Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
21.01.2019

Розклад занять. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ПЦБ. Курс 4.

ПЦБ-15-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
11.00Основи i фундаменти357лекцiяО та Фдоц.Горлач С.М.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
конструкцiї
11.00Основи охорони працi та в1301лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаЗБК
конструкцiї
_Середа_
9.30Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Органiзацiя будiвництвав906практикаПОВ
_Четвер_
9.30чОснови охорони працi та в1303практикаБЖД
цивiльний захист
9.30зОснови автоматизованного 1006практикаЗБК
проектування в буд-вi
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в1101лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в801апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Давидов I.I.
11.00Металевi конструкцiїв1104практикаМДК
ПЦБ-15-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
11.00Основи i фундаменти357лекцiяО та Фдоц.Горлач С.М.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
конструкцiї
11.00Основи охорони працi та в1301лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00Металевi конструкцiїв1105практикаМДК
_Середа_
9.30Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Органiзацiя будiвництвав1207практикаПОВ
_Четвер_
9.30чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
9.30зОснови охорони працi та в1303практикаБЖД
цивiльний захист
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в1101лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в801апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00чОснови автоматизованного 1006практикаЗБК
проектування в буд-вi
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Давидов I.I.
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаЗБК
конструкцiї
ПЦБ-15-3
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зОснови охорони працi та в1302практикаБЖД
цивiльний захист
11.00Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
13.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
_Середа_
9.30Основи i фундаменти358лекцiяО та Фдоц.Нажа П.М.
11.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
_Четвер_
8.00Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Шляхов К.В.
конструкцiї
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в301практикаЗБК
конструкцiї
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в801алекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в1101практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
9.30Металевi конструкцiїв1104практикаМДК
11.00Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Iвченко Ю.В.
13.00чОснови автоматизованного 1006практикаЗБК
проектування в буд-вi
ПЦБ-15-4
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чОснови охорони працi та в1302практикаБЖД
цивiльний захист
11.00Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаЗБК
конструкцiї
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
_Середа_
9.30Основи i фундаменти358лекцiяО та Фдоц.Нажа П.М.
11.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
13.00чОснови автоматизованного 1006практикаЗБК
проектування в буд-вi
_Четвер_
8.00Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Шляхов К.В.
конструкцiї
9.30Органiзацiя будiвництвав1207практикаПОВ
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 309практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
9.30чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
11.00Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Iвченко Ю.В.
13.00Металевi конструкцiїв1104практикаМДК
ПЦБ-15-7п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова проф.спрямув.408бпрактикаIнт.навч.iн.мов
9.30Металевi конструкцiїв1104практикаМДК
11.00Основи охорони працi та в1305лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
9.30Iноземна мова проф.спрямув.452практикаIнт.навч.iн.мов
11.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
_Середа_
8.00чОснови охорони працi та в1302практикаБЖД
цивiльний захист
9.30Основи i фундаменти358лекцiяО та Фдоц.Нажа П.М.
11.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
_Четвер_
8.00Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Шляхов К.В.
конструкцiї
9.30Органiзацiя будiвництвав805практикаПОВ
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в306лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i в801апрактикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00зОснови автоматизованного 1007практикаЗБК
проектування в буд-вi
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в302практикаЗБК
конструкцiї
11.00Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Iвченко Ю.В.
14.30Iноземна мова проф.спрямув.409практикаIнт.навч.iн.мов
ПЦБ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чОснови охорони працi та в1302практикаБЖД
цивiльний захист
9.30Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дзюбан О.В.
виробництва
11.00Основи i фундаменти357лекцiяО та Фдоц.Горлач С.М.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Залiзобетоннi та кам`янi в306лекцiяЗБКдоц.Юрченко Є.Л.
конструкцiї
11.00Основи охорони працi та в1301лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
цивiльний захист
13.00чОснови i фундаментив901апрактикаО та Ф
_Середа_
9.30Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дадiверiна Л.М.
11.00Залiзобетоннi та кам`янi в306апрактикаЗБК
конструкцiї
_Четвер_
9.30чОснови автоматизованного 1006практикаЗБК
проектування в буд-вi
11.00Проектув.монтаж i рекон.буд.i в901лекцiяПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
13.00зПроектув.монтаж i рекон.буд.i 309практикаПроф. кафедри
спор.в особ.умов.
_П`ятниця_
8.00Металевi конструкцiїв1104практикаМДК
9.30Металевi конструкцiїв1101лекцiяМДКдоц.Давидов I.I.
11.00Органiзацiя будiвництвав805практикаПОВ