?>

Наукові спрямування

Економічна та технічна термінологія. Лексикографія.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Викладач

Божок
Олександр
Іванович

Дисципліни

Англійська мовапереглянути

Англійська мова за професійним спрямуваннямпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506 (п'ятий поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

inja@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Участь у наукових конференціях:
Міжвузівська конференція «Проблеми системного підходу до вивчення термінологічної лексики у спец вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» 24 січня 2008 року ДДУВС, Дніпро, Державний уні-верситет внутрішніх справ, 2008р.
ХІ міжвузівської Науково-практичної конференції «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» Дніпровська державна медична академія Дніпра, ДДМА, 2009р.
Регіональної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», ДНУ. Дніпровської: ТОВ «Інновація», 2009р.
ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» 11 березня 2010 року. Дніпро: ПДАБА, ІБФО, 2010р.
ХIII міжвузівськa Науково-практичнa конференція «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» Дніпровська державна медична академія Дніпра, ДДМА, 2011р.
Міжвузівська конференція «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищ. навч. закладі (тер-мінологічне словотворення)» 14 квітня 2011 року ДДУВС
IX міжнародної науково – практичної конференції «справи наукової думки - 2013», Прага 2013.
Міжнародна міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених, Дніпро 30-31 березня 2017 р.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчив філологічний факультет ДНУ за спеціальністю "Викладач англійської мови та літератури"в 2001 р. На кафедрі працює з 2002р.

Публікації

1. Божок О.І. Метод. вказівки до проведення практичних та самостійних занять з ангійської мови до теми “Цифрові технології у сучасному житті” для студентів ІІ курсу механічного факультету, Дніпропетровськ , ПДАБА, 2006р., 31 с.

2. Чижикова І.В., Білінська Л.І., Божок О.І. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови до теми «Зем  лерийні машини (Трактори)» (для студентів ІІ курсу механічного факультету). спец. 6.050502, Дніпропетровськ,  ПДАБА, 2010р., 30с.

3. Білінська Л.І, Божок О.І., Чижикова І.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Комп’ютери» для студентів напрямів підготовки 6.050202., «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 6.050101 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання, Дніпропетровськ 2013 р., 30 с.

4. Божок О.І, Білінська Л.І., Чижикова І.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Землерийні машини (бульдозери)» для студентів напрямів     підготовки 6.050503., «Машинобудування» та 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, Дніпропетровськ     2016 р., 28 с.

5. Чижикова І.В., Левицька С.І., Божок О.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою Землеустрій та кадастр для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 ²Геодезія та землеустрій² денної форми навчання, Дніпро 2017 р., 20 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх