Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
21.01.2019

Розклад занять. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 3.

АДА-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30ТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Будiвельне матерiалознавство165лекцiяТБМ,вир.та проф.Сторожук М.А.
конс
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30Iнженернi вишукування418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
11.00чТБВ i виробнича база буд-ва309апрактикаТехн.будiв.вир.
11.00зIнженернi вишукування419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
_Середа_
9.30чIнженернi вишукуваннякаф.практикаЗемлевп.,буд.д
11.00Теплогазопостачання i в1206лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
вентиляцiя
13.00чТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
_Четвер_
9.30чТеплогазопостачання i в1206практикаО та В
вентиляцiя
9.30зIнженернi вишукування418практикаЗемлевп.,буд.д
11.00чБудiвельне матерiалознавство165практикаТБМ,вир.та
конс
11.00зБудiвельне матерiалознавство165лекцiяТБМ,вир.та проф.Сторожук М.А.
конс
_П`ятниця_
8.00зБудiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Лiхачова О.В.
9.30зБудiвельна механiкав105практикаБуд.мех.та ОМ
ЗУК-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Вища геодезiя419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Геоiнформацiйнi системи бази 419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
даних
14.30Геоiнформацiйнi системи бази 419практикаЗемлевп.,буд.д
даних
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30Вища геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
11.00зВища геодезiя418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
_Середа_
9.30Фотограметрiя та дистайцiйне 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
зондування
11.00Фотограметрiя та дистайцiйне 502практикаЗемлевп.,буд.д
зондування
_Четвер_
9.30чСупутникова геодезiя с/аст.418лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
11.00Землеустрiй418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
13.00чЗемлевпоряднi вишукування та 502практикаЗемлевп.,буд.д
проектування
13.00зСупутникова геодезiя с/аст.418практикаЗемлевп.,буд.д
_П`ятниця_
8.00Землеустрiй502практикаЗемлевп.,буд.д
9.30Землевпоряднi вишукування та 422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
проектування
ЗУК-17ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Вища геодезiя419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Геоiнформацiйнi системи бази 419лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
даних
14.30Геоiнформацiйнi системи бази 419практикаЗемлевп.,буд.д
даних
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30Вища геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
11.00зВища геодезiя418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Бєгiчев С.В.
_Середа_
9.30Фотограметрiя та дистайцiйне 419лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
зондування
11.00Фотограметрiя та дистайцiйне 502практикаЗемлевп.,буд.д
зондування
_Четвер_
9.30чСупутникова геодезiя с/аст.418лекцiяЗемлевп.,буд.дпроф.Могильний С.Г.
11.00Землеустрiй418лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
13.00чЗемлевпоряднi вишукування та 502практикаЗемлевп.,буд.д
проектування
13.00зСупутникова геодезiя с/аст.418практикаЗемлевп.,буд.д
_П`ятниця_
8.00Землеустрiй502практикаЗемлевп.,буд.д
9.30Землевпоряднi вишукування та 422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Кульбака О.М.
проектування
КН-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Опiр матерiалiвв107лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Нагорний Д.В.
9.30чОпiр матерiалiвв107практикаБуд.мех.та ОМ
9.30зМатематематичнi методи 116практикаПрикл.математ.
дослiдження операцiй
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Математематичнi методи 327лекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
дослiдження операцiй
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30чКомп*ютернi мережi116практикаПрикл.математ.
11.00Архiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427блекцiяАрхiтектуриас.Литвин О.Є.
13.00зАрхiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427бпрактикаАрхiтектури
_Середа_
8.00Комп*ютернi мережi327лекцiяПрикл.математ.доц.Iльєв I.М.
9.30Кросс-платформне 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
програмування
11.00чКросс-платформне 116практикаПрикл.математ.
програмування
_Четвер_
8.00Органiзацiя баз даннiх та знань327лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
9.30Органiзацiя баз даннiх та знань116практикаПрикл.математ.
_П`ятниця_
8.00Технологiя створення прогр. 324лекцiяПрикл.математ.доц.Запорожець О.В.
прод.
9.30чТехнологiя створення прогр. 116практикаПрикл.математ.
прод.
КН-17ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Опiр матерiалiвв107лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Нагорний Д.В.
9.30чОпiр матерiалiвв107практикаБуд.мех.та ОМ
9.30зМатематематичнi методи 116практикаПрикл.математ.
дослiдження операцiй
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Математематичнi методи 327лекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
дослiдження операцiй
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30чКомп*ютернi мережi116практикаПрикл.математ.
11.00Архiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427блекцiяАрхiтектуриас.Литвин О.Є.
13.00зАрхiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427бпрактикаАрхiтектури
_Середа_
8.00Комп*ютернi мережi327лекцiяПрикл.математ.доц.Iльєв I.М.
9.30Кросс-платформне 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
програмування
11.00чКросс-платформне 116практикаПрикл.математ.
програмування
_Четвер_
8.00Органiзацiя баз даннiх та знань327лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
9.30Органiзацiя баз даннiх та знань116практикаПрикл.математ.
_П`ятниця_
8.00чТехнологiя створення прогр. 116практикаПрикл.математ.
прод.
9.30Технологiя створення прогр. 327лекцiяПрикл.математ.доц.Запорожець О.В.
прод.
МБГ-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30ТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00чПланування та благоустрiй мiст427алекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
13.00зПланування та благоустрiй мiст427апрактикаАрхiтектури
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30Новiтнi мат-лi для 162лекцiяТБМ,вир.та проф.Сторожук М.А.
реконструкцii.подв. енергоеф.конс
11.00чТБВ i виробнича база буд-ва309апрактикаТехн.будiв.вир.
11.00зНовiтнi мат-лi для 162практикаТБМ,вир.та
реконструкцii.подв. енергоеф.конс
_Середа_
11.00Теплогазопостачання i в1206лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
вентиляцiя
13.00чТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
13.00зПланування та благоустрiй мiст427алекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
_Четвер_
9.30чТеплогазопостачання i в1206практикаО та В
вентиляцiя
11.00с.к. Архiтектура цiвильних 406лекцiяАрхiтектурипроф.Разумова О.В.
будiвель
_П`ятниця_
8.00зБудiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Лiхачова О.В.
9.30чс.к. Архiтектура цiвильних 427апрактикаАрхiтектури
будiвель
9.30зБудiвельна механiкав105практикаБуд.мех.та ОМ
МБГ-17ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30ТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00чПланування та благоустрiй мiст427алекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
13.00зПланування та благоустрiй мiст427апрактикаАрхiтектури
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30Новiтнi мат-лi для 162лекцiяТБМ,вир.та проф.Сторожук М.А.
реконструкцii.подв. енергоеф.конс
11.00чТБВ i виробнича база буд-ва309апрактикаТехн.будiв.вир.
11.00зНовiтнi мат-лi для 162практикаТБМ,вир.та
реконструкцii.подв. енергоеф.конс
_Середа_
11.00Теплогазопостачання i в1206лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
вентиляцiя
13.00чТБВ i виробнича база буд-ва309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
13.00зПланування та благоустрiй мiст427алекцiяАрхiтектуридоц.Саньков П.М.
_Четвер_
9.30чТеплогазопостачання i в1206практикаО та В
вентиляцiя
11.00с.к. Архiтектура цiвильних 406лекцiяАрхiтектурипроф.Разумова О.В.
будiвель
_П`ятниця_
8.00зБудiвельна механiкав105лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Лiхачова О.В.
9.30чс.к. Архiтектура цiвильних 427апрактикаАрхiтектури
будiвель
9.30зБудiвельна механiкав105практикаБуд.мех.та ОМ
ЦБ-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чАтестацiя робочiх мiсць i проф. в1304лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
9.30зЕргономiкав1304лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Атестацiя робочiх мiсць i проф. в1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
_Вiвторок_
11.00чАтестацiя робочих мисцьв1303практикаБЖД
11.00зЕргономiкав1302практикаБЖД
13.00ЗБК та виробив302лекцiяЗБК
14.30Основи теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
_Середа_
8.00чЗБК та виробив302лекцiяЗБКдоц.Махiнько М.М.
8.00зАварiйно-рятувальна iнженерiя в1302практикаБЖД
п.т.
9.30МКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00зМКв1105практикаМДК
13.00зЗБК та виробив301практикаЗБК
_Четвер_
9.30чАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
11.00Аварiйно-рятувальна iнженерiя в1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
13.00чОснови теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
_П`ятниця_
9.30чБезпека потенцiоно 322бпрактикаБЖД
небеспечнiих технологiй
11.00Безпека потенцiоно 404лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
небеспечнiих технологiй
13.00зБезпека потенцiоно 404лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
небеспечнiих технологiй
ЦБ-17ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зАтестацiя робочiх мiсць i проф. в1304лекцiяПроф. кафедридоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Атестацiя робочiх мiсць i проф. в1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
_Вiвторок_
11.00чАтестацiя робочих мисцьв1303практикаБЖД
11.00зЕргономiкав1302практикаБЖД
13.00ЗБК та виробив302лекцiяЗБК
14.30Основи теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
_Середа_
8.00чЗБК та виробив302лекцiяЗБКдоц.Махiнько М.М.
8.00зАварiйно-рятувальна iнженерiя в1302практикаБЖД
п.т.
9.30МКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00зМКв1105практикаМДК
13.00зЗБК та виробив301практикаЗБК
_Четвер_
9.30чАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
11.00Аварiйно-рятувальна iнженерiя в1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
13.00чОснови теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
_П`ятниця_
9.30чБезпека потенцiоно 322бпрактикаБЖД
небеспечнiих технологiй
11.00Безпека потенцiоно 404лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
небеспечнiих технологiй
13.00зБезпека потенцiоно 404лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
небеспечнiих технологiй