Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 3.

АДА-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Безпека життєдiяльностiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Будiвельнi конструкцiiв1103практикаМДК
9.30Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Ярошенко Д.С.
11.00чIнженернi вишукування418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
_Середа_
9.30Фiзично-хiмiчна механiка 271лекцiяТБМ,вир.та доц.Савiн Ю.Л.
буд.матерiалiвконс
11.00чIнженернi вишукування419практикаЗемлевп.,буд.д
11.00зГрунтознавство та м.г.419практикаЗемлевп.,буд.д
13.00чБудiвельнi конструкцiiв306апрактикаЗБК
13.00зТеплогазопостачання i в1202практикаО та В
вентиляцiя
_Четвер_
9.30чГрунтознавство та м.г.418лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Кiрiчек Ю.О.
11.00Технологiя будiвництва дорiг310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
13.00Технологiя будiвельного 310лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Несевря П.I.
виробництва
_П`ятниця_
9.30Будiвельнi конструкцiiв302лекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
11.00чТеплогазопостачання i в1201лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
вентиляцiя
11.00зБезпека життєдiяльностiв1302практикаБЖД
БП-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Безпека життєдiяльностiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00чБудiвельнi конструкцiiв901практикаО та Ф
8.00зБудiвельнi конструкцiiв302практикаЗБК
9.30Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00Будiвельнi конструкцiiв1103практикаМДК
_Середа_
9.30Будiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМпроф.Данiшевський
В.В.
11.00Планування мiст i транспорт427влекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
13.00Гуманiтарний блокв704. в603лекцiяПроф. кафедридоц.Марченко В.О.
_Четвер_
8.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
виробництва
9.30Будiвельнi конструкцiiв905лекцiяО та Фас.Загiльский В.А.
11.00зБезпека життєдiяльностiв1303практикаБЖД
_П`ятниця_
9.30Будiвельнi конструкцiiв302лекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
11.00Теплогазопостачання i в1202лекцiяО та В
вентиляцiя
ЗУК-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Картографiя418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Картографiя418практикаЗемлевп.,буд.д
_Вiвторок_
9.30Державний земельний кадастр419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
11.00Державний земельний кадастр502практикаЗемлевп.,буд.д
_Середа_
8.00Землевпоряднi вишукування та 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
прект.
9.30Землевпоряднi вишукування та 502практикаЗемлевп.,буд.д
прект.
11.00Фотограметрiя та дистанцiйне 422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
зонування
_Четвер_
9.30Супутникова геодезiя с/астр.419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
11.00Супутникова геодезiя с/астр.419практикаЗемлевп.,буд.д
_П`ятниця_
8.00Геоiнформацiйнi системи i 419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
бази даних
9.30Геоiнформацiйнi системи i 502практикаЗемлевп.,буд.д
бази даних
11.00Фотограметрiя та дистанцiйне 502практикаЗемлевп.,буд.д
зонування
КН-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Опiр матерiалiвв102лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Панченко С.П.
9.30Опiр матерiалiвв102практикаБуд.мех.та ОМ
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Веб-технологii та веб-дизайн327лекцiяПрикл.математ.ст.в.Кривенкова Л.Ю.
9.30чВеб-технологii та веб-дизайн116практикаПрикл.математ.
9.30зОрганiзацiя баз данних та знань116практикаПрикл.математ.
11.00Органiзацiя баз данних та знань327лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
_Середа_
9.30Охорона працi i цивiльний захиств1301лекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
11.00Системний аналiзв202лекцiяСис.ан. та доц.Черноморець
мод.у ТГП
13.00зСистемний аналiзв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_Четвер_
9.30Охорона працi i цивiльний захиств1302 л/плекцiяБЖДдоц.Рибалка К.А.
11.00Теорiя прийняття рiшень327лекцiяПрикл.математ.доц. Корхiн
13.00зТеорiя прийняття рiшень116практикаПрикл.математ.
_П`ятниця_
8.00Технологii компютерного 327лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
проектування
9.30Технологii компютерного 1006практикаПрикл.математ.
проектування
ЛIБ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Безпека життєдiяльностiв1301лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00чБудiвельнi конструкцiiв901практикаО та Ф
8.00зБудiвельнi конструкцiiв302практикаЗБК
9.30Будiвельнi конструкцiiв1101лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00Будiвельнi конструкцiiв1103практикаМДК
_Середа_
9.30Будiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМпроф.Данiшевський
В.В.
11.00Планування мiст i транспорт427влекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
13.00Гуманiтарний блокв704. в603лекцiяПроф. кафедридоц.Марченко В.О.
_Четвер_
8.00Технологiя будiвельного 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
виробництва
9.30Будiвельнi конструкцiiв905лекцiяО та Фас.Загiльский В.А.
11.00зБезпека життєдiяльностiв1303практикаБЖД
_П`ятниця_
9.30Будiвельнi конструкцiiв302лекцiяЗБКдоц.Котов М.А.
11.00Теплогазопостачання i в1202лекцiяО та В
вентиляцiя
ОП-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Безпека експлуатацii в1303лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
Iнженерних сист
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Соцiально-економичнi основи в1304лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
о/п
_Вiвторок_
9.30Безпека експлуатацii буд.i в1201лекцiяБЖДпроф.Дiденко Л.М.
споруд
11.00Технологiя зведення будiвель i 328блекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
_Середа_
9.30Дiагностика технiчного стану п/рв1104лекцiяМДКдоц.Давидов I.I.
11.00Теорiя горiння та вибухув1304лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
13.00Теорiя горiння та вибухув1304практикаБЖД
_Четвер_
9.30чСоцiально-економичнi основи в1304практикаБЖД
о/п
9.30зТехнологiя зведення будiвель i 319лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Ганник М.I.
споруд
11.00Безпека експлуатацii буд.i в1207практикаБЖД
споруд
13.00Дiагностика технiчного стану п/рв1105практикаМДК
_П`ятниця_
8.00зБезпека експлуатацii в1303практикаБЖД
Iнженерних сист
9.30Техногенний ризик i модел.в1305лекцiяБЖДдоц.Капленко Г.Г.
11.00чТехногенний ризик i модел.в1305практикаБЖД
Копія від 06.07.2018