Наукові спрямування

Методика викладання дисциплін архітектурно-проектного напрямку. Архітектурне проектування будівель і споруд житлового та громадського призначення. Історія архітектури і містобудування.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Бадюл
Марія
Геннадіївна

Дисципліни

Історія архітектури і містобудування зарубіжних країн до XX ст..

Архітектурне проектування

Об’ємно-просторова композиція.

Архітектурна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 465 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

mbadiul@gmail.com

Наукова діяльність

З 2005 р. поступила в аспірантуру до КНУБА, у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціонально-планувальна організація фізкультурно-ігрових закладів для дітей шкільного віку» (науковий керівник – В. В. Товбич (КНУБА)).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2005 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд», а також у цьому році вступила до аспірантури КНУБА, яку закінчила у 2012 р. У 2015 рр. М. Г. Бадюл захистила дисертацію (науковий керівник – В. В. Товбич (КНУБА)) та їй ВАК України присуджено (29.09.2015) науковий ступінь кандидата архітектури. З 2005 р. М.Г. Бадюл працює асистентом кафедри Основ архітектури, з 2015 р. продовжує роботу на посаді доцента.

Публікації

Марія Геннадіївна Бадюл є автором наукових праць, зокрема:

1. Бондарь М.Г. Анализ развития детских спортивно-развлекательных сооружений. / Бондарь М.Г. // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, вип.№ 21, КНУБА 2005г.

2. Бондарь М.Г. Временные и планировочные факторы, влияющие на планировочные решения спортивно-развлекательных сооружений для детей школьного возраста. / Бондарь М.Г. // Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: ДОП КНУТД, 2006. – С. 320-324.

3. Бондарь М.Г. Основная функционально-планировочная структура спортивно-развлекательных сооружений для детей школьного возраста. / Бондарь М.Г. // Мужвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 78. Відповідальний редактор В.Э. Михайленко. – К.: КНУБА, 2007р. – С. 411-415.

4. Бондарь М.Г. Математическая модель задачи определения эффективных архитектурно-планировочных решений для целенаправленных управленческих воздействий на объекты городской среды на примере спортивно-развлекательных сооружений для детей школьного возраста. / Бондарь М.Г. // Науково-технічний збірник “Сучасні проблеми архітектури та містобудування” – КНУБА, 2007. – № 17.

5. Бондарь М.Г. Пространственно временные факторы, влияющие на формирование зон активного отдыха для детей школьного возраста. / Бондарь М.Г. // Новини науки Придніпров`я. Науково-практичний журнал – ПГАСА, 2008. – № 1. – С. 68-72.

6. Бадюл М.Г. Факторы, влияющие на оценку эффективности спортивно-развлекательных сооружений. / Бадюл М.Г. // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін – КНУБА, 2012. – № 43. – С.32-40.

7. Бадюл М.Г. Применение методов системного подхода и системного анализа для оценки выбора архитектурно планировочных решений. / Бадюл М.Г. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під загальною редакцією Трегуб Н.Є. – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 1 – С. 80-89.

8. Бадюл М.Г. Структуризация целей и методика оптимизации функциональных и планировочных решений спортивно-развлекательных сооружений для детей школьного возраста. / Бадюл М.Г. // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Наук.- техн. Збірник – КНУБА, 2012. – № 29. – С. 22-32.

9. Бадюл М.Г. Использование метода анализа иерархий в архитектурной практике. / Бадюл М.Г. // Новый университет. Технические науки. Научный журнал / Под редакцией А.В. Буркова – Юшкар-Ола: Коллоквиум, 2013. – № 3(13). – С. 8-14.

10. Бадюл М.Г. Застосування методу аналізу ієрархій у проектуванні та будівництві. / Бадюл М.Г., Крамаренко В.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научніх трудов / Под общей редакцией д. т. н., проф. В.И. Большакова – ПГАСА, 2013. – № 70. – С. 27-35.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх