Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
01.03.2019

Розклад занять. 2 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 5.

АТ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Екологiя транспортув209лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
13.00Система дiагностики автомобiлiвЛДАпрактикаЕРМ
_Вiвторок_
9.30зТранспортна логiстика523бпрактикаЕРМ
11.00Комп`ютерно-ЛТЕлекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
iнформац.технологii
13.00Комп`ютерно-ЛТЕпрактикаЕРМ
iнформац.технологii
_Середа_
9.30Теорiя технiчних систем272лекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
11.00Транспортна логiстика523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
13.00зIноземна мова507практикаIноземн.мови
_Четвер_
9.30Система дiагностики автомобiлiв523блекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
11.00Iноземна мова507практикаIноземн.мови
АУТП-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00чАвтоматизоване проектування 384практикаАвтом.та елект.
засобiв с/у
11.00зКомплекси технiчних 384практикаАвтом.та елект.
програмних засобiв
13.00Застосування мiкропроц технiки 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
для автоматизацii
_Вiвторок_
8.00чАвтоматизацiя алгоритмiзацiя 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
тех.проц.
8.00зАвтоматизацiя алгоритмiзацiя 382практикаАвтом.та елект.
тех.проц.
9.30чЗастосування мiкропроц технiки 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
для автоматизацii
9.30зКомплекси технiчних 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
програмних засобiв
11.00Iноземна мова507Iноземн.мови
13.00чIноземна мова507Iноземн.мови
_Середа_
13.00Автоматизоване проектування 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
засобiв с/у
14.30чШтучний iнтелект в упр.тех.об.383практикаАвтом.та елект.
_П`ятниця_
11.00Штучний iнтелект в упр.тех.об.383лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
13.00Застосування мiкропроц технiки 382практикаАвтом.та елект.
для автоматизацii
БМО-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чСучаснi методи дослiдження285лекцiяБудiв.машиндоц.Голубченко О.I.
9.30зСучаснi методи дослiдження285практикаБудiв.машин
11.00чОцiнка ефективностi БДМ та обл.285лекцiяБудiв.машинас.Кроль Р.М.
11.00зОцiнка ефективностi БДМ та обл.285практикаБудiв.машин
_Середа_
9.30Тенденцii i перспективи 283лекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
розвитку БДМ
11.00Теорiя i розрахунок робочих 3005лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
_Четвер_
9.30чМашини та обладнання для 285лекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
викон. роб.
9.30зМашини та обладнання для 285практикаБудiв.машин
викон. роб.
11.00Теорiя i розрахунок робочих 285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
13.00чМоделювання робочих процесiв 285лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
БДМ
13.00зМоделювання робочих процесiв 285практикаБудiв.машин
БДМ
_П`ятниця_
8.00чТеорiя i розрахунок робочих 283лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
процесiв БДМ
9.30Iноземна мова513практикаIноземн.мови
11.00зIноземна мова513практикаIноземн.мови
МIТ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Iноземна мова513практикаIноземн.мови
13.00чАналiз обробка даних487лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
13.00зАналiз обробка даних1006практикаIBTC
_Вiвторок_
9.30Iнтелектуальнi засоби в/т09лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
11.00Метрологiя в нанотехнологiях388лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
13.00зIноземна мова526практикаIноземн.мови
_Середа_
9.30чIнтелектуальнi засоби в/т09практикаIBTC
9.30зМетрологiчне забеспечення 388практикаIBTC
засобiв в/т
11.00Метрологiчне забеспечення 357лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
засобiв в/т
13.00чIнформацийнi тезнологii в 09лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
метрологii в/т
13.00зIнформацийнi тезнологii в 1006практикаIBTC
метрологii в/т
_П`ятниця_
8.00зКомпп*ютерне моделювання 1006практикаIBTC
засобiв в/т
9.30Компп*ютерне моделювання 388лекцiяIBTCпроф.Прокопчук Ю.О.
засобiв в/т
ПМ-18-м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Теоретичнi основи та технологiя 181лекцiяМатер.обр.мат.доц.Вашкевич Ф.Ф.
зв.б/с
13.00Проблеми розробки нових б/м552лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова526практикаIноземн.мови
9.30Теоретичнi основи та методи 284лекцiяМатер.обр.мат.проф.Большаков В.I
термiчноi обробки
11.00чТеоретичнi основи та методи 284практикаМатер.обр.мат.
термiчноi обробки
11.00зIноземна мова526практикаIноземн.мови
13.00Теоретичнi основи та технологiя 181практикаМатер.обр.мат.
зв.б/с
14.30Iноземна мова222практикаIноземн.мови
_Середа_
9.30Моделi та методи прийняття 324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
рiшень i/з
11.00Моделi та методи прийняття 1006практикаПрикл.математ.
рiшень i/з
_П`ятниця_
11.00чФiзичнi основи розробки та 557лекцiяМатер.обр.мат.доц.Бекетов О.В.
вироб.б/м
11.00зФiзичнi основи розробки та 557практикаМатер.обр.мат.
вироб.б/м
13.00Iноземна мова452практикаIноземн.мови