Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 4.

АГ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чТехнiчна експлуатац. автомобiлiв523бпрактикаЕРМ
11.00Основи технiчноi дiагностики 170лекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
автомобiлiв
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлекцiяЕРМдоц.Сакно О.П.
11.00зТехнiчна експлуатац. автомобiлiв523апрактикаЕРМ
13.00Основи технiчноi дiагностики 07практикаЕРМ
автомобiлiв
_Середа_
8.00Органiзацiя автомобiльних 523блекцiяЕРМдоц.Стадник В.Л.
перевезень
9.30Тенологiчне обладнання для 170лекцiяЕРМдоц.Татарчук О.В
обсл. р/м
11.00чОрганiзацiя державного 523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
обл.контр.
11.00зЛiцензування сертифiкацiя а/т523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
_Четвер_
9.30чОрганiзацiя автомобiльних 272практикаЕРМ
перевезень
9.30зТенологiчне обладнання для 07практикаЕРМ
обсл. р/м
11.00чЛiцензування сертифiкацiя а/т07практикаЕРМ
11.00зОрганiзацiя державного 07практикаЕРМ
обл.контр.
13.00чОснови охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
_П`ятниця_
8.00зОснови охорони працiв1302практикаБЖД
9.30Електронне та електричне 09лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
обладання автомобiлiв
11.00Електронне та електричне 487практикаIBTC
обладання автомобiлiв
АУТП-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зМоделювання i оптимизацiя 1007практикаIBTC
систем керування
11.00чОснови комп`ютерно-384практикаАвтом.та елект.
iнтегрованого управлiння
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Автоматизацiя технологiчних 386практикаАвтом.та елект.
процесiв
9.30Автоматизацiя технологiчних 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
11.00чОснови автоматизованих систем 1006практикаАвтом.та елект.
керування технол
_Середа_
8.00Навчальний практикум з 384практикаАвтом.та елект.
проф.ор.викор.ПЕОМ
9.30чМоделювання i оптимизацiя 1007практикаIBTC
систем керування
11.00зНавчальний практикум з 384практикаАвтом.та елект.
проф.ор.викор.ПЕОМ
13.00чНавчальний практикум з 384практикаАвтом.та елект.
проф.ор.викор.ПЕОМ
13.00зМоделювання i оптимизацiя 354лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
систем керування
_Четвер_
8.00Основи комп`ютерно-382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ткачов В.С.
iнтегрованого управлiння
9.30чМоделювання i оптимизацiя 324лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
систем керування
9.30зЕлектроустаткування 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
технологiчних комплексiв
11.00Основи автоматизованих систем 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Базилевич Ю.М.
керування технол
13.00Електроустаткування 1007практикаАвтом.та елект.
технологiчних комплексiв
_П`ятниця_
8.00Основи САПР1006практикаАвтом.та елект.
9.30зОснови САПР382лекцiяАвтом.та елект.доц.Ужеловский А.В.
11.00зОснови проектування систем 1006практикаАвтом.та елект.
автоматизацii
БМО-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чОрганiзацiя. планування i 170лекцiяЕРМдоц.Заяць Г.В.
управлiння виробництв
11.00чОрганiзацiя. планування i 523бпрактикаЕРМ
управлiння виробництв
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чОснови вироб. i ремонту буд. 07практикаЕРМ
маш.
11.00Основи автоматизацii 283лекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
пректування машин
13.00чОснови автоматизацii 285практикаБудiв.машин
пректування машин
_Середа_
9.30Машини та обл.для реконструк. 322блекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
буд.
11.00Основи вироб. i ремонту буд. 170лекцiяЕРМдоц.Татарчук О.В
маш.
13.00чТехнолог.основи 170лекцiяЕРМдоц.Татарчук О.В
машинобудування
13.00зТехнолог.основи 170практикаЕРМ
машинобудування
_Четвер_
9.30чУчбовий практикум з дорожних 285практикаБудiв.машин
машин
9.30зДорожнi машини285практикаБудiв.машин
11.00Технолог.основи 170лекцiяЕРМдоц.Татарчук О.В
машинобудування
13.00Дорожнi машини322блекцiяБудiв.машиндоц.Шатов С.В.
_П`ятниця_
8.00Експлуат. та обслуговування 523блекцiяЕРМст.в.Богомолов В.В.
машин
9.30чЕксплуат. та обслуговування 523апрактикаЕРМ
машин
9.30зМеханiзованний iнструмент283практикаБудiв.машин
11.00Механiзованний iнструмент283лекцiяБудiв.машиндоц.Спiльник М.А.
МIТ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чЕкономiка органiзацiя в1103лекцiяОЕ i УППдоц.Спiрiдонова К.О.
виробництва
9.30зЕкономiка органiзацiя в1103практикаОЕ i УПП
виробництва
11.00 Побутова iнфор-вимiр. систем09лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Мiкропроцессорнi системи09лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
11.00зМiкропроцессорнi системи388лекцiяIBTCас.Пономарьов С.М.
_Середа_
9.30Теорiя експерименту09лекцiяIBTCст.в.Посилаєв О.О.
11.00Теорiя експерименту2002практикаIBTC
13.00зМоделювання та оптимiзацiя 354лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
систем керування
_Четвер_
9.30чМоделювання та оптимiзацiя 324лекцiяIBTCас.Лукашук Г.О.
систем керування
9.30зМоделювання та оптимiзацiя 502практикаIBTC
систем керування
11.00Метрологiя та вимiрювання285лекцiяIBTCдоц.Пономарьова О.А.
13.00Метрологiя та вимiрювання09практикаIBTC
_П`ятниця_
8.00Бази даних i знань09лекцiяIBTCпроф.Прокопчук Ю.О.
9.30Бази даних i знань116практикаIBTC
11.00Мiкропроцессорнi системи285практикаIBTC
ПМ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00чНанотехнологii та 552практикаМатер.обр.мат.
наноматерiали
11.00Сучасни та перспект.технологii 406лекцiяАрхiтектурипроф.Разумова О.В.
вир.к/м
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чОснови охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
9.30зНовi методи змiцнення констр. 552практикаМатер.обр.мат.
мат-лiв
11.00Сучаснi технологii279лекцiяТБМ,вир.та доц.Дехта Т.М.
конс
13.00чОснови охорони працiв1302практикаБЖД
13.00зСучаснi технологii162практикаТБМ,вир.та
конс
_Середа_
11.00Використання високомiцних мат-284практикаМатер.обр.мат.
лiв. в маш.
13.00Проблеми розробки нових 271практикаТБМ,вир.та
буд.мат.для зменш.теплов.конс
_Четвер_
9.30зСучасни та перспект.технологii 406практикаАрхiтектури
вир.к/м
11.00Нанотехнологii та 552 \284лекцiяМатер.обр.мат.проф.Лаухiн Д.В.
наноматерiали
13.00зОснови органiзацii. планування в805практикаПОВ
та управлiння в
_П`ятниця_
8.00зВикористання високомiцних мат-552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
лiв. в маш.
9.30Новi методи змiцнення констр. 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Ротт Н.О.
мат-лiв
11.00зОснови органiзацii. планування в1001алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
та управлiння в
Копія від 06.07.2018