?>

Наукові спрямування

Теорія та методами оптимізації, теорії імовірності, нечітких і неточних множин, та їх використанням в механіці конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Анлійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Бараненко
Валерій
Олексійович

Дисципліни

Будівельна механікаmore

Опір матеріалівmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Методи оптимізаціїmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, В 109 (перший поверх старого корпусу)

Phone:

вн. 3-13

E-mail

bva0984387404@gmail.com

Наукова діяльність

Науковою діяльністю В.О. Бараненко почав займатися ще за студентських років — брав активну участь у спостереженнях за першими радянськими штучними супутниками Землі. Ним було виконано математичну обробку та інтерпретацію власних візуальних спостережень поверхні планети Юпітер за 1960—1963 рр., які були покладені в основу його дипломної роботи (1964). Науковим керівником цієї роботи був академік АН УРСР М.П. Барабашов. Захистив кандидатську дисертацію в ДДУ у 1970 р., а докторську дисертацію — у 2001 р. У 2004 р. загальними зборами Академії наук вищої освіти Валерія Олексійовича було обрано її дійсним членом. В.О. Бараненко брав участь у роботі шести наукових експедицій за спостереженням повної фази сонячних затемнень, зокрема Західний Сибір (1968), Алтай (1981), Кавказ (2006).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Народився 20 січня 1941 р. в с. Крива Коса Будьонівського району Сталінської області (нині Донецька область). У 1957 р. закінчив Сєдовську середню школу. Вищу освіту отримав в Дніпропетровському державному університеті (ДДУ), закінчив механіко-математичний факультет за фахом «Математика» (1964). Протягом 45 років працював у Дніпропетровському інженерно-буді¬вельному інституті (зараз — ПДАБА). Пройшов шлях від навчального майстра до професора (2003). Обіймав посади доцента кафедр будівельної механіки (1971—1974), прикладної математики (1974—1981, 1985—1997), завідувача кафедр прикладної математики (1981—1985), нарисної геометрії та графіки (1997—2010). З 2010 р. по 2015 рік працював в Українському державному хіміко-технологічному університеті, обіймав посаду професора кафедри «Комп’ютерні технології та вища математика». З 2015 року по терепішній час займає посаду професора кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ ПДАБтаА.

Публікації

1. Banichuk N.V., Baranenko V.A. The “ Weak” Infringement Restriction in Designing of   Bar System by Fuzzy Modeling //Reports International Conference for Mathematical Modeling and Optimization in Mechanics(MMOM 2014)  Ed. S.Repin, P. Neittaanmäki and T.Tuovinen(Eds.) 6-7 March 2014, University of Jyväskylä, Finland, 2014.- pp 28 – 33.

2. Бараненко В.О., Волчок Д.Л. Нечітке моделювання в задачах синтезу стисненої оболонки в умовах нечіткої невизначеності даних та обмежень несучої здатності// Вісник Запорізького національного університету. Математичне моделювання і прикладна механіка /Зб. наукових праць .Фізико-математичні науки.-Запоріжжя.-№ 1.-2015.- С. 7- 12.

3. Baranenko V., Volchok D. Approach of fuzzy dependent – chance programming to the problem of synthesis of cylindrical shells //Theoretical foundations of civil engineering Polish-Ukrainian Transactions./ Ed. by Szczesniak .- Vol.23.- Warsaw 2015. – pp.65 – 70.

4. Бараненко В.О., Волчок Д.Л. Пошук максимального значення навантаження кругової циліндричної стиснутої оболонки в умовах стійкості та міцності при стохастичних даних//В наук.-техн. зб. „Опір матеріалів і теорія споруд”. – Вип. № 96/ Голов. ред. В.А. Баженов – К.: КНУБА 2015.- С.88 – 98.

5. Valery Baranenko, Denis Volchok Evaluation of the maximum axial force on a cylindrical shell structure in terms of stability and strength using fuzzy quantities of chosen geometric parameters//Roads and Bridges. V.15( 2016 ) -P. 71 – 81.

6. Бараненко В.О., Волчок Д.Л. Оцінка максимального значення осьової сили стиснення оболонки при нечітких даних  як задача невизначеного програмування// Наук.-техн. зб. – Опір матеріалів і теорія споруд.- Гол. ред.  Баженов В.А.-  К. – КНУБА.- 2016.- Вип.(97) ,- 2016 . – С. 90 – 106 .

7. Бараненко В.О. Волчок Д.Л. Імітаційне та нечітке моделювання в оптимальному проектуванні тонкостінних конструкцій в умовах випадкової і нечіткої інформації про вихідні дані http://dspace.puet.edu.ua| handle 123456789/5560 (м.Полтава).

8. Бараненко В.О., Волчок Д.Л. Методи м’яких обчислень для оптимального проектування ортотропних циліндричних оболонок в умовах випадкової і нечіткої невизначеності// Тези доп. Міжнародної наук.- практ. конф. « Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі. – Київ 25-26 жовтня 2017 р.- К.: Талком.- С.20 – 23.

9.Бараненко В.О., Волчок Д.Л.  Обернена задач будівельної механіки  армованої циліндричної оболонки зі склопластику// Наук.-техн. зб. – Опір матеріалів і теорія споруд.- Гол. ред.  Баженов В.А.-  К. – КНУБА.- 2017.- Вип.(98) ,- 2017 . – С. 89 – 103 .

10. Бараненко В.О., Волчок Д.Л. Вагова оптимізація стиснутої ортотропної циліндричної оболонки за умов трьох граничних станів, стохастичної і нечіткої невизначеності навантаження//  Збірник наукових праць Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій  Національний університет ім. О. Гончара.- м.Дніпро.- Вид. Ліра.-2017. – С. 5 – 23.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх