Увага! Додаткова дисципліна!

Дата публікації: 03.06.2022

Згідно з Наказом Ректора від 26 травня 2022 р. № 61 в освітніх програмах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 2021-2022 навч. р. замінено кваліфікаційну роботу
на кваліфікаційний екзамен та додаткові освітні компоненти (дисципліни). Форма підсумкового контролю за додатковими освітніми компонентами – залік.

З 06.06.2022 по 19.06.2022 будуть проведені лекції з додаткових освітніх компонент. Лекції проводитимуться дистанційно з використанням сервісу Teams MS Office 365
спільно для здобувачів освіти денної та заочної форм навчання.

В сервісі Teams створені відповідні команди, до яких включені студенти, в командах викладено Розклад лекцій.

?>
вверх