Розклад сесiї. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Економiчний. Курс 1.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ЕК-17_
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.18.06.20188.00в100219.06.201810.00в1002
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.20.06.20188.00309а21.06.201810.00309а
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Соннiк,в.Чижикова22.06.20188.00513,51523.06.201810.00513,515
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.23.06.20188.0035225.06.201810.00352
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.26.06.20188.00в10127.06.201810.00в101
_ЕП-17-1п_
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Тимченко К.О.18.06.20188.0045219.06.201810.00452
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.20.06.20188.00в10621.06.201810.00в106
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.22.06.20188.00309а23.06.201810.00309а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.26.06.20188.0035227.06.201810.00352
_ЕП-17-2_
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Тимченко К.О.18.06.20188.0045219.06.201810.00452
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.20.06.20188.00в10621.06.201810.00в106
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.22.06.20188.00309а23.06.201810.00309а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.26.06.20188.0035227.06.201810.00352
_МАГ-17_
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.18.06.20188.00в100219.06.201810.00в1002
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.20.06.20188.00309а21.06.201810.00309а
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Соннiк,в.Чижикова22.06.20188.00513,51523.06.201810.00513,515
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.23.06.20188.0035225.06.201810.00352
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.26.06.20188.00в10127.06.201810.00в101
_МБ-17-1п_
Європейська iнтеграцiяст.в.Левченко Л.М.18.06.20188.00в801а19.06.201810.00в801а
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.20.06.20188.0035221.06.201810.00352
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.22.06.20188.00в10623.06.201810.00в106
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201812.00в101
Економiка зарубiжних країнпроф.Орловська Ю.В.26.06.20188.00в70327.06.201810.00в703
_МБ-17-2_
Європейська iнтеграцiяст.в.Левченко Л.М.18.06.20188.00в801а19.06.201810.00в801а
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.20.06.20188.0035221.06.201810.00352
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.22.06.20188.00в10623.06.201810.00в106
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201812.00в101
Економiка зарубiжних країнас.Алiєв Р.А.26.06.20188.00в100127.06.201810.00в1001
_МЕН-17_
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.18.06.20188.0035919.06.201810.00359
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.20.06.20188.00в10621.06.201812.00в106
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.22.06.20188.00309а23.06.201812.00309а
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.23.06.20188.0035225.06.201812.00352
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Стехна П.М.26.06.20188.0051327.06.201810.00513
_МТ-17-1п_
Європейська iнтеграцiяст.в.Левченко Л.М.18.06.20188.00в801а19.06.201812.00в801а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.20.06.20188.00в10121.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.22.06.20188.0035223.06.201810.00352
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.23.06.20188.00в10625.06.201810.00в106
Економiка зарубiжних країнпроф.Орловська Ю.В.26.06.20188.00в70327.06.201810.00в703
_МТ-17-2_
Європейська iнтеграцiяст.в.Левченко Л.М.18.06.20188.00в801а19.06.201812.00в801а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.20.06.20188.00в10121.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.22.06.20188.0035223.06.201810.00352
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.23.06.20188.00в10625.06.201810.00в106
Економiка зарубiжних країнас.Алiєв Р.А.26.06.20188.00в100127.06.201810.00в1001
_ОА-17-1п_
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Тимченко К.О.18.06.20188.0045219.06.201810.00452
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.20.06.20188.00в10621.06.201810.00в106
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.22.06.20188.00309а23.06.201810.00309а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.26.06.20188.0035227.06.201810.00352
_ОА-17-2_
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Тимченко К.О.18.06.20188.0045219.06.201810.00452
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.20.06.20188.00в10621.06.201810.00в106
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.22.06.20188.00309а23.06.201810.00309а
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.23.06.20188.00в10125.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.26.06.20188.0035227.06.201810.00352
_ПУА-17_
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Iльєва,в.Дегтярьова18.06.20188.00452а,22219.06.201810.00452а,222
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.20.06.20188.00в10121.06.201810.00в101
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.22.06.20188.0035223.06.201810.00352
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.23.06.20188.00в10625.06.201810.00в106
Економiка зарубiжних країнас.Алiєв Р.А.26.06.20188.00в100127.06.201810.00в1001
_ФIН-17_
Вища математикапроф.Тичинiн В.А.18.06.20188.0035219.06.201810.00352
Iноземна мова (за проф.спрямув.)в.Божок,с.в.Гальченко20.06.20188.00513,51521.06.201810.00513,515
Нацiональна економiкаст.в.Хоменко В.М.22.06.20188.00в10123.06.201810.00в101
Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дмитренко I.С.23.06.20188.00309а25.06.201810.00309а
Макроекономiкадоц.Кобзар Н.I.26.06.20188.00в10727.06.201810.00в107
Копія від 06.07.2018