Календар сесiї

Розклад для кафедр ( ЦI та Е ф-т ). 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк.

Iноземн.мови Iнт.навч.iн.мов Гiдравлiки Екологii О та В Сис.ан. та мод.у ТГП ТБМ,вир.та конс Хiмii

Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова513, 516практикаФIН-17
9.30Iноземна мова513, 516, 516апрактикаАРХ-17-2 - ...
11.00Iноземна мова516апрактикаАУТП-17
11.00Наукова iноземна мова516практикаМЕН-17м - ...
13.00чIноземна мова513практикаБЦI-17
13.00Iноземна мова525практикаЕКО-17
13.00Наукова iноземна мова516. 516апрактикаБМО-17-м
_Вiвторок_
11.00Iноземна мова525, 526практикаМАГ-17 - ...
11.00Наукова iноземна мова515практикаУП-17м - ...
13.00Наукова iноземна мова526. 525практикаАГ-17-м
_Середа_
8.00Iноземна мова513, 516практикаФIН-17
9.30Iноземна мова513, 515практикаПЦБ-17-1
9.30Iноземна мова516, 516апрактикаПЦБ-17-2
11.00зНаукова iноземна мова324практикаМIТ-17-м
11.00Iноземна мова515практикаАГ-17
11.00Iноземна мова328апрактикаБМО-17
11.00Iноземна мова513практикаВВ -17
11.00Iноземна мова516а, 526практикаМАГ-17 - ...
11.00Iноземна мова513практикаТБК-17
11.00Iноземна мова516практикаТГПВ-17
13.00Iноземна мова507практикаЦБ-17 - ...
13.00Наукова iноземна мова515практикаТГПВ17мн
_Четвер_
8.00чIноземна мова513практикаЕКО-17
8.00зIноземна мова513практикаЕКО-17
8.00Iноземна мова516практикаМЕН-17
9.30чIноземна мова515, 525практикаПЦБ-17-2
9.30Iноземна мова513практикаКН-17
9.30Iноземна мова516практикаМЕН-17
9.30Iноземна мова513практикаЦБ-17
9.30Наукова iноземна мова525практикаАУТП-17-м
9.30Наукова iноземна мова512практикаМIТ-17-м
11.00чIноземна мова516апрактикаТБК-17 - ...
11.00чIноземна мова516практикаТГПВ-17
11.00Iноземна мова525практикаАГ-17
11.00Iноземна мова526практикаБМО-17
11.00Iноземна мова513практикаБЦI-17
13.00чIноземна мова513, 515практикаПЦБ-17-1
13.00Iноземна мова516апрактикаАУТП-17
_П`ятниця_
11.00Iноземна мова513практикаЗУК-17
13.00Iноземна мова513практикаЗУК-17

Iнт.навч.iн.мов
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-4п
8.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
8.00Iноземна мова452апрактикаЕП-16-1п
8.00Iноземна мова222практикаМТ-17-2 - ...
8.00Iноземна мова452апрактикаОА-16-1п
8.00Друга iноземна мова409практикаМЕ-15-1п
9.30Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-4п
9.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-5п
9.30Iноземна мова222практикаМЕ-16-2
9.30Друга iноземна мова409практикаМЕ-15-1п
11.00Iноземна мова452апрактикаОА-15-1п - ...
13.00Iноземна мова409, 107практикаАРХ-15-5п
13.00Iноземна мова408б, 452практикаАРХ-15-6п
13.00Iноземна мова222, 405практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мова414практикаПЦБ-15-7п
13.00Iноземна мовав101практикаПЦБ-16-7п
14.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-4п
14.30Iноземна мова222практикаПМ-15
14.30Iноземна мова452апрактикаПЦБ-14-7п
14.30Iноземна мовав306апрактикаПЦБ-15-7п
_Вiвторок_
8.00Iноземна мова409практикаПМ-15
8.00Iноземна мова452практикаПЦБ-16-7п
8.00Друга iноземна мова452апрактикаОА-14-1п - ...
9.30Iноземна мова452практикаПЦБ-15-7п
9.30Друга iноземна мова452апрактикаОА-14-1п - ...
11.00чДiлова iноземна мова452апрактикаМЕ-16-1п
11.00Друга iноземна мова (ц.п.)222практикаОА-17-1п - ...
13.00Iноземна мова409, 452апрактикаАРХ-16-4п
13.00Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-5п
13.00Iноземна мова222, 408бпрактикаМЕ-15-1п
14.30чIноземна мова222, 408бпрактикаМЕ-15-1п
14.30чДiлова iноземна мова512практикаМЕ-16-2
14.30зIноземна мова (ц.п.)222, 408бпрактикаМЕ-15-1п
14.30Iноземна мова409, 452апрактикаАРХ-16-4п
14.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-5п
_Середа_
8.00Iноземна мова452практикаПЦБ-17-3
8.00Iноземна мова (ц.п.)222, 409практикаПУА-17 - ...
8.00Дiлова iноземна мова452апрактикаМЕ-16-1п
9.30Iноземна мова452практикаПЦБ-17-3
11.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-4п
11.00Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-5п
11.00Iноземна мова409практикаЕП-15-1п
11.00Iноземна мова222практикаЕП-16-1п
11.00Iноземна мова285практикаЕП-17-2 - ...
11.00Iноземна мова409практикаОА-15-1п
11.00Iноземна мова222практикаОА-16-1п
11.00Iноземна мова285практикаОА-17-2 - ...
13.00Iноземна мова408б, 452апрактикаАРХ-14-4п
13.00Iноземна мова107, 452практикаАРХ-14-5п
13.00Iноземна мова409, 222практикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мовав101, в703практикаАРХ-15-6п
13.00Iноземна мова404практикаЕП-16-1п
13.00Iноземна мова512практикаМЕ-16-1п
13.00Iноземна мова404практикаОА-16-1п
13.00Дiлова iноземна мова355практикаМЕ-16-2
14.30Iноземна мовав101, в703практикаАРХ-15-6п
14.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-5п
14.30Iноземна мова222практикаМЕ-14-1п
14.30Iноземна мова452апрактикаПЦБ-16-7п
_Четвер_
8.00Iноземна мова452практикаМБ-17-2
8.00Iноземна мова409практикаМЕ-16-1п
8.00Iноземна мова452практикаМТ-17-2
8.00Друга iноземна мова222практикаМЕ-14-1п
9.30Iноземна мова107, 452практикаАРХ-16-4п
9.30Iноземна мова409практикаМЕ-16-2
9.30Iноземна мова408бпрактикаПЦБ-14-7п
9.30Iноземна мова452апрактикаПЦБ-17-3
9.30Друга iноземна мова222практикаМЕ-14-1п
9.30Наукова iноземна мова512практикаПМ-17-м
11.00Iноземна мова222практикаМЕ-15-2
13.00зIноземна мова222практикаМЕ-15-2
13.00Iноземна мова404практикаОА-17-2 - ...
13.00Iноземна мова452практикаПЦБ-16-7п
13.00Iноземна мова452апрактикаПЦБ-17-3
13.00Друга iноземна мова409практикаОА-15-1п - ...
14.30Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-17-4п
14.30Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-17-5п
14.30Iноземна мова222практикаОА-14-1п - ...
14.30Iноземна мова (ц.п.)404практикаОА-17-1п - ...
_П`ятниця_
8.00Iноземна мова222, 408бпрактикаПУА-17 - ...
9.30Iноземна мова222, 408бпрактикаМБ-17-1п
9.30Iноземна мова452апрактикаМЕ-14-1п
9.30Iноземна мова222, 408бпрактикаПУА-17 - ...
9.30Друга iноземна мова452практикаОА-16-1п - ...
11.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-15-4п
11.00Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-15-5п
13.00Iноземна мова452, 452апрактикаАРХ-15-4п
13.00Iноземна мова408б, 107практикаАРХ-15-5п

Гiдравлiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-16-стас.Циганкова С.Г.
будинкiв
9.30Науковi дослiдження в галуi012лекцiяВВ-17мндоц.Нечитайло М.П.
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяВВ-14ас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаВВ-14
будинкiв
_Вiвторок_
8.00чСпоруди та обладнання ВВ012лекцiяВВ-16-стдоц.Шарков В.В.
8.00зСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-16-ст
9.30чПланування та обробка наук. 012лекцiяВВ-17мндоц.Нєстерова О.В.
експер.
9.30зПланування та обробка наук. 012практикаВВ-17мндоц.Нєстерова О.В.
експер.
9.30Водопостачання012лекцiяВВ-14доц.Шарков В.В.
11.00Водопостачання012практикаВВ-14
_Середа_
8.00чМодернiзацiя реконструкцiя р/в 388лекцiяВВ-17мндоц.Шарков В.В.
роб.
8.00зМодернiзацiя реконструкцiя р/в 388практикаВВ-17мн
роб.
8.00Гiдрогазодинамiка012лекцiяАУТП-17ас.Циганкова С.Г.
9.30чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаВВ-16-ст
будинкiв
9.30Мiськi iнженернi мережiв202лекцiяВВ-14доц.Шарков В.В.
9.30Спецкурс388лекцiяВВ-17мндоц.Нагорна О.К.
11.00чРацiональне використ.та 012лекцiяВВ-14ст.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
11.00зРацiональне використ.та 012практикаВВ-14
охорона водних ресурсiв
11.00Гiдрогазодинамiка012лекцiяАУТП-17ас.Циганкова С.Г.
11.00Спецкурс388практикаВВ-17мн
13.00чСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-16-ст
_Четвер_
9.30Спецкурс012практикаВВ-17мн
11.00чВодовiдведення та очистка 012практикаВВ-14
сточних вод
11.00чСпоруди та обладнання ВВ012лекцiяВВ-16-стдоц.Нечитайло М.П.
_П`ятниця_
9.30Водовiдведення та очистка 012лекцiяВВ-14доц.Нагорна О.К.
сточних вод
11.00зВодовiдведення та очистка 012практикаВВ-14
сточних вод
11.00зСпоруди та обладнання ВВ012практикаВВ-16-ст

Екологii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Монiторiнг довкiлляв101лекцiяЕКО-15доц.Яковишина Т.Ф.
9.30зВiйскова екологiяв107практикаЕКО17мп
9.30Мiстобудiвна та РП екологiяв106лекцiяЕКО-15ст.в.Гiльов В.В.
9.30Оцiнка впливу на навк. серед.в101лекцiяЕКО-14доц.Яковишина Т.Ф.
11.00Вiйскова екологiяв107лекцiяЕКО17мпдоц.Прокофьєв I.Б.
13.00чЕкологiчна стандарт. в107лекцiяЕКО17мпст.в.Гiльов В.В.
сертифiкацiя
_Вiвторок_
9.30Екологiя транспортув205лекцiяЕКО17мпдоц.Вергун О.О.
11.00чЕкологiя транспортув209лекцiяЕКО17мпдоц.Вергун О.О.
11.00зЕкологiчний аналiз проектiв в в209практикаЕКО17мп
буд-вi
11.00Мiстобудiвна та РП екологiяв205практикаЕКО-15
11.00Моделювання та прогнозування в101лекцiяЕКО-14доц.Полторацька В.М.
стану довкiлля
13.00Бiологiяв205ЕКО-17
13.00Екологiчна стандарт. в107практикаЕКО17мп
сертифiкацiя
13.00Моделювання та прогнозування в101практикаЕКО-14
стану довкiлля
_Середа_
9.30Екотрофологiяв209лекцiяЕКО-16доц.Яковишина Т.Ф.
9.30Мiстобудiвна акустикав1103лекцiяЕКО-14ас.Ткач Н.О.
9.30Монiторiнг довкiлляв306алекцiяЕКО-15доц.Тимошенко О.А.
9.30Оцiнка впливу на навкол. серед.в302лекцiяЕКО17мппроф.Шматков Г.Г.
11.00чМiстобудiвна акустикав1002практикаЕКО-14
11.00зОцiнка впливу на навк. серед.в1002практикаЕКО-14
11.00Екологiчний аналiз проектiв в в209лекцiяЕКО17мпдоц.Тимошенко О.А.
буд-вi
13.00чБiоекологiчнi аспекти геолог. в209лекцiяЕКО-17доц.Яковишина Т.Ф.
середовища
_Четвер_
9.30Методологiя та орган. наук. в209лекцiяЕКО17мпдоц.Полторацька В.М.
досл.
9.30Техноекологiяв101лекцiяЕКО-14доц.Вергун О.О.
11.00чОцiнка впливу на навкол. серед.в209практикаЕКО17мп
11.00зБiоекологiчнi аспекти геолог. в209практикаЕКО-17
середовища
11.00зМетодологiя та орган. наук. в804практикаЕКО17мп
досл.
11.00зТехноекологiяв101практикаЕКО-14
11.00Грунтознавствов205лекцiяЕКО-16ас.Щербак О.С.
13.00чГрунтознавствов205практикаЕКО-16
13.00Заповiдна справав101лекцiяЕКО-14доц.Яковишина Т.Ф.
_П`ятниця_
9.30Бiологiяв209лекцiяЕКО-17проф.Шматков Г.Г.
9.30Монiторiнг довкiлляв205практикаЕКО-15
9.30Фiтомелiорацiяв106лекцiяЕКО-16ас.Щербак О.С.
11.00чЛандшафтна екологiяв205лекцiяЕКО-15доц.Тимошенко О.А.
11.00чОснови науковоi дiяльностiв101лекцiяЕКО-14доц.Полторацька В.М.
11.00чФiтомелiорацiяв106практикаЕКО-16
11.00зЛандшафтна екологiяв205практикаЕКО-15
11.00зОснови науковоi дiяльностiв101практикаЕКО-14

О та В
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30чТеплогазопостачання, в1201лекцiяПЦБ-15-7п - ...доц.Петренко А. О.
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Ветвицький I.Л
11.00Спецкурскаф.лекцiяТГПВ17мн - ...каф.
13.00Спецкурскаф.практикаТГПВ17мн - ...каф.
14.30Спецкурскаф.практикаТГПВ17мн - ...каф.
_Вiвторок_
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаТГПВ-14-1
11.00зОпаленняв1202практикаТГПВ-15
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Петренко А. О.
монтажних робiт
13.00зМодернiзацiя в1201лекцiяТГПВ17мн - ...доц.Петренко А. О.
реконстр.рем.вiд.роб.
_Середа_
8.00чIнженерне обладнання будiвельв1206практикаАРХ-14-5п
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаТГПВ-14-2
9.30чМодернiзацiя в1206практикаТГПВ17мн
реконстр.рем.вiд.роб.
9.30зНауковi дослiдженняв галузiв1206практикаТГПВ17мн
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Петренко А. О.
9.30Опаленняв1202лекцiяТГПВ-15доц.Петренко В. О.
11.00чМетрологiя та стандартизацiяв1206практикаТГПВ-14-2
11.00чНауковi дослiдженняв галузiв1201лекцiяТГПВ17мндоц.Ляховецька М.М.
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1207практикаТГПВ-14-1
монтажних робiт
11.00зТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-15-3
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1207практикаТГПВ-14-2
монтажних робiт
11.00Науковi дослiдженняв галузiв1201лекцiяТГПВ-17мпдоц.Ляховецька М.М.
13.00зТеплогазопостачання i в1202практикаАДА-15
вентиляцiя
13.00зТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-16ст
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
_Четвер_
8.00чТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-15-7п
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
9.30чПланування та обробка наук. в1305лекцiяТГПВ17мн - ...доц.Ляховецька М.М.
експ.
9.30зМетрологiя та стандартизацiяв1202практикаТГПВ-14-1
11.00чОпаленняв1104практикаТГПВ-15
11.00чТеплогазопостачання, в1201лекцiяПЦБ-16ст - ...доц.Петренко А. О.
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
11.00чТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-15-4
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
11.00Метрологiя та стандартизацiяв1005 \в1201лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Ляховецька М.М.
13.00чМодернiзацiя в1202практикаТГПВ-17мп
реконстр.рем.вiд.роб.
13.00чПланування та обробка наук. в1206практикаТГПВ17мн
експ.
13.00зПланування та обробка наук. в1202практикаТГПВ-17мп
експ.
_П`ятниця_
8.00чIнженерне обладнання будiвельв1206практикаАРХ-14-4п
8.00зIнженерне обладнання будiвельв1201лекцiяАРХ-14-5п - ...ас.Каспiйцева В.Ю.
8.00зСистеми опалювання та якiсть в1207практикаЕКО-14
а/п
9.30чIнженерне обладнання будiвельв1206практикаАРХ-14-1
9.30чЕнергоефективнi та екон сист в701лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Ляховецька М.М.
забезп мiкрокл буд.
9.30зIнженерне обладнання будiвельв1201лекцiяАРХ-14-2 - ...ас.Каспiйцева В.Ю.
9.30зКондицiювання повiтряв1207практикаТГПВ-14-1
9.30зСАПР1007практикаТБК-14
9.30зТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-15-1
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
9.30Системи опалювання та якiсть в1202лекцiяЕКО-14доц.Колесник I.О.
а/п
11.00чIнженерне обладнання будiвельв1206практикаАРХ-14-2
11.00чЕнергоефективнi та екон сист в1201практикаТГПВ-14-2
забезп мiкрокл буд.
11.00чТеплогазопостачання i в1201лекцiяАДА-15доц.Колесник I.О.
вентиляцiя
11.00зЕнергоефективнi та екон сист в1201практикаТГПВ-14-1
забезп мiкрокл буд.
11.00зКондицiювання повiтряв1207практикаТГПВ-14-2
11.00зТеплогазопостачання, в1206практикаПЦБ-15-2
вентиляц.i кондицiюв.будiвель
11.00Теплогазопостачання i в1202лекцiяЛIБ-15 - ...
вентиляцiя

Сис.ан. та мод.у ТГП
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Теплогенеруючи установкив202лекцiяТГПВ-15доц. Черноморець
11.00СпецкурскафлекцiяТГПВ17мн - ...каф.
13.00СпецкурскафпрактикаТГПВ17мн - ...каф.
14.30СпецкурскафпрактикаТГПВ17мн - ...каф.
_Вiвторок_
8.00зМiськi iнженернi мережiв202практикаВВ-14
_Середа_
9.30Теорiя i практика системного в205лекцiяУП-17м - ...доц. Черноморець
аналiзу
11.00Системний аналiзв202лекцiяКН-15доц.Черноморець
13.00зСистемний аналiзв202практикаКН-15
13.00Експлуатацiя систем ТГПВв205практикаТГПВ-14-1
_Четвер_
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВв501лекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Солод Л.В.
9.30Системний аналiз п/ов202лекцiяУП-17мдоц.Адегов О.В.
11.00чТеорiя i практика системного в202практикаУП-17м - ...
аналiзу
11.00зСистемний аналiз п/ов202практикаУП-17м
13.00Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаТГПВ-14-2

ТБМ,вир.та конс
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00зБудiвельне матерiалознавство354лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Бондаренко С.В.
9.30зТеплогенеруючи установкив202практикаТГПВ-15
9.30Матерiалознавство та техн. мат.270лекцiяЦБ-17доц.Дехта Т.М.
13.00Математичнi методи 270лекцiяТБК-15доц.Дехта Т.М.
розв*язування iнж. задач
13.00Науковi дослiдження в гал. б/м271лекцiяТБК-17мнпроф.Щербак С.А.
14.30Будiвельне матерiалознавство165практикаТГПВ-17ст
_Вiвторок_
8.00чБудiвельне матерiалознавство354лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Сторчай Н.С.
8.00Будiвельне матерiалознавство162практикаТГПВ-16
8.00Спецкурс271лекцiяТБК-17мндоц.Шаповалова О.В.
9.30чМодернiзацiя реконструкцiя р/в 271лекцiяТБК-17мндоц.Шаповалова О.В.
роб.
9.30зМодернiзацiя реконструкцiя р/в 271практикаТБК-17мн
роб.
9.30Будiвельне матерiалознавство165лекцiяКН-16проф.Сторожук М.А.
9.30Будiвельне матерiалознавство279лекцiяТГПВ-17ст - ...ст.в.Мосьпан В.I.
9.30Органiзацiя та управлiння 270практикаТБК-14
пiд.вир.б/м
11.00зБудiвельне матерiалознавство162практикаМГБ-16 - ...
11.00Будiвельне матерiалознавство353лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Бондаренко С.В.
11.00Будiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-1
11.00В*яжучi речовини271лекцiяТБК-15доц.Сторчай Н.С.
11.00Еколог.аспекти виробн.будiв. 171лекцiяЕКО-16доц.Савiн Ю.Л.
мат-лiв,вир. та конст
11.00Сучаснi технологii279лекцiяПМ-14доц.Дехта Т.М.
11.00Технологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБК-14доц.Рябошапка А.М.
виробiв
13.00чТехнологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБК-14доц.Рябошапка А.М.
виробiв
13.00зСучаснi технологii162практикаПМ-14
13.00зТехнологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБК-14
виробiв
13.00В*яжучi речовини271практикаТБК-15
14.30Будiвельне матерiалознавство279лекцiяПМ-16 - ...доц.Рябошапка А.М.
_Середа_
8.00Будiвельне матерiалознавство162практикаПЦБ-16-2
9.30чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-3
9.30чМатематичнi методи 162практикаТБК-15
розв*язування iнж. задач
9.30зБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-2
9.30Будiвельне матерiалознавство163практикаТБК-16 - ...
9.30Спецкурс171практикаТБК-17мн
9.30Фiзично-хiмiчна механiка 271лекцiяАДА-15доц.Савiн Ю.Л.
буд.матерiалiв
11.00Еколог.аспекти виробн.будiв. 165практикаЕКО-16
мат-лiв,вир. та конст
11.00Основи технологii 270лекцiяТБК-14доц.Рябошапка А.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
11.00Спецкурс171практикаТБК-17мн
13.00чТехнологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБК-14доц.Рябошапка А.М.
виробiв
13.00зОснови технологii 270практикаТБК-14
станових,озд.та iзоляц.мат-лiв
13.00Будiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-4
13.00Проблеми розробки нових 271практикаПМ-14
буд.мат.для зменш.теплов.
14.30чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-17ст
14.30зБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-1
14.30зМатерiалознавство та техн. мат.270практикаЦБ-17
_Четвер_
8.00Будiвельне матерiалознавство353лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Сторчай Н.С.
8.00Будiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-7п
9.30Органiзацiя та управлiння 270лекцiяТБК-14доц.Сторчай Н.С.
пiд.вир.б/м
11.00чБудiвельне матерiалознавство279лекцiяТГПВ-17ст - ...ст.в.Мосьпан В.I.
11.00зБудiвельне матерiалознавство162практикаТГПВ-17ст
11.00Будiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-17ст
11.00В*яжучi речовини271практикаТБК-15
11.00Технологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБК-14
виробiв
13.00чПланування та обробка наук. 162лекцiяТБК-17мнпроф.Щербак С.А.
експер.
13.00зПланування та обробка наук. 162практикаТБК-17мн
експер.
13.00Будiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-3
13.00В*яжучi речовини271практикаТБК-15
13.00Технологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБК-14
виробiв
_П`ятниця_
8.00Будiвельне матерiалознавство165практикаМГБ-16 - ...
9.30чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-4
9.30чЕкономiка пiдприємств в\б270практикаТБК-14
9.30зБудiвельне матерiалознавство165практикаТБК-16 - ...
11.00чТеплогенеруючи установкив202практикаТГПВ-15
11.00зБудiвельне матерiалознавство165практикаТГПВ-16
11.00Виробнича база будiвництва271лекцiяТБК-15доц.Рябошапка А.М.
11.00Економiка пiдприємств в\б270лекцiяТБК-14доц.Шаповалова О.В.
13.00чБудiвельне матерiалознавство271практикаПМ-16 - ...
13.00чБудiвельне матерiалознавство165практикаПЦБ-16-7п
13.00зВиробнича база будiвництва271лекцiяТБК-15доц.Рябошапка А.М.

Хiмii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Хiмiя з основами бiогеохiмii219лекцiяЕКО-17доц.Амiруллоєва Н.В.
9.30Аналiтична хiмiя та санiтарно-221лекцiяЕКО-16доц.Амiруллоєва Н.В.
хiмiч.аналiз
9.30Хiмiя з основами бiогеохiмii219практикаЕКО-17
_Вiвторок_
9.30Аналiтична хiмiя та санiтарно-221практикаЕКО-16
хiмiч.аналiз
11.00чФiзична та колоiдна хiмiя221лекцiяВВ-16-стдоц.Амiруллоєва Н.В.
11.00зФiзична та колоiдна хiмiя221практикаВВ-16-ст
Копія від 06.07.2018