Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 5.

АГ-17-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зСистема дiагностики автомобiлiв523блекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
11.00Моделi та методи прийняття 324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiень i/з
13.00Система дiагностики автомобiлiв523апрактикаЕРМ
_Вiвторок_
8.00чСистема дiагностики автомобiлiв523блекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
9.30зСистема дiагностики автомобiлiв523блекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
13.00Наукова iноземна мова526. 525практикаIноземн.мови
_Середа_
9.30Теорiя технiчних систем523алекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
11.00Теорiя технiчних систем523апрактикаЕРМ
13.00зМоделi та методи прийняття 1006практикаПрикл.математ.
рiень i/з
_Четвер_
9.30Транспортна логiстика523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
11.00Транспортна логiстика523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
13.00Математ. моделювання та 352лекцiяВищ.математикпроф.Баєв С.В.
оптiм.тех.проц. та мат.
АУТП-17-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Спецкурс за фахом 382практикаАвтом.та елект.
/застосування /
9.30Спецкурс за фахом 384лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
/застосування../
_Вiвторок_
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
13.00чСпецкурс за фахом382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
_Середа_
9.30Iнформацiйнi технологii у наук. 384лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
досл.
11.00Спецкурс за фахом /комп../384лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловський В.О.
_Четвер_
8.00Спецкурс за фахом384практикаАвтом.та елект.
9.30Наукова iноземна мова525практикаIноземн.мови
11.00зМетоди оптимiзацii1007практикаВищ.математик
13.00Методи оптимiзацii352лекцiяВищ.математикпроф.Баєв С.В.
БМО-17-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Моделi та методи прийняття 324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiень i/з
13.00Наукова iноземна мова516. 516апрактикаIноземн.мови
_Вiвторок_
8.00зМоделювання робочих прц. 322блекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
буд. маш.
9.30чСучаснi методи дослiдження та 283практикаБудiв.машин
розрахунку ин.п
9.30зМоделювання робочих прц. 322бпрактикаБудiв.машин
буд. маш.
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_Середа_
9.30зМоделi та методи прийняття 1006лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiень i/з
11.00Спецкурс за фахом283лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
13.00чСпецкурс за фахом285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
13.00зМоделювання робочих прц. 285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
буд. маш.
_Четвер_
11.00Оцiнка ефективностi ДБМ та 322бпрактикаБудiв.машин
обл.
13.00чСучаснi методи дослiдження та 285лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I.
розрахунку ин.п
13.00зСучаснi методи дослiдження та 285практикаБудiв.машин
розрахунку ин.п
МIТ-17-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Метрологiя в нанотехнологiях285практикаIBTC
13.00зАналiз та обробка даних502практикаIBTC
_Вiвторок_
9.30чАналiз та обробка даних388лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
_Середа_
11.00зНаукова iноземна мова324практикаIноземн.мови
13.00Iнформацiйнi технологii388лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
14.30чIнформацiйнi технологii1006практикаIBTC
_Четвер_
9.30Наукова iноземна мова512практикаIноземн.мови
11.00зМетоди оптимiзацii1007практикаВищ.математик
13.00Методи оптимiзацii352лекцiяВищ.математикпроф.Баєв С.В.
_П`ятниця_
11.00Комп*юерне моделювання487лекцiяIBTCпроф.Прокопчук Ю.О.
13.00Комп*юерне моделювання1006практикаIBTC
ПМ-17-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Моделi та методи прийняття 324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiень i/з
13.00Теоретичнi основи та технологiя 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
зв.буд.ст.
_Вiвторок_
9.30Теоретичнi основи та технологiя 181практикаМатер.обр.мат.
зв.буд.ст.
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяФiлософ.та доц.Плаксiна О.I.
пол.
13.00Науково-досл.робота та 284лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
заст.мат.мет.
_Середа_
9.30Теоретичнi основи та методи 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
терм.обр.
11.00чТеоретичнi основи та методи 553лекцiяМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
терм.обр.
13.00Науково-досл.робота та 284практикаМатер.обр.мат.
заст.мат.мет.
_Четвер_
9.30Наукова iноземна мова512практикаIнт.навч.iн.мов
13.00чМоделi та методи прийняття 1006практикаПрикл.математ.
рiень i/з
Копія від 06.07.2018