ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
14.02.2019

Розклад сесiї. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 6.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_АТ-17м_
Альтернативнi енергоустаткуваннядоц.Колеснiкова Т.М.17.12.20188.0027218.12.201810.00272
Екологiя транспортудоц.Колеснiкова Т.М.20.12.20188.0027221.12.201810.00272
Транспортно-експлуатацiйнi якостi дорiгдоц.Дем*яненко В.В.27.12.20188.0041828.12.201810.00418
Теорiя експериметрудоц.Чумак Л.I.03.01.20198.0038204.01.201910.00382
_АУТП-17м_
Автоматизацiя i алгорит.технолог.проц.вир.доц.Чумак Л.I.17.12.20188.0038518.12.201810.00385
Штучний iнтелект в упр.техн.об.доц.Базилевич Ю.М.20.12.20188.0038521.12.201810.00385
Автоматизоване проектування засобiв i систем упр.доц.Ткачов В.С.26.12.20188.0038327.12.201810.00383
Комплекси технологiчних i прогр.зас.сист управл.доц.Ткачов В.С.29.12.20188.0038302.01.201910.00383
FUZZY-управлiннядоц.Базилевич Ю.М.04.01.20198.0038505.01.201910.00385
_БМО-17м_
Теорiя i практика вант.кранiвпроф.Колiсник М.П.17.12.20188.00523б18.12.201810.00523б
Сучаснi методи констр.розр.пр.доц.Спiльник М.А.21.12.20188.00322б22.12.201810.00322б
Використання суч.комп.технологiйдоц. Дахно27.12.20188.0028328.12.201810.00283
Машини та обладнання для вик.р/рдоц.Шатов С.В.03.01.20198.0028304.01.201910.00283
_МIТ-17м_
Системи просторовоi орiентацii об.проф.Ковшов Г.М.18.12.20188.0048719.12.201810.00487
Iнформацiйнi технологiiст.в.Посилаєв О.О.21.12.20188.00328б22.12.201810.00328б
Метрологiчне забеспечення засобiв в/тдоц.Пономарьова О.А.26.12.20188.0048727.12.201810.00487
Iнтелектуальнi засоби в/тдоц.Пономарьова О.А.29.12.20188.0048702.01.201910.00487
_ПМ-17м_
Сучаснi методи дослiдження мат-лiвдоц.Бекетов О.В.17.12.20188.0018118.12.201810.00181
Пробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. будов. 60-70доц.Узлов О.В.21.12.20188.0055322.12.201810.00553
Проблеми надiйностi та довгов. констр. та вир.проф.Лаухiн Д.В.27.12.20188.0055228.12.201810.00552
Фiзичнi основи розробки та вир.суч.б/мпроф.Вахрушева В.С03.01.20198.0055704.01.201910.00557