?>

Наукові спрямування

Дослідження міжнародних інтеграційних процесів, глобальних виробничих мереж, міжнародного аутсорсингу, людського капіталу та доцільне вивчення європейського ринку будівельних послуг

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Алієв
Руслан
Абдулбасирович

Дисципліни

Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємствпереглянути

Транснаціональні корпораціїпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Міжнародний аутсорсингпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

alievrus91@mail.ru

Наукова діяльність

В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини - в Київському Національному Економічному Університеті (КНЕУ) ім. В. Гетьмана під керівництвом д.е.н., проф. Орловської Ю. В. Тема дисертаційного дослідження:. «Розвиток європейського ринку будівельних послуг». З того ж року працює доцентом кафедри міжнародної економіки.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Навчався в академії з 2008 року. Після закінчення першого курсу проходив лінгвістичне стажування у м. Лондоні (Англія). У травні 2011 року, почав працювати помічником бухгалтера у будівельній компанії ТОВ « Алком» як сумісник. Після відмінного закінчення навчання на факультеті міжнародна економіка у 2012 році , почав працювати економістом по фінансовій частині у ТОВ « Алком», нині займаю посаду фінансового директора у тому ж підприємстві. У 2016 почав працювати асистентом на кафедрі «міжнародна економіка». З листопада 2014 р. по 2016 навчався в очній аспірантурі ПДАБА. У 2017р. захистив дисертацію на здобуття наукового звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини

Публікації

1. Алієв Р.А., Орловська Ю.В. Тенденції розвитку ринку будівельних послуг в Європейському Союзі // Особливості розвитку ринку будівельних послуг у Європейському Союзі: [колективна монографія] /Алієв Р.А., Ю.В. Орловська – Дніпро, 2016 – 156 с

2. Алієв Р.А., Орловська Ю.В. Аналіз розвитку ринку будівельних послуг в Європейському Союзі // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро, ПДАБА. – №112- 2016. – С.26-35.

3. Алієв Р.А., Орловська Ю.В. Інтенсифікація зовнішньої торгівлі будівельними послугами України // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 2016. – №.1 Т.1 – С. 86-92

4. Алієв Р.А. Трансформація чинників та пріоритетів житлового будівництва в умовах економічної глобалізації // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – 2015. – №. 2. – С. 60–65

5. Алієв Р.А. Сутність будівельних послуг як об’єкт міжнародної торгівлі // Збірник наукових праць Черкаського державного технічного університету. – Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 76–81

6. Мащенко С.О., Алієв Р.А. Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території України. – Дніпро, ПДАБА. – №136- 2018. – С.22-32.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх