия при совершенствовании его менеджмента // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2008. – №1-2. – С. 93-95.

5. Вечеров В.Т., Булеев Ю.С. Содержание бизнес-процессов рыночно-ориентированной организации // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2008. – №8. – С. 19-22.

6. Buleev Y.S. Prozessmanagement wie Konzept der Verwaltung. // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених „Wissenschaft und Technik: Perspektives des XXI Jahrhunderts”. – Дніпропетровськ: ІБФО ПДАБА. – 2008. – S. 7-8.

7. Вечеров В.Т., Булеев Ю.С. Лукьянова Е.Ю. Типологизация проектов внедрения процессного менеджмента как инструмент снижения их стоимости // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – №1-2. – С. 24-26.

8. Вечеров В.Т., Булеев Ю.С. Особенности внедрения системы сбалансированных показателей на отечественных предприятиях // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – №1-2. – С. 45-46.

9. Булеев Ю.С. Формирование системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – №1-2. – С. 31-33.

10. Булєєв Ю.С. Управление проектами как система совершенствования экономической деятельности предприятия // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі». – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2013. – С. 24-26.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх