Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 4.

АДА-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Новiтнi технологii буд-ва та кафлекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
рек.
11.00чЕкономiка будiвництва експл.. в1002лекцiяОЕ i УППдоц.Щеглова О.Ю.
а/д
11.00зНовiтнi технологii буд-ва та кафлекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
рек.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00чОхорона працiв1302практикаБЖД
11.00зКомп`ютернi технологii в буд-вi в105практикаБуд.мех.та ОМ
експл а/д
13.00Техннологiя буд-ва експл б/д309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
_Середа_
9.30чЕкономiка будiвництва експл.. в1004практикаОЕ i УПП
а/д
9.30зТехннологiя буд-ва експл б/д319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
11.00Органiзацiя будiвництва план. в1001алекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
дор.втр.
13.00Новiтнi технологii буд-ва.рек. 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
а/д
_Четвер_
9.30Техннологiя буд-ва експл б/д309апрактикаТехн.будiв.вир.
11.00Iнженерна геодезiякафлекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Дем*яненко В.В.
13.00чIнженерна геодезiякафпрактикаЗемлевп.,буд.д
_П`ятниця_
9.30Охорона працiв1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
11.00чМетрологiя та стандартизацiякафлекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
БП-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Виробнича санiтарiяв1207лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
11.00Економiка будiвництвав1004лекцiяОЕ i УППдоц.Кiрнос О.I.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Деревянi конструкцiiв1104лекцiяМДКдоц.Кузенко Ю.В.
11.00Iнженернi вишукуванняв905лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
13.00чДеревянi конструкцiiв1104практикаМДК
13.00зВиробнича санiтарiяв1303практикаБЖД
_Середа_
9.30Зведення монтаж б/с285лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
11.00Охорона працi в будiвництвiв1301лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
13.00чЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
13.00зОхорона працi в будiвництвiв1302практикаБЖД
_Четвер_
9.30Пожежна безпекав1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
11.00Пожежна безпекав1301практикаБЖД
_П`ятниця_
9.30Органiзацiя будiвництвав805лекцiяПОВдоц.Протасова Є.В.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПОВ
11.00зЗведення монтаж б/с309практикаТехн.будiв.вир.
ЗУК-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Оцiнка управлiння нерухомiстю419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Кiрiчек Ю.О.
11.00Сучаснi технологii органiзацii 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
виробництва т.г.р
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Органiзацiя та управлiння в1103лекцiяПОВдоц.Чашин Д.Ю.
виробництвом
11.00Метролог. стандартиз. сертифiк.419практикаЗемлевп.,буд.д
13.00Органiзацiя та управлiння в901апрактикаПОВ
виробництвом
14.30Органiзацiя та управлiння в805практикаПОВ
виробництвом
_Середа_
9.30Основи управлiння з/р502лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
11.00Основи управлiння з/рв101практикаЗемлевп.,буд.д
13.00Метролог. стандартиз. сертифiк.412лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
_Четвер_
8.00Панування та розвиток територiй427влекцiяАрхiтектуридоц.Маковецький Б.I.
9.30Панування та розвиток територiй427впрактикаАрхiтектури
_П`ятниця_
9.30Оцiнка управлiння нерухомiстю419практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Сучаснi технологii органiзацii 419практикаЗемлевп.,буд.д
виробництва т.г.р
КН-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Сучасна теорiя управлiння327лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
11.00Сучасна теорiя управлiння1006практикаПрикл.математ.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Техноогii розподiльних систем327практикаПрикл.математ.
11.00Проектування iнформацiйних 324лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
систем
_Середа_
9.30Техноогii розподiльних систем327лекцiяПрикл.математ.доц.Перетятько А.С.
11.00Охорона працi i цивiльний в1302лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
безпека
_Четвер_
8.00Проектування iнформацiйних 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
систем
9.30Проектування iнформацiйних 116практикаПрикл.математ.
систем
11.00чСучасна теорiя управлiння324лекцiяПрикл.математ.проф.Єршова Н.М.
_П`ятниця_
8.00зАрхiтектура i проектування 502практикаПрикл.математ.
пр.заб.
9.30Архiтектура i проектування 327лекцiяПрикл.математ.доц.Перетятько А.С.
пр.заб.
11.00Охорона працi i цивiльний в1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
безпека
ЛIБ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Проектування будiвництво в306алекцiяЗБКдоц.Коваль О.О.
енергоеф. буд.
11.00Економiка будiвництвав1004лекцiяОЕ i УППдоц.Кiрнос О.I.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Деревянi конструкцiiв1104лекцiяМДКдоц.Кузенко Ю.В.
11.00Iнженернi вишукуванняв905лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
13.00чДеревянi конструкцiiв1104практикаМДК
13.00зПроектування будiвництво в302практикаЗБК
енергоеф. буд.
_Середа_
9.30Зведення монтаж б/с285лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Дмитренко I.С.
11.00Металевi конструкцii агр./кв1103лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
13.00чЕкономiка будiвництвав1004практикаОЕ i УПП
13.00зМеталевi конструкцii агр./кв1103практикаМДК
_Четвер_
11.00Технологiя зведення та каф.лекцiяПроф. кафедри
реконстр.б/с
13.00чТехнологiя зведення та каф.лекцiяПроф. кафедри
реконстр.б/с
13.00зТехнологiя зведення та каф.практикаПроф. кафедри
реконстр.б/с
14.30чТехнологiя зведення та каф.практикаПроф. кафедри
реконстр.б/с
_П`ятниця_
9.30Органiзацiя будiвництвав805лекцiяПОВдоц.Протасова Є.В.
11.00чОрганiзацiя будiвництвав1001апрактикаПОВ
11.00зЗведення монтаж б/с309практикаТехн.будiв.вир.
ОП-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Метролог. стандартиз. сертифiк.в1105лекцiяМДКдоц.Ярошенко Д.С.
11.00Експертиза з охорони працiв1303практикаБЖД
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Пожежна безпекав1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
11.00чПожежна безпекав1005практикаБЖД
11.00зМетролог. стандартиз. сертифiк.в1105практикаМДК
_Середа_
9.30чРозслiдування.аналiз.облiк в1303лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
несч. випадкiв
9.30зЗахист у надзвичайни ситуацiяхв1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
11.00Захист у надзвичайних ситуацiяхв1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
13.00Захист у надзвичайних ситуацiяхв1303практикаБЖД
_Четвер_
9.30чЕкспертиза з охорони працiв1303лекцiяБЖДас.Андреева А.В.
9.30зОснови менеджментув504практикаМУП i Л
11.00Основи менеджментув501лекцiяМУП i Лпроф.Вечеров В.Т.
_П`ятниця_
9.30Розслiдування.аналiз.облiк в1303лекцiяБЖДдоц.Налисько М.М.
несч. випадкiв
11.00Розслiдування.аналiз.облiк в1303практикаБЖД
несч. випадкiв
13.00Експертиза з охорони працiв1303лекцiяБЖДас.Андреева А.В.
Копія від 06.07.2018