ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора Н.Т. Верхоглядова
07.09.2018

Розклад для кафедр ( ПЦБ ф-т ). 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк.

Буд.мех.та ОМ Вищ.математики ЗБК О та Ф ПОВ Техн.будiв.вир. Фiзвиховання Фiзики

Буд.мех.та ОМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Архiтектурно-планувальнi кон-в106лекцiяМБГ-18мдоц.Волчок Д.Л.
тех. с.г.фактори
8.00Опiр матерiалiвв102лекцiяПМ-18ст - ...доц.Кожемякiна I.Ф
8.00Опiр матерiалiвв107лекцiяКН-17ст - ...доц.Нагорний Д.В.
9.30чОпiр матерiалiвв107практикаКН-17ст - ...
9.30чОснови теорiї спорудв106практикаАРХ-18ст
9.30Будiвельна механiкав101практикаПЦБ-16-5
9.30Будiвельна механiка С/Кв105практикаПЦБ-16-7п
9.30Опiр матерiалiвв102практикаБМО-17 - ...
11.00Архiтектурно-планувальнi кон-в106практикаМБГ-18м
тех. с.г.фактори
11.00Теорiя пластин i оболоноккаф.лекцiяПЦБ-17мн
13.00Теорiя стiйк.та коливань каф.лекцiяПЦБ-17мн
конструкцiй
_Вiвторок_
8.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-16-1
9.30зОснови теорiї спорудв105практикаАРХ-17-2
9.30Будiвельна механiка354лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Варяничко М.О.
9.30Будiвельна механiка С/Кв102практикаПЦБ-16-2
9.30Наук.i практ.способи каф.лекцiяПЦБ-17мн
форм.мiськ.забудови...
9.30Форм.розр.схем арх.комп.i каф.лекцiяПЦБ-17мн
констр.рiш.
11.00Будiвельна механiкав105практикаПЦБ-16-4
11.00Будiвельна механiка С/К354лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Панченко С.П.
11.00Наук.i практ.способи каф.лекцiяПЦБ-17мн
форм.мiськ.забудови...
11.00Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-17-3
11.00Форм.розр.схем арх.комп.i каф.лекцiяПЦБ-17мн
констр.рiш.
13.00зОпiр матерiалiвв102практикаПМ-18ст
13.00Будiвельна механiкав105практикаПЦБ-16-3
13.00Наук.i практ.способи каф.практикаПЦБ-17мн
форм.мiськ.забудови...
13.00Форм.розр.схем арх.комп.i каф.практикаПЦБ-17мн
констр.рiш.
_Середа_
8.00чОснови теорiї спорудв102практикаАРХ-17-1
8.00зОпiр матерiалiвв106практикаМБГ-17 - ...
9.30Будiвельна механiка353лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Волчок Д.Л.
9.30Опiр матерiалiв357лекцiяТГПВ-18ст - ...доц.Зеленський А.Г
9.30Опiр матерiалiв354лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Погасiй О.А.
11.00чОпiр матерiалiвв106практикаТГПВ-18ст - ...
11.00зБудiвельна механiкав106лекцiяТГПВ-16 - ...доц.Волчок Д.Л.
11.00зОпiр матерiалiвв205практикаТГПВ-17
11.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-17ст
11.00Будiвельна механiка С/Кв107практикаПЦБ-16-1
11.00Форм.розрах.схем арх.комп. i в105лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
конс.рiш.
13.00Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-17-2
13.00Форм.розрах.схем арх.комп. i в105практикаПЦБ-18-4мп - ...
конс.рiш.
_Четвер_
9.30чОснови теорiї споруд354лекцiяАРХ-18ст - ...доц.Волчок Д.Л.
9.30зОснови теорiї споруд354лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Волчок Д.Л.
9.30Будiвельна механiка С/К353лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Панченко С.П.
11.00чОснови теорiї спорудв105практикаАРХ-17-4п
11.00зБудiвельна механiкав101лекцiяТГПВ-17стдоц.Волчок Д.Л.
11.00зБудiвельна механiкав101практикаТБК-16
11.00зОснови теорiї спорудв105практикаАРХ-17-5п
11.00Будiвельна механiка С/Кв107практикаПЦБ-16-3
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в102лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в102практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Будiвельна механiкав105практикаПЦБ-16-7п
13.00Будiвельна механiка С/Кв107практикаПЦБ-16-4
13.00Опiр матерiалiвв106практикаПЦБ-17-1
_П`ятниця_
8.00Будiвельна механiкав105лекцiяМБГ-17ст - ...доц.Лiхачова О.В.
8.00Опiр матерiалiвв102практикаПЦБ-18ст
9.30зБудiвельна механiкав105практикаМБГ-17ст - ...
9.30Опiр матерiалiв357лекцiяПЦБ-17-4п - ...доц.Погасiй О.А.
11.00Будiвельна механiка354лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Варяничко М.О.
11.00Будiвельна механiка С/Кв105практикаПЦБ-16-5
11.00Опiр матерiалiвв107практикаПЦБ-17-4п
13.00Будiвельна механiкав102практикаПЦБ-16-2
13.00Будiвельна механiка С/Кв105практикаПЦБ-17ст

Вищ.математики
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Вища математика522лекцiяПЦБ-18-4п - ...доц.Чумак Л.О.
9.30чВища математика352лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Долгова I.М.
9.30Вища математика519лекцiяЗУК-17доц.Чумак Л.О.
13.00Вища математика519лекцiяЗУК-18доц.Чумак Л.О.
_Вiвторок_
9.30Вища математика519практикаЗУК-17
9.30Вища математика522практикаПЦБ-18-1
9.30Вища математикав106практикаПЦБ-18-3
9.30Теорiя ймовiрностей i 352лекцiяМТ-17-2 - ...проф.Тичинiн В.А.
математична статистика
9.30Форм.розр.схем арх.комп.i каф.лекцiяПЦБ-17мн
констр.рiш.
11.00Вища математика351лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Долгова I.М.
11.00Вища математика352лекцiяПЦБ-18-4п - ...доц.Чумак Л.О.
11.00Вища математика519лекцiяЕКО-18проф.Тичинiн В.А.
11.00Вища математика522практикаМТ-18-1п - ...
11.00Форм.розр.схем арх.комп.i каф.лекцiяПЦБ-17мн
констр.рiш.
13.00Вища математика404практикаПУА-18 - ...
13.00Теорiя ймовiрностей i 519практикаФIН-18ст - ...
математична статистика
13.00Форм.розр.схем арх.комп.i каф.практикаПЦБ-17мн
констр.рiш.
14.30Теорiя ймовiрностей i 519практикаМТ-17-2 - ...
математична статистика
_Середа_
8.00чВища математика522практикаМБГ-18 - ...
8.00зВища математика522лекцiяЗУК-18доц.Чумак Л.О.
9.30чВища математикав302лекцiяЗУК-17доц.Чумак Л.О.
9.30зВища математика512лекцiяПМ-18ст - ...доц.Левкович О.О.
9.30зВища математикав302практикаЗУК-17
9.30Вища математика522практикаМАГ-18
9.30Вища математика352практикаПЦБ-18-2
9.30Вища математика522практикаФIН-18
11.00Вища математика322блекцiяЦБ-18доц.Долгова I.М.
11.00Вища математика352лекцiяТГПВ-18 - ...доц.Левкович О.О.
11.00Математичнi методи дослiджень 522лекцiяПЦБ-17мнпроф.Тичинiн В.А.
в буд.галузi
13.00чВища математика354лекцiяПУА-18 - ...доц.Долгова I.М.
13.00чВища математика352лекцiяБМО-18 - ...доц.Левкович О.О.
13.00чВища математика519лекцiяВВ -18доц.Левкович О.О.
13.00чВища математика352лекцiяПМ-18 - ...доц.Левкович О.О.
13.00чВища математика519лекцiяТБК-18доц.Левкович О.О.
13.00чВища математика519практикаТГПВ-18
13.00чВища математика522практикаЦБ-18
13.00зВища математика352лекцiяПЦБ-18-2 - ...доц.Долгова I.М.
13.00Вища математика351практикаПЦБ-18-4п
_Четвер_
8.00Вища математика519практикаПЦБ-18-4п
9.30чВища математика351лекцiяФIН-18 - ...проф.Тичинiн В.А.
9.30Вища математика352лекцiяПУА-18 - ...доц.Долгова I.М.
9.30Вища математика519лекцiяАУТП-17 - ...доц.Левкович О.О.
9.30Вища математика522лекцiяБМО-17доц.Левкович О.О.
9.30Вища математика519лекцiяПМ-18ст - ...доц.Левкович О.О.
9.30Теорiя ймовiрностей i в107практикаОА-18ст - ...
математична статистика
11.00чВища математика519практикаБМО-17 - ...
11.00зВища математика519практикаПМ-18ст - ...
11.00Вища математика522лекцiяЦБ-18доц.Долгова I.М.
11.00Вища математика353лекцiяТГПВ-18 - ...доц.Левкович О.О.
11.00Вища математикав106практикаПЦБ-18-2
11.00Методи матиматичноi статистики 352лекцiяЕКО-17мпроф.Тичинiн В.А.
в екологii
11.00Теорiя експерименту523блекцiяАТ-17мдоц.Чумак Л.О.
13.00Вища математика353лекцiяПМ-18 - ...доц.Левкович О.О.
13.00Вища математика519практикаВВ -18
13.00Вища математика522практикаПЦБ-18-1
13.00Вища математика519практикаТГПВ-18 - ...
13.00Методи матиматичноi статистики 352практикаЕКО-17м
в екологii
_П`ятниця_
8.00Вища математика519практикаЗУК-18
8.00Теорiя ймовiрностей i 522практикаМБ-17-2 - ...
математична статистика
9.30Вища математика352лекцiяФIН-18 - ...проф.Тичинiн В.А.
9.30Вища математика519практикаЦБ-18 - ...
9.30Теорiя ймовiрностей i в205практикаМАГ-18ст - ...
математична статистика
9.30Теорiя ймовiрностей i 522практикаМЕН-17
математична статистика
11.00чВища математика519практикаЕКО-18
11.00Вища математика351практикаЕП-18-2 - ...
11.00Вища математика522практикаПЦБ-18-3
11.00Теорiя ймовiрностей i 352лекцiяФIН-18ст - ...проф.Тичинiн В.А.
математична статистика
13.00Вища математика519практикаБМО-18 - ...
13.00Вища математика351практикаЕК-18
13.00Вища математика519практикаМIТ-18
13.00Вища математика351практикаОА-18-2 - ...
13.00Вища математика519практикаПМ-18

ЗБК
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Основи проектування 129лекцiяЕМ-18мдоц.Юрченко Є.Л.
iнженерних системе/б
9.30чЗалiзобетоннi та кам`янi в302практикаКН-16ст - ...
конструкцiї
9.30Основи автоматизованного в306лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Гуслиста Г.Е.
проектування в буд-вi
11.00Основи проектування 129практикаЕМ-18м
iнженерних системе/б
11.00Особ.проект.буд.i спор.в каф.лекцiяПЦБ-17мн
ум.сейсмiч.
13.00Комп.модел.будiвель i споруд iз каф.лекцiяПЦБ-17мн
ЗБК
_Вiвторок_
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Юрченко Є.Л.
конструкцiї
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-15-4
конструкцiї
9.30Рац. проект.ЗБК будiвель i каф.лекцiяПЦБ-17мн
споруд
9.30Спецкурскаф.лекцiяМБГ-17мдоц.Шляхов К.В.
11.00чСпецкурскаф.лекцiяМБГ-17мдоц.Шляхов К.В.
11.00зСпецкурскаф.практикаМБГ-17м
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в302лекцiяКН-16ст - ...доц.Кожанов Ю.О.
конструкцiї
11.00Рац. проект.ЗБК будiвель i каф.лекцiяПЦБ-17мн
споруд
13.00ЗБК та виробив302лекцiяЦБ-17ст - ...
13.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-15-1
конструкцiї
13.00Рац. проект.ЗБК будiвель i каф.практикаПЦБ-17мн
споруд
13.00Спецкурскаф.практикаМБГ-17м
_Середа_
9.30чIнженернi констр. будiвель i в306лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Кожанов Ю.О.
споруд. ЗБК
9.30Європ.стандарти,енергоаудит, в306апрактикаПЦБ-18-2мн
iнелект.власнiсть
11.00чIнженернi констр. будiвель i в306лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Зiнкевич О.Г.
споруд. ЗБК
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-16ст
конструкцiї
11.00Рацiональне проект.ЗБК буд.i в302лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
споруд
13.00чIнженернi констр. будiвель i в306апрактикаАРХ-15-2
споруд. ЗБК
13.00чIнженернi констр. будiвель i в301практикаАРХ-15-6п
споруд. ЗБК
13.00чОснови автоматизованного 1006практикаПЦБ-15-4
проектування в буд-вi
13.00зЗБК та виробив301практикаЦБ-17ст - ...
13.00Основи автоматизованного в306лекцiяПЦБ-16ст - ...ас.Буцька О.Л.
проектування в буд-вi
13.00Рацiональне проект.ЗБК буд.i в302практикаПЦБ-18-4мп - ...
споруд
_Четвер_
8.00чСистеми 502практикаПЦБ-18-2мн - ...
автоматиз.проект.конструкцiй
буд.i спор.
8.00Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Шляхов К.В.
конструкцiї
8.00Основи енергоаудиту в буд-вiв302лекцiяЕМ-18мдоц.Юрченко Є.Л.
9.30чОснови автоматизованного 1006практикаПЦБ-16ст
проектування в буд-вi
9.30чСистеми в306лекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Зезюков Д.М.
автоматиз.проект.конструкцiй
буд.i спор.
9.30зОснови автоматизованного 1006практикаПЦБ-15-1
проектування в буд-вi
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в301практикаПЦБ-15-3
конструкцiї
11.00зСистеми 502практикаПЦБ-18-4мп - ...
автоматиз.проект.конструкцiй
буд.i спор.
11.00 Планування та обробка в302лекцiяМБГ-17мдоц.Конопляник О.Ю.
наукових експериментiв
11.00Планування та обробка наукових в302лекцiяАДА -17мдоц.Конопляник О.Ю.
експер.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в306практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-4п
споруд. ЗБК
8.00чОснови автоматизованного 1006практикаПЦБ-15-2
проектування в буд-вi
8.00зIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-5п
споруд. ЗБК
8.00зОснови автоматизованного 1007практикаПЦБ-15-7п
проектування в буд-вi
8.00Європ.стандарти,енергоаудит, в306апрактикаПЦБ-18-1мн
iнелект.власнiсть
9.30чСистеми в306лекцiяПЦБ-18-2мн - ...доц.Гуслиста Г.Е.
автоматиз.проект.конструкцiй
буд.i спор.
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в301лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Котов М.А.
конструкцiї
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в302практикаПЦБ-15-7п
конструкцiї
9.30Європ.стандарти,енергоаудит, в306апрактикаПЦБ-18-4мп
iнелект.власнiсть
11.00чIнженернi констр. будiвель i в302практикаАРХ-15-1
споруд. ЗБК
11.00зЗалiзобетоннi та кам`янi в302практикаЛIБ-15 - ...
конструкцiї
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаПЦБ-15-2
конструкцiї
13.00чОснови автоматизованного 1006практикаПЦБ-15-3
проектування в буд-вi
13.00Європ.стандарти,енергоаудит, в306апрактикаПЦБ-18-3мп
iнелект.власнiсть

О та Ф
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
11.00зОснови i фундаментив901практикаЛIБ-15 - ...
11.00Основи i фундаменти357лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Горлач С.М.
_Вiвторок_
8.00Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-15-7п
9.30Геологiя з основами в906лекцiяЕКО-18доц.Грабовець О.М.
геоморфологiї
9.30Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-15-3
9.30Спецкурсв905лекцiяМБГ-17мдоц.Бiкус К.М.
11.00чСпецкурсв905лекцiяМБГ-17мдоц.Бiкус К.М.
11.00зСпецкурсв905практикаМБГ-17м
13.00Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-16ст
13.00Спецкурсв905практикаМБГ-17м
_Середа_
9.30Основи i фундаменти358лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Нажа П.М.
11.00Особл.проект.О i Ф у в901лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
склад.геол.умов.
13.00Особл.проект.О i Ф у в901практикаПЦБ-18-4мп - ...
склад.геол.умов.
_Четвер_
9.30чМеханiка грунтiв та робота в901лекцiяКН-16ст - ...ас.Загiльский В.А.
фундаментiв
9.30зМеханiка грунтiв та робота в901практикаКН-16ст - ...
фундаментiв
9.30Геотехнiчне проектування в буд-357лекцiяПЦБ-18-2мн - ...проф.Головко С. I.
вi
9.30Основи i фундаментив905лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Бiкус К.М.
9.30Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-15-2
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в901практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-15-1
9.30Основи i фундаментив901апрактикаПЦБ-15-4
11.00зГеологiя з основами в906практикаЕКО-18
геоморфологiї
11.00Геотехнiчне проектування в буд-357лекцiяПЦБ-18-4мп - ...проф.Головко С. I.
вi

ПОВ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30зОрганiзацiя виробництвав805практикаМЕН-17
11.00Орган.буд.виробн.при каф.лекцiяПЦБ-17мн
реконст.дiюч.пiдпр.
13.00Орган.рекон.та вiднов.iнж.мереж каф.лекцiяПЦБ-17мн
i спор.
_Вiвторок_
8.00чОрганiзацiйно-технологiчна в801алекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
9.30чОрганiзацiйно-технологiчна в801алекцiяПЦБ-18-2мн - ...доц.Заяць Є.I.
надiйнiсть в буд-вi
9.30Iнженерно-економiчнi в805лекцiяПМ-18-м
дослiдження
9.30Орган.звед.висот.буд.i спор.в каф.практикаПЦБ-17мн
ум.щiл.заб.
9.30Органiзацiя виробництвав1101лекцiяФIН-18ст - ...доц.Данилова Т.В.
11.00зОрганiзацiя будiвництвав1103практикаЛIБ-15 - ...
11.00Орган.звед.висот.буд.i спор.в каф.лекцiяПЦБ-17мн
ум.щiл.заб.
11.00Органiзацiя будiвництвав805лекцiяМЕН-15доц.Данилова Т.В.
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Дьяченко Л.Ю.
13.00чОрганiзацiя виробництвав1001апрактикаМАГ-18ст - ...
13.00зОрганiзацiя виробництвав1001апрактикаОА-18ст - ...
13.00Орган.звед.висот.буд.i спор.в каф.лекцiяПЦБ-17мн
ум.щiл.заб.
13.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-15-3
14.30чОрганiзацiя виробництвав805практикаФIН-18ст - ...
_Середа_
9.30Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Дадiверiна Л.М.
11.00Органiз.звед.висот.буд.i спор.в в805лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
ум.щiл.заб.
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяАДА-15доц.Чашин Д.Ю.
11.00Органiзацiя будiвництвав901алекцiяЛIБ-15 - ...доц.Чашин Д.Ю.
11.00Органiзацiя будiвництвав906практикаПЦБ-15-1
11.00Органiзацiя будiвництвав1207практикаПЦБ-15-2
13.00Органiз.звед.висот.буд.i спор.в в805практикаПЦБ-18-4мп - ...
ум.щiл.заб.
13.00Органiзацiя будiвництвав801практикаАДА-15
_Четвер_
9.30Органiзацiя будiвництвав1207практикаПЦБ-15-4
9.30Органiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-15-7п
9.30Органiзацiя виробництвав603лекцiяМЕН-17доц.Данилова Т.В.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав805практикаМЕН-15
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в801алекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в801апрактикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
11.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПЦБ-16ст

Техн.будiв.вир.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30ТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяМБГ-17ст - ...доц.Мартиш О.П.
9.30Технологiя будiвельного 309лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Дзюбан О.В.
виробництва
9.30Технологiя будiвельного 319практикаПЦБ-16-3
виробництва
11.00Технолог.звед.багатофункц.будiкаф.лекцiяПЦБ-17мн
11.00с.к.зi зведення будiвель споруд 309лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Дзюбан О.В.
та об.ц.i.
13.00Енергоеф.та еколог.технологiї в каф.лекцiяПЦБ-17мн
буд.
13.00Органiзацiйно-технологiчне каф.лекцiяМБГ-17мас.Кузьменко О.М.
забеспечення
_Вiвторок_
8.00Технологiя будiвельного 319практикаПЦБ-16-7п
виробництва
9.30чТехнологiя будiвництва309лекцiяАРХ-16-5п - ...доц.Кислиця Л.В.
9.30Зведення будiвель i споруд310лекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Дзюбан О.В.
9.30Новiтнi технологiї будiв. каф.лекцiяПЦБ-17мн
виробництва
9.30Спецкурскаф.лекцiяМБГ-17мпроф.Березюк А.М.
9.30ТБВ309алекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Мартиш О.П.
9.30Технологiя будiвельного 319практикаПЦБ-16-1
виробництва
11.00чСпецкурскаф.лекцiяМБГ-17мпроф.Березюк А.М.
11.00чТБВ i виробнича база буд-ва309апрактикаМБГ-17ст - ...
11.00чТехнологiя будiвництва309лекцiяАРХ-16-2 - ...доц.Кислиця Л.В.
11.00зСпецкурскаф.практикаМБГ-17м
11.00зТБВ309апрактикаТГПВ-16ст - ...
11.00Зведення будiвель i споруд310лекцiяПЦБ-18-2мн - ...доц.Дзюбан О.В.
11.00Новiтнi технологiї будiв. каф.лекцiяПЦБ-17мн
виробництва
11.00Сучаснi напрямки розвитку 322алекцiяМБГ-18м - ...проф.Соколов I.А.
будiвельноi галузi
11.00Технологiя будiвельного 324практикаПЦБ-16-5
виробництва
11.00с.к.Технологiя будiвництва 319лекцiяАДА-15доц.Ганник М.I.
автодорог та аеродромiв
13.00зс.к.Технологiя будiвництва 309апрактикаАДА-15
автодорог та аеродромiв
13.00Новiтнi технологiї будiв. каф.практикаПЦБ-17мн
виробництва
13.00Спецкурскаф.практикаМБГ-17м
13.00Технологiя будiвельного 319практикаПЦБ-17ст
виробництва
14.30Зведення будiвель i споруд319практикаПЦБ-18-1мн
_Середа_
9.30зЗведення будiвель i споруд309лекцiяПЦБ-18-4мп - ...доц.Дзюбан О.В.
9.30Пiдвищення рiвня 309алекцiяПЦБ-17мндоц.Кислиця Л.В.
технологiчностi зведення
будiвель
9.30Технологiя будiвельного 310лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Несевря П.I.
виробництва
11.00Новiтнi технол. буд.виробництва319лекцiяПЦБ-18-4мп - ...
11.00Технологiчнi стадii б/в309алекцiяТГПВ-16ст - ...
11.00Технологiя будiвельного 310лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Дiкарев К.Б.
виробництва
11.00Технологiя будiвельного 309лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Дзюбан О.В.
виробництва
13.00Новiтнi технол. буд.виробництва319практикаПЦБ-18-4мп - ...
13.00ТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяМБГ-17ст - ...доц.Мартиш О.П.
13.00с.к.ТСП309лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Дзюбан О.В.
_Четвер_
9.30Пiдвищення рiвня 319лекцiяПЦБ-17мндоц.Кислиця Л.В.
технологiчностi зведення
будiвель
9.30Технологiчнi стадii будiвельного 309лекцiяМБГ-18м - ...ас.Гайдар А.М.
виробнiцтва
9.30Технологiчнi стадii 309лекцiяТГПВ-18мн - ...ас.Гайдар А.М.
будiвельноговиробництва
11.00зЗведення будiвель i споруд310лекцiяПЦБ-18-2мн - ...доц.Дзюбан О.В.
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i 309лекцiяПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
11.00Технологiя будiвельного 319практикаПЦБ-16-2
виробництва
11.00Технологiя будiвельного 309апрактикаПЦБ-16-4
виробництва
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 309практикаПЦБ-16ст - ...
спор.в особ.умов.
13.00Загальний курс будiвництва310лекцiяФIН-18 - ...доц.Дмитренко I.С.
13.00с.к. зi зведення будiвель i споруд319лекцiяМБГ-18м - ...доц.Дзюбан О.В.
_П`ятниця_
9.30Зведення будiвель i споруд319практикаПЦБ-18-3мп
9.30Технологiчнi стадii б/в309лекцiяТГПВ-16ст - ...доц.Капшук О.А.
9.30Технологiчнi стадii будiв. виробн.309лекцiяВВ-16ст - ...доц.Капшук О.А.
11.00Зведення будiвель i споруд309апрактикаПЦБ-18-2мн
11.00Технологiчнi стадii будiв. виробн.310практикаВВ-16ст - ...
13.00Зведення будiвель i споруд319практикаПЦБ-18-4мп

Фiзвиховання
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18ст - ...
11.00Фiзичне вихованняПМ-18 - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18ст - ...
_Вiвторок_
9.30Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18 - ...
11.00Фiзичне вихованняЦБ-17 - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняЦБ-18 - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18-4п - ...
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняПМ-18 - ...
9.30Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18ст - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняПМ-18ст - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18-4п - ...
_Четвер_
9.30Фiзичне вихованняЦБ-18 - ...
9.30Фiзичне вихованняпрактикаПЦБ-18-4п - ...
11.00Фiзичне вихованняпрактикаФIН-18 - ...
13.00Фiзичне вихованняЦБ-17 - ...
13.00Фiзичне вихованняпрактикаАРХ-18ст - ...
_П`ятниця_
11.00Фiзичне вихованняПМ-18ст - ...

Фiзики
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяПЦБ-17-4п - ...доц.Карасьов Г.Г.
9.30зФiзика415. 416практикаТГПВ-18ст - ...
9.30Фiзика407лекцiяКН-17ст.в.Волнянська I.П.
13.00Фiзика412лекцiяЦБ-18доц.Соколовський С.О.
_Вiвторок_
9.30зФiзика415. 416практикаМБГ-17 - ...
9.30зФiзика415, 416практикаПЦБ-17-1
9.30Фiзика412лекцiяПМ-18ст - ...доц.Соколовський С.О.
11.00Фiзика412лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Карасьов Г.Г.
13.00зФiзика414, 415практикаПЦБ-18ст
_Середа_
11.00зФiзика415практикаПМ-18ст
11.00Фiзика407лекцiяЗУК-18доц.Веселова С.I.
13.00Фiзика407практикаЗУК-18
_Четвер_
8.00зФiзика407практикаМIТ-18ст - ...
9.30зФiзика415практикаТГПВ-17
11.00Фiзика407лекцiяЕКО-18доц.Соколовський С.О.
13.00чФiзика407практикаЕКО-18
13.00зФiзика414, 415практикаПЦБ-17-4п
_П`ятниця_
8.00Фiзика412лекцiяТГПВ-18ст - ...ст.в.Волнянська I.П.
11.00чФiзика415, 416практикаПЦБ-17-2
11.00зФiзика415, 416практикаПЦБ-17-3