?>

Наукові спрямування

Математичне обгрунтування методу змінного масштабу, який був розроблений у монографіях академіка НАН України М.Г.Бондаря для дослідження коливань та стійкості нелінійних систем. Побудова формул наближеного розв’язку, визначення умов, які мають задовольняти коефіцієнти нелінійних диференціальних рівнянь або рівнянь із змінними коефіцієнтами для придатності методу, побудова оцінки наближень. За допомогою розвинутого методу розглянуто численні задачі будівельної механіки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор фізико-математичних наук, професор

Баєв
Станіслав
Віталійович

Дисципліни

Вища математикабільше

Основи системного аналізубільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Математичні моделі в розрахунках на ЕОМбільше

Системотехніка і моделювання систембільше

Методи оптимізаціїбільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 305 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-53, вн. 4-53

E-mail

Stanisl.Baev@gmail.com

Наукова діяльність

З 1965року по 1967рік навчався в аспірантурі на кафедрі мостів Дніпропетровського інституту інженерів залізничого транспорту. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію в Дніпропетровському інституті інженерів залізничого транспорту “Деякі задачі автоколивань за сухим тертям”, спеціальність 01.022 – опір матеріалів та будівельна механіка. В 2001 році захистив докторську дисертацію “Розвиток та обгрунтування методу змінного масштабу в будівельній механіці”, спеціальність 05.23.17 – будівельна механіка. Захист відбувся в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Після закінчення школи в 1956 році почав трудову діяльність токарем заводу п/с 18 м. Запоріжжя (в теперішній час- завод “Мотор-січ”). В 1957році вступив до Дніпропетровського інституту інженерів залізничого транспорту, в 1962 році закінчив навчання на факультеті мостів і тунелів за спеціальністю “Мости і тунелі”. Будував мости в Казахстані. З 1964 по 1965 рік працював на Дніпропетровському заводі мостових залізобетонних конструкцій старшим інженером планово-виробничого відділу, приймав участь в спорудженні центрального мосту в Дніпропетровську, за що був премійований після його побудови. З 1965року по 1967рік навчався в аспірантурі на кафедрі мостів Дніпропетровського інституту інженерів залізничого транспорту, після закінчення працював інженером лабораторії динаміки мостів Дніпропетровського інституту інженерів залізничого транспорту. З 1969 по 1971 роки - молодший науковий співробітник Дніпропетровського відділення інституту механіки АН УРСР. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію в Дніпропетровському інституті інженерів залізничого транспорту “Деякі задачі автоколивань за сухим тертям”, спеціальність 01.022 – опір матеріалів та будівельна механіка. В 1988 році закінчив наочно Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю “Математика”. З 1971 року по 2001 рік - доцент кафедри вищої математики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. В 1989-1992 роках виконував обов’язки завідуючого кафедри вищої математики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. В 2001 році захистив докторську дисертацію “Розвиток та обгрунтування методу змінного масштабу в будівельній механіці”, спеціальність 05.23.17 – будівельна механіка. Захист відбувся в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. З 2001 року - професор кафедри вищої математики Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Баев С.В. Колебания балки с затяжкой под действием движущегося груза //Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 7. – Варшава: июнь 2000.– С. 386-390.

2. Баев С.В. Метод Н.Г. Бондаря в нелинейной механике //Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 10. – Варшава: червень 2002.– С. 561-566

3. Баев С.В. Об устойчивости решения некоторого класса нелинейных дифференциальных уравнений. // Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 11. – Дн-ск – Варшава: червень 2003.– С. 37 – 42.

4. Баев С.В., Хвостенко Ю.В. Поперечные перемещения упруго закрепленной биметаллической пластины при тепловом воздействии //Сб. наук. праць Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету ”Теоретичнi основи будiвництва”. Том 14. – Варшава: червень 2006. – С. 489-494.

5. Баєв С.В.,Пікуш Ю.С. Применение метода Даламбера к решению уравнения колебаний струны с подвижными концами //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2008. – №6-7. –С. 23-28.

6. Баєв С.В.,Пікуш Ю.С. Побудова аналітичного розв’язку рівняння Дуфінга //Вісник ПДАБтаА, №6-7- Дн-ськ: 2009. С. 43-48.

7. Баєв С.В. Аналітичний розв’язок рівняння поширення тепла в біметалевій пластині, що знаходиться в потоці гарячого газу. // Сб. наук. праць”Теоретичнi основи будiвництва” Приднiпровськоi державноi академii будiвництва та архiтектури та Варшавського технічного університету. Том 18. –Варшава: вересень 2010.-С. 53-60

8. С.В.Баєв, А.А. Кулик Оптимізація математичної моделі проекту ділянки автомобільної траси. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2013. – № 5 (182) . – С. 13-16

9. Баєв С.В., Бараненко В.О. Розв’язання задачі про нелінійні коливання балки за гармонійним збурюванням в умовах невизначенності параметрів // Перспективні напрямки світової науки. Зб. статей  учасників  тридцять сьомої  Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя “, 19-22 квітня 2016 року. – Запоріжжя: 2016. С. 37-43.

10. Баев С.В., Бараненко В.О. Визначення прогину попередньо напруженої балки за умови невизначенності параметрів // Перспективні напрямки світової науки. Зб. статей  учасників  тридцять сьомої  Всеукраїнської науково-практичної конференції  “Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя “, 19-22 квітня 2016 року. – Запоріжжя: 2016. С.17-20.

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх