Розклад сесiї. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.Будiвельний. Курс 1.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_БЦI-17_
Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.18.06.20188.0042319.06.201810.00423
Iноземна мовав.Левицька С.I.20.06.20188.00516а21.06.201810.00516а
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.22.06.20188.0040723.06.201810.00407
Iнженерна геодезiядоц.Трегуб О.В.23.06.20188.0040425.06.201810.00404
Вища математикадоц.Левкович О.О.26.06.20188.0051927.06.201810.00519
_ЗУК-17_
Топографiядоц.Бєгiчев С.В.18.06.20188.0030119.06.201810.00301
Фiзикадоц.Веселова С.I.20.06.20188.0041221.06.201810.00412
Iноземна мовав.Чижикова I.В.22.06.20188.0052625.06.201810.00526
Геологiя геоморфологiядоц.Грабовець О.М.26.06.20188.00в90527.06.201810.00в905
_КН-17_
Комп`ютерна графiкадоц.Iльєв I.М.18.06.20188.0040919.06.201810.00409
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.20.06.20188.0040721.06.201810.00407
Математичний аналiздоц.Вельмагiна Н.О.22.06.20188.0032423.06.201810.00324
Iноземна мовав.Сонник Н.С.23.06.20188.00525. 516а25.06.201810.00525. 516а
Групова динамiка i ком.ст.в.Кривенкова Л.Ю.26.06.20188.0021727.06.201810.00217
_ЦБ-17_
Основи екологiїдоц.Рабiч О.В.18.06.20188.00в130419.06.201810.00в1304
Безпека життєдiяльностiст.в.Шаранова Ю.Г.20.06.20188.0040421.06.201810.00404
Фiзикадоц.Соколовський С.О.22.06.20188.0041223.06.201810.00412
Iноземна мовав.Сонник Н.С.23.06.20188.00525. 516а25.06.201810.00525. 516а
Куьтура безпекидоц.Налисько М.М.26.06.20188.00в130227.06.201810.00в1302
Копія від 06.07.2018