Наукові спрямування

Міжкультурна комунікація, інтерактивні технології у викладанні та навчанні англійської мови, нові медіа

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень просунутий

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Білінська
Людмила
Іванівна

Дисципліни

Iноземна мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

bilinska.lyauda@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2004р. закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література( англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури, викладача англійської мови і літератури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2005 року працює викладачем кафедри іноземних мов у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Публікації

Кількість науковиx праць складає близько 28 публікацій, серед якиx статті та тези доповідей. Розроблено близько 7 навчально-методичниx матеріалів. Як консультант з іноземної мови для участі у науковиx конференціяx підготовила до друку близько 62 тез доповідей та статей студентів, магістрів та аспірантів.

1. ”Некоторые особенности и способы перевода безэквивалентной лексики” (с.73-78). // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Достижения высшей школы – 2014», Болгарія 2014. Тези доповідей 4 с.

2. ”Особливості засвоєння комп’ютерної термінології” (с.131-134). // Матеріали ХVII міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» Дн-ська державна медична академія Дн-ськ, ДДМА, 2015. Тези доповідей 4 с.

3. ”Teaching methods in foreign language learning” (с.129-131). // Матеріали ХVII міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальные проблемы обучения иностранных студентов» Дн-ська державна медична академія Дн-ськ, ДДМА, 2015. Тези доповідей 3 с.

4. ”Effective classroom management”. // Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції “Cutting – edge sciences”, Великобританія 2015. Тези доповідей 3 с.

5. ”Pros and cons of distance education”. // Матеріали ХI міжнародної науково-практичної конференції “Trends of modern science”, Великобританія (Шеффілд) 2015. Тези доповідей 3 с.

6. ”Traditional or modern method of teaching English” (с.154-157). // Матеріали міжвузівської науково – практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття», ПДАБА, Дніпропетровськ Тези доповідей 4 с.

7. ”Специфіка навчання іноземній мові студентів технічних вузів” (с.182-186). // Матеріали міжвузівської науково – практичної конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття», ПДАБА, Дніпропетровськ 2015. Тези доповідей 5 с.

8. ²The most typical devices of publicistic style² (с.36-39). // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції ²Перспективи світової науки², Великобританія липень 2016. Тези доповідей 4 с.

9. ²Exam and its role in language learning motivation² (с.3-5). // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції ²Наукові горизонти², Великобританія 2016. Тези доповідей 3 с.

10. ”Challenges and barriers in formation of communicative competence among English language learners ” // Науковий журнал «Молодий вчений» No 12 грудень 2018 р. – c.404-408.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх