Календар сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
21.01.2019

Розклад для кафедр ( ЦI та Е ф-т ). 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк.

Iноземн.мови Iнт.навч.iн.мов Гiдравлiки Екологii О та В Сис.ан. та мод.у ТГП ТБМ,вир.та конс Хiмii

Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова (за 526практикаМЕН-18
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова513практикаЗУК-18
9.30Iноземна мова516апрактикаПМ-18
9.30Наукова iноземна мова525практикаМIТ-18-м
9.30Наукова iноземна мова515практикаЦБ-17м
13.00Iноземна мова513. 516практикаТГПВ-18 - ...
14.30Iноземна мова513. 516практикаТГПВ-18 - ...
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова513практикаМБГ-18 - ...
9.30Iноземна мова513практикаКН-18
9.30Наукова iноземна мова507. 515практикаАУТП-18-м
11.00Iноземна мова516. 516апрактикаАТ-18
11.00Iноземна мова526практикаАУТП-18
11.00Iноземна мова516. 516апрактикаБМО-18
11.00Iноземна мова452апрактикаОА-17-1п
11.00Iноземна мова513практикаЦБ-18
11.00Наукова iноземна мова515практикаВВ-18м
11.00Наукова iноземна мова507практикаЕКО-18м
13.00Iноземна мова (за 513практикаЕК-18
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 513практикаМЕН-18
проф.спрямув.)
_Середа_
9.30Iноземна мова (за 525практикаЕК-18
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 513, 516практикаПЦБ-18-1
проф.спрямув.)
9.30Наукова iноземна мова507. 525практикаТГПВ-18мн - ...
11.00Iноземна мова516практикаАУТП-18
11.00Наукова iноземна мова515, 107практикаАРХ-17-4мн - ...
11.00Наукова iноземна мова513практикаТБК-18м
13.00Iноземна мова513практикаЕКО-18
13.00Iноземна мова (за 526, 516апрактикаПЦБ-18-3
проф.спрямув.)
13.00Наукова iноземна мова515, 107практикаАРХ-17-4мн - ...
13.00Наукова iноземна мова516. 525практикаЗУК-17м
13.00Наукова iноземна мова507практикаМАГ-18мп
14.30Iноземна мова516практикаКН-18
_Четвер_
8.00Iноземна мова (за 526, 516апрактикаПЦБ-18-3
проф.спрямув.)
8.00Наукова iноземна мова515практикаФIН-18мп
9.30Iноземна мова513практикаАТ-18
9.30Наукова iноземна мова515. 507практикаАТ-18-м
9.30Наукова iноземна мова516а. 526практикаЗУК-17м
9.30Наукова iноземна мова516практикаЦБ-17м
11.00Iноземна мова (за 516, 516апрактикаПЦБ-18-1
проф.спрямув.)
11.00Наукова iноземна мова513практикаАДА-18м
11.00Наукова iноземна мова515. 525практикаБМО-18-м
11.00Наукова iноземна мова513практикаМБГ-18м
13.00Iноземна мова513практикаЦБ-18
14.30Iноземна мова452апрактикаОА-17-2 - ...
14.30Iноземна мова (за 516, 516апрактикаПЦБ-18-2
проф.спрямув.)
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова516практикаАДА-18
8.00Iноземна мова515практикаЕКО-18
8.00Iноземна мова516практикаМБГ-18
9.30Iноземна мова516а. 526практикаБМО-18
9.30Iноземна мова516практикаЗУК-18
9.30Iноземна мова309апрактикаПМ-18
9.30Iноземна мова за проф.спрямув.507, 515, 525практикаАРХ-18-3 - ...
11.00Iноземна мова (за 516а, 525практикаМАГ-18
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 513, 516практикаПЦБ-18-2
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова (за 516а, 525практикаФIН-18
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 516а, 525практикаФIН-18 - ...
проф.спрямув.)

Iнт.навч.iн.мов
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова (за 409, 512практикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова проф.спрямув.222практикаМЕ-15-2
8.00Iноземна мова проф.спрямув.408бпрактикаПЦБ-15-7п
8.00Друга iноземна мова452апрактикаОА-15-1п - ...
9.30Iноземна мова107практикаАРХ-17-4п
9.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
9.30Iноземна мова (за 409, 512практикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
11.00Iноземна мова проф.спрямув.452, 452апрактикаМЕ-15-1п
13.00Iноземна мова409практикаАРХ-16-4п
13.00Iноземна мова522практикаПМ-18
13.00Iноземна мова (за 452апрактикаПЦБ-17-4п
проф.спрямув.)
13.00Друга iноземна мова522практикаМЕ-16-1п
14.30Iноземна мова222практикаАРХ-15-4п
14.30Iноземна мова107практикаАРХ-15-6п
14.30Друга iноземна мова452апрактикаОА-15-1п - ...
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова (за 222практикаПЦБ-17-4п
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 452апрактикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
8.00Дiлова iноземна мова452практикаМЕ-16-1п
9.30Iноземна мова (за 452апрактикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова проф.спрямув.452практикаПЦБ-15-7п
9.30Наукова iноземна мова408бпрактикаОА-18мп
11.00Iноземна мова452апрактикаЕП-17-1п
11.00Iноземна мова452практикаПЦБ-16-7п
13.00Iноземна мова409, 222практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мова107практикаАРХ-17-4п
13.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
13.00Iноземна мова (за 328бпрактикаОА-18-1п - ...
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова408бпрактикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-4п
14.30Iноземна мова452а, 222практикаАРХ-16-5п
14.30Iноземна мова512практикаАРХ-17-4п
14.30Iноземна мова (за 328бпрактикаОА-18-1п - ...
проф.спрямув.)
_Середа_
8.00Iноземна мова (за 222, 408бпрактикаЕП-18-2
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 222практикаОА-18-2
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова (за 452апрактикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
8.00Друга iноземна мова452практикаОА-17-1п - ...
9.30Iноземна мова (за 222, 408бпрактикаЕП-18-2
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за 222практикаОА-18-2
проф.спрямув.)
9.30Iноземна мова (за в603практикаПЦБ-18-4п
проф.спрямув.)
9.30Друга iноземна мова408бпрактикаОА-18-1п - ...
9.30Наукова iноземна мова452практикаЕП-18мп
11.00Iноземна мова452практикаОА-15-1п - ...
11.00Iноземна мова222практикаПМ-17м
11.00Iноземна мова проф.спрямув.452апрактикаОА-16-1п - ...
11.00Дiлова iноземна мова409практикаМБ-17-1п
11.00Дiлова iноземна мова408бпрактикаМТ-17-1п
11.00Наукова iноземна мова515, 107практикаАРХ-17-4мн - ...
13.00Iноземна мова409, 512практикаАРХ-17-5п
13.00Iноземна мова452практикаОА-15-1п - ...
13.00Iноземна мова проф.спрямув.408б, 452апрактикаМЕ-15-1п
13.00Наукова iноземна мова515, 107практикаАРХ-17-4мн - ...
13.00Наукова iноземна мова452апрактикаМЕ-18мп
14.30Iноземна мова107практикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мова222практикаОА-17-1п - ...
14.30Iноземна мова504практикаПЦБ-16-7п
14.30Iноземна мова (за 404практикаПЦБ-17-4п
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова проф.спрямув.452практикаМЕ-16-1п
14.30Iноземна мова проф.спрямув.452апрактикаМЕ-16-2
_Четвер_
8.00Iноземна мова452, 452апрактикаМТ-17-1п - ...
8.00Iноземна мова (за 222практикаОА-18-1п - ...
проф.спрямув.)
8.00Iноземна мова проф.спрямув.408бпрактикаОА-16-1п - ...
9.30Iноземна мова452, 452апрактикаМТ-17-1п - ...
9.30Дiлова iноземна мова408бпрактикаМТ-17-2 - ...
9.30Наукова iноземна мова516апрактикаПМ-18-м
11.00Iноземна мова за проф.спрямув.107, 452апрактикаАРХ-18-1
11.00Iноземна мова за проф.спрямув.452, 408бпрактикаАРХ-18-4п
11.00Iноземна мова за проф.спрямув.405практикаАРХ-18-5п
13.00Iноземна мова222, 409практикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мова222практикаАРХ-15-5п
13.00Iноземна мова (за 354практикаМБ,МТ-18-2
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 328бпрактикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова (за 521практикаПУА-18
проф.спрямув.)
13.00Iноземна мова за проф.спрямув.107, 452апрактикаАРХ-18-1
13.00Iноземна мова за проф.спрямув.452, 408бпрактикаАРХ-18-4п
13.00Iноземна мова за проф.спрямув.405практикаАРХ-18-5п
14.30Iноземна мова222, 409практикаАРХ-15-4п
14.30Iноземна мова222практикаАРХ-15-5п
14.30Iноземна мова452, 107практикаАРХ-16-4п
14.30Iноземна мова408бпрактикаЕП-15-1п
14.30Iноземна мова (за 354практикаМБ,МТ-18-2
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 328бпрактикаМТ-18-1п - ...
проф.спрямув.)
14.30Iноземна мова (за 521практикаПУА-18
проф.спрямув.)
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова404практикаПМ-18
8.00Iноземна мова за проф.спрямув.107, 452апрактикаАРХ-18-1
8.00Iноземна мова за проф.спрямув.409, 408бпрактикаАРХ-18-4п
8.00Iноземна мова за проф.спрямув.452практикаАРХ-18-5п
8.00Дiлова iноземна мова222, 452практикаМЕ-15-1п
8.00Друга iноземна мова 404практикаМЕ-16-1п
проф.спрямув.
9.30Iноземна мова222практикаЕП-18ст - ...
9.30Iноземна мовав703практикаМТ-17-2 - ...
9.30Iноземна мова222практикаОА-17-2
9.30Iноземна мова за проф.спрямув.107, 452апрактикаАРХ-18-1
9.30Iноземна мова за проф.спрямув.409, 408бпрактикаАРХ-18-4п
9.30Iноземна мова за проф.спрямув.452практикаАРХ-18-5п
11.00Iноземна мова409, 512практикаАРХ-16-5п
11.00Iноземна мова452практикаПЦБ-16-7п
11.00Дiлова iноземна мова222практикаМЕ-15-2
11.00Друга iноземна мова452апрактикаОА-16-1п - ...
13.00Дiлова iноземна мова408бпрактикаМЕ-16-2
13.00Друга iноземна мова452практикаОА-16-1п - ...
14.30Iноземна мова проф.спрямув.409практикаПЦБ-15-7п

Гiдравлiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чIнженерне облад.будiвель. 012практикаАРХ-15-4п
Водопост.i водовiд.
8.00Масопередача012лекцiяВВ-17ст - ...ас.Циганкова С.Г.
9.30чIнженерне 012практикаАРХ-15-2
облад.будiвель.Водопост.i
водовiд.
9.30зIнженерне 388лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Шарков В.В.
облад.будiвель.Водопост.i
водовiд.
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-16ст - ...ас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00чIнженерне облад.будiвель. 012практикаАРХ-15-6п
Водопост.i водовiд.
11.00зIнженерне облад.будiвель. 388лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Шарков В.В.
Водопост.i водовiд.
_Вiвторок_
8.00чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаВВ-16ст - ...
будинкiв
8.00зМасопередача012практикаВВ-17ст - ...
8.00Оптимiзацiя та надiйнiсть систем 012лекцiяВВ-18мдоц.Шарков В.В.
ВВ
9.30чЧисельнi методи в iнженерних 388лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Нестерова О.В.
розрахунках
9.30зЧисельнi методи в iнженерних 388практикаТГПВ-18мн - ...
розрахунках
9.30Насоснi та повiтродувнi станцii012лекцiяВВ-16ст - ...ас.Циганкова С.Г.
11.00чМатематичнi методи ришення 012практикаВВ-17ст - ...
iнж.з.
11.00Наноматериалi в будiвельному 388лекцiяТБК-17мпроф.Дерев*янко В.М
мат-вi
11.00Спецiальнi методи пiдготовки 012лекцiяВВ-17мдоц.Нечитайло М.П.
соди
13.00чМетодологiя наукових 012практикаТГПВ-17мп
дослiджень
13.00зНаноматериалi в будiвельному 388практикаТБК-17м
мат-вi
13.00Прогресiинi напрямки розвитку 012лекцiяВВ-17мдоц.Нечитайло М.П.
вод. комп.
_Середа_
8.00зIнженерне облад.будiвель. 012практикаАРХ-15-5п
Водопост.i водовiд.
8.00зНасоснi та повiтродувнi станцii012практикаВВ-16ст - ...
9.30Водопостачання012лекцiяВВ-16ст - ...доц.Нечитайло М.П.
9.30Матерiалознавство012практикаАРХ-17-5п
9.30Оптимiзацiя та надiйнiсть систем 404практикаВВ-18м
ВВ
9.30с.к."технологiя проектування 012практикаВВ-17м
систем ВВ"
11.00чСучаснi напрямки розвитку б/гал.012практикаВВ-18м
11.00зСучаснi напрямки розвитку б/гал.012лекцiяВВ-18мдоц.Нестерова О.В.
13.00чПрогресiинi напрямки розвитку 388практикаВВ-17м
вод. комп.
13.00чЧисельнi методи в iнженерних 012практикаТБК-18м - ...
розрахунках
13.00зIнженерне 012практикаАРХ-15-1
облад.будiвель.Водопост.i
водовiд.
13.00зГiдрологiя012практикаЕКО-17
13.00зСпецiальнi методи пiдготовки 388практикаВВ-17м
соди
13.00Матерiалознавство012практикаАРХ-17-4п
_Четвер_
8.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практикаТГПВ-18ст - ...
9.30чВодопостачання i 012лекцiяЕКО-15ст.в.Журавльова О.А.
водовiдведення
9.30зВодопостачання i 012практикаЕКО-15
водовiдведення
9.30с.к."технологiя проектування 012практикаВВ-17м
систем ВВ"
11.00чВодопостачання012практикаВВ-16ст - ...
11.00чМетодологiя наукових 388лекцiяТГПВ-17мп - ...проф.Дерев*янко В.М
дослiджень
11.00чМетодологiя наукових 388лекцiяТБК-17мпроф.Дерев*янко В.М
дослиджень
11.00зМетодологiя наукових 388практикаТГПВ-17мн - ...
дослiджень
11.00зМетодологiя наукових 388практикаТБК-17м
дослиджень
11.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практикаТБК-18ст - ...
_П`ятниця_
9.30чТехнiчна механiка рiдини та газу388лекцiяЦБ-17 - ...ст.в.Журавльова О.А.
9.30зТехнiчна механiка рiдини та газу388практикаЦБ-17
9.30Математичнi методи ришення 012практикаВВ-17ст - ...
iнж.з.
11.00чВодопостачання i 012практикаЕКО-15
водовiдведення
11.00чГiдрологiя012лекцiяЕКО-17доц.Нестерова О.В.
11.00зТехнiчна механiка рiдини та газу012практикаМБГ-17 - ...

Екологii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Екологiя людинив101лекцiяЕКО-16ас.Спiльник Т.В.
9.30чЕкологiчний менеджмент та в209лекцiяЕКО-18мдоц.Тимошенко О.А.
аудiт
9.30чОснови екологiчноi токсикологiiв205лекцiяЕКО-15доц.Корабльова А.I.
9.30зЕкологiчний менеджмент та в209практикаЕКО-18м
аудiт
9.30зОснови екологiчноi токсикологiiв205практикаЕКО-15
9.30Метрологiя i клiматологiявi801лекцiяЕКО-17ас.Спiльник Т.В.
11.00чЯкiсть та б. ж. д. населення у в101лекцiяЕКО-15ст.в.Гiльов В.В.
мiському серед
11.00зГеоiнформацiйнi системи в в209лекцiяЕКО-18мдоц.Тимошенко О.А.
екологii
11.00зГеоiнформацiйнi системи в в209практикаЕКО-18м
екологii
11.00зЯкiсть та б. ж. д. населення у в101практикаЕКО-15
мiському серед
_Вiвторок_
8.00Нормування антропогенного в101лекцiяЕКО-15доц.Вергун О.О.
навантаження
9.30зВiйскова екологiяв301практикаЕКО-17м
9.30Метрологiя i клiматологiяв209практикаЕКО-17
9.30Нормування антропогенного в101практикаЕКО-15
навантаження
9.30Оптимiзацiя в205лекцiяЕКО-18мпроф.Шматков Г.Г.
природокористування
11.00чЕкологiя людинив101практикаЕКО-16
11.00чУрбоекологiяв209практикаЕКО-15
11.00Вiйскова екологiяв301лекцiяЕКО-17мдоц.Прокофьєв I.Б.
13.00Якiсть та безпека жiттєдiяльностiв209лекцiяЕКО-17мст.в.Гiльов В.В.
_Середа_
8.00Екореконструкцiя водних в107лекцiяЕКО-17мас.Ткач Н.О.
наз.екосистем
9.30чЕкореконструкцiя водних в107лекцiяЕКО-17мас.Ткач Н.О.
наз.екосистем
9.30чУтилiзацiя та рекуперацiя 171практикаЕКО-18м
вiдходiв
9.30зЕкореконструкцiя водних в107практикаЕКО-17м
наз.екосистем
9.30зУтилiзацiя та рекуперацiя 171лекцiяЕКО-18мпроф.Савiн Л.С.
вiдходiв
9.30Екологiчна безпекав205лекцiяЕКО-15доц.Тимошенко О.А.
9.30Радiоекологiя i радiобiологiяв209лекцiяЕКО-16доц.Яковишина Т.Ф.
11.00чВступ до фахув701лекцiяЕКО-18ст.в.Гiльов В.В.
11.00чЕкологiчна безпекав205практикаЕКО-15
11.00чОптимiзацiя в301практикаЕКО-18м
природокористування
11.00чРадiоекологiя i радiобiологiяв209практикаЕКО-16
11.00зВступ до фахув701практикаЕКО-18
11.00зЕкономiка в209практикаЕКО-16
природокорристування
11.00зСтратегiя сталого розвиткув301практикаЕКО-18м
13.00зЕкологiчна стандартизацiя i в101лекцiяЕКО-18мст.в.Гiльов В.В.
сертифiкацiя
13.00Економiка в209лекцiяЕКО-16доц.Полторацька В.М.
природокорристування
_Четвер_
9.30чОрганiзацiя та управлiння в в209лекцiяЕКО-16доц.Вергун О.О.
природ. дiяльностi
9.30чСтратегiя сталого розвиткув205лекцiяЕКО-18мас.Ткач Н.О.
9.30Якiсть та безпека жiттєдiяльностiв302практикаЕКО-17м
11.00чЕкологiчна стандартизацiя i в301практикаЕКО-18м
сертифiкацiя
11.00чОрганiзацiя та управлiння в в209практикаЕКО-16
природ. дiяльностi
11.00зСтратегiчна екологiчна оцiнкав209практикаЕКО-16
11.00Загальна екологiя та неоекологiяв703практикаЕКО-17
13.00зНормування антропогенного в302практикаЕКО-15
навантаження
13.00Стратегiчна екологiчна оцiнкав209лекцiяЕКО-16доц.Корабльова А.I.
_П`ятниця_
9.30Екологiчнi аспекти в101лекцiяЕКО-15ас.Ткач Н.О.
реконструкцii
9.30Загальна екологiя та неоекологiяв107лекцiяЕКО-17доц.Яковишина Т.Ф.
9.30Фiз-хiм. навколишнього в209лекцiяЕКО-16доц.Вергун О.О.
середовища
11.00зЕкологiчнi аспекти в101практикаЕКО-15
реконструкцii
11.00Фiз-хiм. навколишнього в209практикаЕКО-16
середовища

О та В
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30чАеродинамiка вентиляцiiв1202практикаТГПВ-15
9.30зАеродинамiка вентиляцiiв1202лекцiяТГПВ-15доц.Кушнiр Е.Г.
9.30Iнженернi мережiв1201лекцiяВВ-17ст - ...доц.Колесник I.О.
9.30Iнженернаi мережiВ1201лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Колесник I.О.
9.30Аеродинамiка вентиляцiiв1202лекцiяТГПВ-16стдоц.Кушнiр Е.Г.
11.00Спецкурс на випускаючих .в202. в1206лекцiяТГПВ-17мндоц.Колесник I.О.
кафедрах
11.00Спецкурс на випускаючих в1206лекцiяТГПВ-17мпдоц.Колесник I.О.
кафедрах
13.00зБудiвельна теплофiзiкав1202практикаТГПВ-17ст
13.00Спецкурс на випускаючих в202. в1206практикаТГПВ-17мн
кафедрах
13.00Спецкурс на випускаючих в1206практикаТГПВ-17мп
кафедрах
14.30зСпецкурс на випускаючих в202. в1206практикаТГПВ-17мн
кафедрах
14.30зСпецкурс на випускаючих в1206практикаТГПВ-17мп
кафедрах
_Вiвторок_
9.30зВступ до будiвельної справив1202лекцiяТГПВ-18 - ...доц.Колесник I.О.
11.00Сучасне обладнання систеи ОВКв1201лекцiяТГПВ-17мп - ...доц.Петренко А. О.
11.00Удосконалення системв1202лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Ветвицький I.Л
13.00чСучасне обладнання систеи ОВКв1202практикаТГПВ-17мн
13.00зСучасне обладнання систеи ОВКв1202практикаТГПВ-17мп
13.00Удосконалення системв1206практикаТГПВ-18мн - ...
_Середа_
8.00чНауковi основи теплового.пов. в1202практикаТГПВ-17мн
волог. режиму б.
8.00зНауковi основи теплового.пов. в1202практикаТГПВ-17мп
волог. режиму б.
9.30Науковi основи теплового.пов. в1201лекцiяТГПВ-17мп - ...доц.Колесник I.О.
волог. режиму б.
11.00чСучаснi напрями розвитку в1202лекцiяТГПВ-18мпроф.Скрипнiков В.Б.
б/галузi та iнж.заб.
11.00зСучаснi напрями розвитку в1202практикаТГПВ-18м
б/галузi та iнж.заб.
11.00Сучаснi напрями розвитку в1202лекцiяТГПВ-18мнпроф.Скрипнiков В.Б.
б/галузi та iнж.заб.
11.00Теплогазопостачання i в1206лекцiяМБГ-17ст - ...доц.Колесник I.О.
вентиляцiя
13.00чIнженернi мережiв1207практикаТГПВ-16
13.00чВентиляцiяв1202практикаТГПВ-16ст - ...
13.00зIнженернi мережiв1207практикаТГПВ-17ст
_Четвер_
9.30чТеплогазопостачання i в1206практикаМБГ-17ст - ...
вентиляцiя
9.30зIнженернi мережiв1206практикаВВ-17ст - ...
9.30Будiвельна теплофiзiкав1201лекцiяТГПВ-17стас.Каспiйцева В.Ю.
9.30Будiвельна теплофiзiкав1201лекцiяТГПВ-16доц.Колесник I.О.
11.00чБудiвельна теплофiзiкав1202лекцiяТГПВ-17стас.Каспiйцева В.Ю.
11.00зБудiвельна теплофiзiкав1202лекцiяТГПВ-16ас.Каспiйцева В.Ю.
11.00САПР та комп`ютернi технологiiв1206лекцiяЕКО-15доц.Ляховецька М.М.
13.00чСАПР та комп`ютернi технологii1007практикаЕКО-15
_П`ятниця_
8.00Санiтарно-гiгiеничнi основи в1201лекцiяТГПВ-17ст - ...ас.Каспiйцева В.Ю.
спецiальности
11.00Вентиляцiяв1206лекцiяТГПВ-16ст - ...проф.Скрипнiков В.Б.
11.00САПР та комп`ютернi технологii1006практикаТГПВ-17ст
13.00Вступ до будiвельної справив1201лекцiяТГПВ-18 - ...проф.Скрипнiков В.Б.
13.00САПР та комп`ютернi технологii116практикаТГПВ-16

Сис.ан. та мод.у ТГП
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
11.00Спецкурс на випускаючих в202. в1206лекцiяТГПВ-17мндоц.Адегов О.В.
кафедрах
11.00Спецкурс на випускаючих в202.лекцiяТГПВ-17мпдоц.Адегов О.В.
кафедрах
13.00Спецкурс на випускаючих в202. в1206практикаТГПВ-17мн
кафедрах
13.00Спецкурс на випускаючих в202.практикаТГПВ-17мп
кафедрах
14.30зСпецкурс на випускаючих в202. в1206практикаТГПВ-17мн
кафедрах
14.30зСпецкурс на випускаючих в202.практикаТГПВ-17мп
кафедрах
_Вiвторок_
11.00Термодинамiка та 353лекцiяТГПВ-17ст - ...
тепломасообмiн
11.00Удосконалення системв205лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Адегов О.В.
13.00Термодинамiка та в202практикаТГПВ-17ст
тепломасообмiн
13.00Удосконалення системв205практикаТГПВ-18мн - ...
_Середа_
11.00Розробка иетодiв та засобi 357лекцiяТБК-17мдоц.Адегов О.В.
контролю
11.00Розробка методiв засобiв 357лекцiяТГПВ-17мп - ...доц.Адегов О.В.
контролю властивостей...
11.00Розробка методiв та засобiв 357лекцiяАДА -17мдоц.Адегов О.В.
контролю власт.
11.00Розробка методив та засобiв 357лекцiяМБГ-17мдоц.Адегов О.В.
контролю властивостей
_Четвер_
11.00чТермодинамiка та в202практикаТГПВ-16
тепломасообмiн
11.00зГазопостачанняв202практикаТГПВ-16ст - ...
13.00чТермодинамiка та в202практикаТГПВ-17ст
тепломасообмiн
13.00зГазопостачанняв202практикаТГПВ-16ст - ...
_П`ятниця_
9.30Термодинамiка та 353лекцiяТГПВ-17ст - ...
тепломасообмiн
11.00Термодинамiка та в202практикаТГПВ-16
тепломасообмiн

ТБМ,вир.та конс
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Будiвельне матерiалознавство358лекцiяПЦБ-18ст - ...доц.Бондаренко С.В.
9.30зТехнологiя виробництва вик.мат. 270практикаТБК-17м
с/п
9.30Iнновацiйнi технологii вир.буд.279лекцiяАДА-18мдоц.Савiн Ю.Л.
9.30Iнновацiйнi технологii 279лекцiяТГПВ-18мн - ...доц.Савiн Ю.Л.
виробнiцтва б/м
9.30Iнновацiйнiтехнологii вир.буд.279лекцiяМБГ-18мдоц.Савiн Ю.Л.
11.00Технологiя виробництва вик.мат. 270лекцiяТБК-17мдоц.Сторчай Н.С.
с/п
13.00Будiвельне матерiалознавство165лекцiяАДА-16проф.Сторожук М.А.
_Вiвторок_
9.30зБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-17-4п
9.30Бетони та будiвельнi розчини270лекцiяТБК-16ст - ...доц.Шаповалова О.В.
9.30Новiтнi мат-лi для 162лекцiяМБГ-17ст - ...проф.Сторожук М.А.
реконструкцii.подв. енергоеф.
11.00зНовiтнi мат-лi для 162практикаМБГ-17ст - ...
реконструкцii.подв. енергоеф.
11.00Бетони та будiвельнi розчини270практикаТБК-16ст - ...
11.00Прогресивнi технол 271лекцiяТБК-18мст.в.Мосьпан В.I.
виробництва б/м
11.00Реологiя будiвельних мат-лiв165лекцiяТБК-16проф.Шпирько М.В.
13.00зБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-17-1
13.00зРеологiя будiвельних мат-лiв165практикаТБК-16
13.00Прогресивнi технол 271практикаТБК-18м
виробництва б/м
14.30чБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-17-4п
_Середа_
8.00чСпецкурс проектування 271лекцiяТБК-17мдоц.Шаповалова О.В.
реконстр.пiд. б/м
8.00зСпецкурс проектування 271практикаТБК-17м
реконстр.пiд. б/м
8.00Теплотехнiка i теплотехнiчне 270практикаТБК-16ст - ...
обладання
9.30чСучаснi напрямки розвитку б/гал.165практикаТБК-18м
9.30зСучаснi напрямки розвитку б/гал.165лекцiяТБК-18мпроф.Шпирько М.В.
9.30Спецкурс проектування 271практикаТБК-17м
реконстр.пiд. б/м
9.30Теплотехнiка i теплотехнiчне 270лекцiяТБК-16ст - ...доц.Колохов В.В.
обладання
11.00чВиробнича база будiвництва354лекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Рябошапка А.М.
11.00чУтилiзацiя та рекуперацiя 271лекцiяЕКО-17мдоц.Савiн Ю.Л.
вiдходiв
11.00зВиробнича база будiвництва165практикаТГПВ-17ст - ...
11.00зУтилiзацiя та рекуперацiя 271практикаЕКО-17м
вiдходiв
11.00Матерiалознавство162практикаАРХ-17-2
11.00Розробка методiв та засобiв 357лекцiяВВ-17мдоц.Колохов В.В.
контр.власт.
13.00зВиробнича база будiвництва165практикаТГПВ-16 - ...
13.00Будiвельне матерiалознавство279лекцiяПЦБ-17-4п - ...
_Четвер_
9.30чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-18ст
9.30Процеси i апарати технологii 162лекцiяТБК-16доц.Савiн Ю.Л.
будiв. матерiалiв
11.00чБудiвельне матерiалознавство165практикаАДА-16
11.00чПроцеси i апарати технологii 162практикаТБК-16
будiв. матерiалiв
11.00зБудiвельне матерiалознавство165лекцiяАДА-16проф.Сторожук М.А.
11.00Виробнича база271лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Рябошапка А.М.
11.00Матерiалознавство162практикаАРХ-18ст
13.00чБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-18ст
14.30чБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-17-2
_П`ятниця_
9.30Матерiалознавство162практикаАРХ-17-1
9.30Термодинамiка270лекцiяТБК-16доц.Колохов В.В.
11.00чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-17-1
11.00зБудiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-17-2
11.00зТермодинамiка270практикаТБК-16
11.00Технологiчнi стадii б/в310практикаТБК-16ст
13.00Будiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-17-3
13.00Теплотехнiка i теплотехнiчне 270практикаТБК-16ст - ...
обладання

Хiмii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв214практикаТБК-16
9.30чХiмiя219практикаБМО-18 - ...
9.30Фiзична хiмiя221лекцiяПМ-18стдоц.Голубченко Т.М.
9.30Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiв214лекцiяТБК-16доц.Амiруллоєва Н.В.
13.00Хiмiя217лекцiяПЦБ-18-4п - ...проф.Нейковський С.I.
_Вiвторок_
9.30чХiмiя221практикаПЦБ-18-2
9.30Хiмiя217лекцiяБМО-18 - ...проф.Нейковський С.I.
11.00чХiмiя214практикаМБГ-18 - ...
11.00Хiмiя221лекцiяПМ-18доц.Голубченко Т.М.
13.00Хiмiя214практикаПМ-18
14.30зФiзична хiмiя214практикаПМ-18ст
_Середа_
8.00Фiзична та колоiдна хiмiя222блекцiяЕКО-17доц.Амiруллоєва Н.В.
9.30чХiмiя219практикаПЦБ-18-3
9.30зХiмiя219практикаТГПВ-18 - ...
9.30Фiзична та колоiдна хiмiя214практикаЕКО-17
11.00Аналiтична хiмiя214лекцiяВВ-16ст - ...доц.Амiруллоєва Н.В.
11.00Хiмiя217лекцiяПЦБ-18-2 - ...проф.Нейковський С.I.
13.00зАналiтична хiмiя222бпрактикаВВ-16ст
13.00зХiмiя214практикаЦБ-18
14.30Хiмiя217лекцiяПМ-18доц.Голубченко Т.М.
_Четвер_
8.00зАналiтична хiмiя214практикаВВ-15
11.00чФiзична та колоiдна хiмiя214лекцiяВВ-17ст - ...доц.Амiруллоєва Н.В.
11.00зФiзична та колоiдна хiмiя214практикаВВ-17ст - ...
13.00чФiзична та колоiдна хiмiя214практикаВВ-17ст - ...
13.00зКорозiя i захист матерiалiв217лекцiяПМ-18стдоц.Амiруллоєва Н.В.
13.00зХiмiя221практикаПЦБ-18-2
14.30зХiмiя221практикаПЦБ-18-1
_П`ятниця_
8.00чХiмiя221практикаПЦБ-18-1
9.30чКорозiя i захист матерiалiв217лекцiяПМ-18стдоц.Амiруллоєва Н.В.
9.30чХiмiя214практикаАУТП-18
9.30чХiмiя219практикаПЦБ-18-4п
9.30зКорозiя i захист матерiалiв219практикаПМ-18ст
9.30зХiмiя214практикаПЦБ-18-3
11.00зХiмiя219практикаПЦБ-18-4п
11.00Хiмiя217лекцiяЦБ-18 - ...проф.Нейковський С.I.