ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
14.02.2019

Розклад сесiї. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 1.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_АТ-18_
Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.17.12.20188.00328а18.12.201810.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.21.12.20188.00в60822.12.201810.00в608
Вища математикадоц.Левкович О.О.26.12.20188.0052227.12.201810.00522
Хiмiяпроф.Нейковський С.I.29.12.20188.0021702.01.201910.00217
Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.04.01.20198.0032705.01.201910.00327
_АУТП-18_
Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.17.12.20188.00328а18.12.201810.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.21.12.20188.00в60822.12.201810.00в608
Вища математикадоц.Левкович О.О.26.12.20188.0052227.12.201810.00522
Хiмiяпроф.Нейковський С.I.29.12.20188.0021702.01.201910.00217
Iнформатикадоц.Кожемякiна I.Ф04.01.20198.0048705.01.201910.00487
_БМО-18_
Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.17.12.20188.00328а18.12.201810.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.21.12.20188.00в60822.12.201810.00в608
Вища математикадоц.Левкович О.О.26.12.20188.0052227.12.201810.00522
Хiмiяпроф.Нейковський С.I.29.12.20188.0021702.01.201910.00217
Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.04.01.20198.0032705.01.201910.00327
_ПМ-18_
Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.17.12.20188.00328а18.12.201810.00328а
Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.21.12.20188.00в60822.12.201810.00в608
Вища математикадоц.Левкович О.О.26.12.20188.0052227.12.201810.00522
Хiмiяпроф.Нейковський С.I.29.12.20188.0021702.01.201910.00217
Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.04.01.20198.0032705.01.201910.00327