ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
21.01.2019

Розклад занять. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Механiчний. Курс 1.

АТ-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Технологiя констр. матер. i 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
9.30чХiмiя219практикаХiмii
9.30зТехнологiя констр. матер. i 552практикаМатер.обр.мат.
матерiалознавство
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Хiмiя217лекцiяХiмiiпроф.Нейковський С.I.
11.00Iноземна мова516. 516апрактикаIноземн.мови
13.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328апрактикаНар.геометрii
графiка
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00чIнформатика521практикаПрикл.математ.
11.00зIнформатика4004лекцiяПрикл.математ.ст.в.Герасименко С.В.
13.00чВища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
13.00зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
_Четвер_
9.30Iноземна мова513практикаIноземн.мови
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328алекцiяНар.геометрiiст.в.Седлецька О.В.
графiка
13.00Вища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_П`ятниця_
11.00Iсторiя та культура Українив601лекцiяУкраiнознавствдоц.Перетокiн А.Г.
13.00Вища математика519практикаВищ.математик
АУТП-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Обчислювальна технiка i 487лекцiяIBTCдоц.Коряшкiна Л.С.
програмування
9.30Обчислювальна технiка i 1006практикаIBTC
програмування
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Хiмiя217лекцiяХiмiiпроф.Нейковський С.I.
11.00Iноземна мова526практикаIноземн.мови
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00Iноземна мова516практикаIноземн.мови
13.00чВища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_Четвер_
9.30Нарисна геометрiя та iнженерна 328апрактикаНар.геометрii
графiка
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328алекцiяНар.геометрiiст.в.Седлецька О.В.
графiка
13.00Вища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_П`ятниця_
8.00чОбчислювальна технiка i 352лекцiяIBTCдоц.Коряшкiна Л.С.
програмування
9.30чХiмiя214практикаХiмii
11.00Iсторiя та культура Українив601лекцiяУкраiнознавствдоц.Перетокiн А.Г.
13.00Вища математика519практикаВищ.математик
БМО-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Технологiя констр. матер. i 552лекцiяМатер.обр.мат.доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
9.30чХiмiя219практикаХiмii
9.30зТехнологiя констр. матер. i 284практикаМатер.обр.мат.
матерiалознавство
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Хiмiя217лекцiяХiмiiпроф.Нейковський С.I.
11.00Iноземна мова516. 516апрактикаIноземн.мови
13.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328апрактикаНар.геометрii
графiка
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00чIнформатика521практикаПрикл.математ.
11.00зIнформатика4004лекцiяПрикл.математ.ст.в.Герасименко С.В.
13.00чВища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
13.00зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
_Четвер_
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328алекцiяНар.геометрiiст.в.Седлецька О.В.
графiка
13.00Вища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_П`ятниця_
9.30Iноземна мова516а. 526практикаIноземн.мови
11.00Iсторiя та культура Українив601лекцiяУкраiнознавствдоц.Перетокiн А.Г.
13.00Вища математика519практикаВищ.математик
ПМ-18
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Iноземна мова516апрактикаIноземн.мови
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Iноземна мова522практикаIнт.навч.iн.мов
_Вiвторок_
11.00Хiмiя221лекцiяХiмiiдоц.Голубченко Т.М.
13.00Хiмiя214практикаХiмii
_Середа_
9.30Фiзичне вихованняФiзвиховання
11.00чIнформатика521практикаПрикл.математ.
11.00зIнформатика4004лекцiяПрикл.математ.ст.в.Герасименко С.В.
13.00чВища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
13.00зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
14.30Хiмiя217лекцiяХiмiiдоц.Голубченко Т.М.
_Четвер_
9.30Нарисна геометрiя та iнженерна 328апрактикаНар.геометрii
графiка
11.00Нарисна геометрiя та iнженерна 328алекцiяНар.геометрiiст.в.Седлецька О.В.
графiка
13.00Вища математика353лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова404практикаIнт.навч.iн.мов
9.30Iноземна мова309апрактикаIноземн.мови
11.00Iсторiя та культура Українив601лекцiяУкраiнознавствдоц.Перетокiн А.Г.
13.00Вища математика519практикаВищ.математик