ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора Н.Т. Верхоглядова
07.09.2018

Розклад занять. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 2.

АДА-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд412лекцiяАрхiтектурипроф.Разумова О.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чТеоретична механiка301лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
9.30зФiзика415. 416практикаФiзики
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Гуманiтарний блокв701лекцiяФiлософ.та доц.Марченко В.О.
пол.
_Середа_
8.00зОпiр матерiалiвв106практикаБуд.мех.та ОМ
9.30Опiр матерiалiв357лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Зеленський А.Г
11.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяУкраiнознавствпроф.Євсєєва Г.П.
13.00зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаАрхiтектури
_Четвер_
9.30чЗагальний курс будiвництва322блекцiяБудiв.машиндоц.Пантелеєнко В.I.
9.30зЗагальний курс будiвництва322бпрактикаБудiв.машин
11.00Теоретична механiка301лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
9.30Технiчна механiка рiдини та газу388лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практикаУкраiнознавств
11.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практикаГiдравлiки
ЗУК-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
9.30Вища математика519лекцiяВищ.математикдоц.Чумак Л.О.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Геодезiя328блекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
_Вiвторок_
9.30Вища математика519практикаВищ.математик
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Гуманiтарний блокв701лекцiяФiлософ.та доц.Марченко В.О.
пол.
_Середа_
9.30чВища математикав302лекцiяВищ.математикдоц.Чумак Л.О.
9.30зВища математикав302практикаВищ.математик
11.00Грунтознавство в землеустроi285лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Ландо Є.О.
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяУкраiнознавствпроф.Євсєєва Г.П.
13.00зУкраїнська мова (за проф.спрям.)в602практикаУкраiнознавств
_Четвер_
9.30Геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Iшутiна Г.С.
11.00Геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00Геодезiя418практикаЗемлевп.,буд.д
9.30Грунтознавство в землеустроi285практикаЗемлевп.,буд.д
КН-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Опiр матерiалiвв107лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Нагорний Д.В.
9.30чОпiр матерiалiвв107практикаБуд.мех.та ОМ
9.30зМатематематичнi методи 116практикаПрикл.математ.
дослiдження операцiй
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Математематичнi методи 327лекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
дослiдження операцiй
_Вiвторок_
8.00Правознавствов401лекцiяЕк.теор.,праваас.Скачедуб С.А.
9.30чКомп*ютернi мережi116практикаПрикл.математ.
11.00Архiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427блекцiяАрхiтектуриас.Литвин О.Є.
13.00зАрхiтектурнi пiдсистеми комп. пр.427бпрактикаАрхiтектури
_Середа_
8.00Комп*ютернi мережi327лекцiяПрикл.математ.доц.Iльєв I.М.
9.30Кросс-платформне 327лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
програмування
11.00чКросс-платформне 116практикаПрикл.математ.
програмування
_Четвер_
8.00Органiзацiя баз даннiх та знань327лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
9.30Органiзацiя баз даннiх та знань116практикаПрикл.математ.
КН-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
9.30Фiзика407лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Теоретична механiка423лекцiяТеор.механiкидоц.Шаповал А.В.
_Вiвторок_
8.00Електротехнiка та електронiка126лекцiяАвтом.та елект.ас.Дубов Т.М.
9.30чЕлектротехнiка та електронiка126практикаАвтом.та елект.
9.30зФiзика415. 416практикаФiзики
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_Середа_
9.30Об*єктно-орiентоване 351лекцiяПрикл.математ.доц.Власенко Ю.Є.
програмування
11.00Об*єктно-орiентоване 1007практикаПрикл.математ.
програмування
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяУкраiнознавствпроф.Євсєєва Г.П.
_Четвер_
9.30Теорiя ймовiрностi324практикаПрикл.математ.
11.00Теорiя ймовiрностi324лекцiяПрикл.математ.доц.Цибрiй Л.В.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00Диференцiйнi рiвняння327лекцiяПрикл.математ.доц.Вельмагiна Н.О.
9.30Диференцiйнi рiвняння322апрактикаПрикл.математ.
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практикаУкраiнознавств
МБГ-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд412лекцiяАрхiтектурипроф.Разумова О.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чТеоретична механiка301лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
9.30зФiзика415. 416практикаФiзики
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Гуманiтарний блокв701лекцiяФiлософ.та доц.Марченко В.О.
пол.
_Середа_
8.00зОпiр матерiалiвв106практикаБуд.мех.та ОМ
9.30Опiр матерiалiв357лекцiяБуд.мех.та ОМдоц.Зеленський А.Г
11.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяУкраiнознавствпроф.Євсєєва Г.П.
13.00зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаАрхiтектури
_Четвер_
9.30чЗагальний курс будiвництва322блекцiяБудiв.машиндоц.Пантелеєнко В.I.
9.30зЗагальний курс будiвництва322бпрактикаБудiв.машин
11.00Теоретична механiка301лекцiяТеор.механiкидоц.Севастьянова О.Є.
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
9.30Технiчна механiка рiдини та газу388лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практикаУкраiнознавств
11.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практикаГiдравлiки
ЦБ-16
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Ергономiкав1304лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Атестацiя робочiх мiсць i проф. в1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
_Вiвторок_
9.30Основи теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
11.00чАтестацiя робочих мисцьв1303практикаБЖД
11.00зЕргономiкав1302практикаБЖД
13.00ЗБК та виробив302лекцiяЗБК
_Середа_
9.30МКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00чМКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00зМКв1105практикаМДК
13.00зЗБК та виробив301практикаЗБК
_Четвер_
9.30чАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
9.30зОснови теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
11.00Аварiйно-рятувальна iнженерiя в1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
_П`ятниця_
9.30зАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301практикаБЖД
п.т.
ЦБ-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiлософiяв701лекцiяФiлософ.та доц.Савош Г.П.
пол.
9.30Технiчна механiка423лекцiяТеор.механiкидоц.Шаповал А.В.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Електротехнiка електробезпека404лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
14.30Електротехнiка електробезпека404практикаБЖД
_Вiвторок_
8.00чЕлектротехнiка електробезпека504лекцiяБЖДдоц.Карасьов О.Г.
9.30Основи цивiльного захисту504лекцiяБЖДст.в.Шаранова Ю.Г.
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Гуманiтарний блокв701лекцiяФiлософ.та доц.Марченко В.О.
пол.
_Середа_
9.30зОснови цивiльного захисту504практикаБЖД
11.00Промислова екологiяв1302лекцiяБЖДдоц.Рабiч О.В.
13.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в601лекцiяУкраiнознавствпроф.Євсєєва Г.П.
_Четвер_
9.30Промислова екологiяв1105практикаБЖД
11.00Технiчна механiка423практикаТеор.механiки
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
9.30Технiчна механiка рiдини та газу388лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
11.00чУкраїнська мова (за проф.спрям.)в608практикаУкраiнознавств
ЦБ-17ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Ергономiкав1304лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Атестацiя робочiх мiсць i проф. в1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
вир.травмат.
_Вiвторок_
9.30Основи теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
11.00чАтестацiя робочих мисцьв1303практикаБЖД
11.00зЕргономiкав1302практикаБЖД
13.00ЗБК та виробив302лекцiяЗБК
_Середа_
9.30МКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00чМКв1105лекцiяМДКдоц.Горбачова Т.А.
11.00зМКв1105практикаМДК
13.00зЗБК та виробив301практикаЗБК
_Четвер_
9.30чАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
9.30зОснови теорii надiйностii техн. в1301лекцiяБЖДдоц. Берлов
ризик
11.00Аварiйно-рятувальна iнженерiя в1303лекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
п.т.
_П`ятниця_
9.30зАварiйно-рятувальна iнженерiя в1301практикаБЖД
п.т.