Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 5.

ВВ-17мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Науковi дослiдження в галуi012лекцiяГiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
11.00Управлiння проектами309апрактикаТехн.будiв.вир.
_Вiвторок_
9.30чПланування та обробка наук. 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нєстерова О.В.
експер.
9.30зПланування та обробка наук. 012практикаГiдравлiкидоц.Нєстерова О.В.
експер.
11.00Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Трiфонов I.В.
_Середа_
8.00чМодернiзацiя реконструкцiя р/в 388лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
роб.
8.00зМодернiзацiя реконструкцiя р/в 388практикаГiдравлiки
роб.
9.30Спецкурс388лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
11.00Спецкурс388практикаГiдравлiки
_Четвер_
9.30Спецкурс012практикаГiдравлiки
11.00Обгрунтування та прйняття еф. в1001лекцiяОЕ i УППдоц.Ступнiкер Г.Л.
рфшень
ЕКО17мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30зВiйскова екологiяв107практикаЕкологii
11.00Вiйскова екологiяв107лекцiяЕкологiiдоц.Прокофьєв I.Б.
13.00чЕкологiчна стандарт. в107лекцiяЕкологiiст.в.Гiльов В.В.
сертифiкацiя
_Вiвторок_
9.30Екологiя транспортув205лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
11.00чЕкологiя транспортув209лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
11.00зЕкологiчний аналiз проектiв в в209практикаЕкологii
буд-вi
13.00Екологiчна стандарт. в107практикаЕкологii
сертифiкацiя
_Середа_
9.30Оцiнка впливу на навкол. серед.в302лекцiяЕкологiiпроф.Шматков Г.Г.
11.00Екологiчний аналiз проектiв в в209лекцiяЕкологiiдоц.Тимошенко О.А.
буд-вi
_Четвер_
9.30Методологiя та орган. наук. в209лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
досл.
11.00чОцiнка впливу на навкол. серед.в209практикаЕкологii
11.00зМетодологiя та орган. наук. в804практикаЕкологii
досл.
ТБК-17мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Управлiння проектами309апрактикаТехн.будiв.вир.
13.00Науковi дослiдження в гал. б/м271лекцiяТБМ,вир.та проф.Щербак С.А.
конс
_Вiвторок_
8.00Спецкурс271лекцiяТБМ,вир.та доц.Шаповалова О.В.
конс
9.30чМодернiзацiя реконструкцiя р/в 271лекцiяТБМ,вир.та доц.Шаповалова О.В.
роб.конс
9.30зМодернiзацiя реконструкцiя р/в 271практикаТБМ,вир.та
роб.конс
11.00Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Трiфонов I.В.
_Середа_
9.30Спецкурс171практикаТБМ,вир.та
конс
11.00Спецкурс171практикаТБМ,вир.та
конс
_Четвер_
11.00Обгрунтування та прийняття в1001лекцiяОЕ i УППдоц.Ступнiкер Г.Л.
еф. ришень
13.00чПланування та обробка наук. 162лекцiяТБМ,вир.та проф.Щербак С.А.
експер.конс
13.00зПланування та обробка наук. 162практикаТБМ,вир.та
експер.конс
ТГПВ-17мп
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00СпецкурскафлекцiяПроф. кафедрикаф.
13.00Спецкурскаф.практикаПроф. кафедрикаф.
14.30СпецкурскафпрактикаПроф. кафедрикаф.
_Вiвторок_
11.00Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Трiфонов I.В.
13.00зМодернiзацiя в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
реконстр.рем.вiд.роб.
_Середа_
11.00Науковi дослiдженняв галузiв1201лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
_Четвер_
9.30чПланування та обробка наук. в1305лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
експ.
11.00Обгрунтування та прийняття в1001лекцiяОЕ i УППдоц.Ступнiкер Г.Л.
еф. рiшень
13.00чМодернiзацiя в1202практикаО та В
реконстр.рем.вiд.роб.
13.00зПланування та обробка наук. в1202практикаО та В
експ.
14.30Управлiння проектами309апрактикаТехн.будiв.вир.
ТГПВ17мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Управлiння проектами309практикаТехн.будiв.вир.
11.00Спецкурскаф.лекцiяПроф. кафедрикаф.
13.00СпецкурскафпрактикаПроф. кафедрикаф.
14.30СпецкурскафпрактикаПроф. кафедрикаф.
_Вiвторок_
11.00Управлiння проектами310лекцiяТехн.будiв.вир.проф.Трiфонов I.В.
13.00зМодернiзацiя в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
реконстр.рем.вiд.роб.
_Середа_
9.30чМодернiзацiя в1206практикаО та В
реконстр.рем.вiд.роб.
9.30зНауковi дослiдженняв галузiв1206практикаО та В
11.00чНауковi дослiдженняв галузiв1201лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
13.00Наукова iноземна мова515практикаIноземн.мови
_Четвер_
9.30чПланування та обробка наук. в1305лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
експ.
11.00Обгрунтування та прийняття в1001лекцiяОЕ i УППдоц.Ступнiкер Г.Л.
еф. рiшень
13.00чПланування та обробка наук. в1206практикаО та В
експ.
Копія від 06.07.2018