Наукові спрямування

Управління витратами підприємства при реконструкції житлової забудови

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

БОЛСУНОВА
НАТАЛІЯ
АНАТОЛІЇВНА

Дисципліни

Економіка підприємства

Економіка будівництва

Статистика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1003 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

bolsunova.natliia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1994 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архитектури за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. У 2010 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архитектури за спеціальністю спеціаліст з фінансів.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 29/12/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації (стажування) у Департаменті капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації


Трудова діяльність

З 1995 року до нинішнього дня працює на посаді асистента кафедри Економіки та підприємництва ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка» денної форми навчання / Укладачі: Болсунова Н. А., Зозуля Н. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 – 11 с

2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.070106 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання / Укладачі:  Каховська О. В.,  Кірнос О. І., Болсунова Н. А., Бородін М. О., Зозуля Н. В. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 32 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 056 «Міжнародні економічні відносини», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка»  денної та заочної форм навчання  / Укладачі: Левчинський Д. Л., Кірнос О. І., Болсунова Н. А., Кірнос О. В., Зозуля Н. В. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 32 с.

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика» за темою «Ряди динаміки» для студентів ступеня бакалавра галузі знань  07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання /Укладачі: Левчинський Д. Л., Верхоглядова Н. І., Кірнос О. І., Болсунова Н. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 17 с.

5. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентами 2-го курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»  денної форми навчання  Кірнос О.І., Бородін М.О., Судакова О.І., Болсунова Н.А. Дні-ськ: ДВНЗ ПДАБА. – 2016.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх