Розклад сесiї. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 2.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_АГ-16_
Гiдравлiка. гiдро-та пневмоприводидоц.Шатов С.В.18.06.20188.0028519.06.201810.00285
Опiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.20.06.20188.00в10521.06.201810.00в105
Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкаас.Дубов Т.М.22.06.20188.0012123.06.201810.00121
Теорiя механiзмiв i машиндоц.Мацевич I.М.23.06.20188.000925.06.201810.0009
Українська моваас.Єгорова В.С.26.06.20188.00в60227.06.201810.00в602
_АУТП-16_
Українська моваас.Єгорова В.С.18.06.20188.00в60119.06.201810.00в601
Технiчнi засоби автоматизацiiдоц.Ужеловський В.О.20.06.20188.0038321.06.201810.00383
Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Коряшкiна Л.С.23.06.20188.0028525.06.201810.00285
Електронiка i мiкросхемотехнiкадоц.Лазарєв В.М.26.06.20188.0012627.06.201810.00126
_БМО-16_
Українська мовадоц.Єгоров Є.А.14.06.20188.00в60215.06.201810.00в602
Опiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.18.06.20188.00в10519.06.201810.00в105
Теорiя механiзмiв i машиндоц.Мацевич I.М.21.06.20188.000922.06.201810.0009
Електротехнiка електронiка та мiкропроцес. технiкаас.Дубов Т.М.23.06.20188.0012125.06.201810.00121
Гiдравлiка. гiдро-та пневмоприводидоц.Шатов С.В.26.06.20188.0028327.06.201810.00283
_МIТ-16_
Вища математикадоц.Левкович О.О.18.06.20188.0051919.06.201810.00519
Українська моваас.Єгорова В.С.20.06.20188.00в60121.06.201810.00в601
Основи сандартизацii сертифiкацiiас.Лукашук Г.О.22.06.20188.000923.06.201810.0009
Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Коряшкiна Л.С.23.06.20188.0028525.06.201810.00285
Електротехнiчнi пристроiст.в.Посилаєв О.О.26.06.20188.0028527.06.201810.00285
_ПМ-16_
Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiяпроф.Волчук В.М.18.06.20188.0028419.06.201810.00284
Українська моваас.Єгорова В.С.20.06.20188.00в60121.06.201810.00в601
Прикладна механiкадоц.Мацевич I.М.22.06.20188.0028523.06.201810.00285
Металознавстводоц.Iванцов С.В.23.06.20188.0055325.06.201810.00553
Будiвельне матерiалознавстводоц.Рябошапка А.М.26.06.20188.0027027.06.201810.00270
_ПМ-17ст_
Кристалографiя, кристалохiмiя та мiнералогiяпроф.Волчук В.М.18.06.20188.0028419.06.201810.00284
Українська моваас.Єгорова В.С.20.06.20188.00в60121.06.201810.00в601
Прикладна механiкадоц.Мацевич I.М.22.06.20188.0028523.06.201810.00285
Металознавстводоц.Iванцов С.В.23.06.20188.0055325.06.201810.00553
Будiвельне матерiалознавстводоц.Рябошапка А.М.26.06.20188.0027027.06.201810.00270
Копія від 06.07.2018