ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора Н.Т. Верхоглядова
07.09.2018

Розклад занять. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 4.

ВВ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Насоснi та повiтродувнi станцii012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
11.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
_Середа_
8.00зНасоснi та повiтродувнi станцii012практикаГiдравлiки
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
11.00Аналiтична хiмiя214лекцiяХiмiiдоц.Амiруллоєва Н.В.
_Четвер_
8.00зАналiтична хiмiя214практикаХiмii
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00чВодопостачання012практикаГiдравлiки
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii будiв. виробн.309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Технологiчнi стадii будiв. виробн.310практикаТехн.будiв.вир.
ВВ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Насоснi та повiтродувнi станцii012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
11.00Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
_Середа_
8.00зНасоснi та повiтродувнi станцii012практикаГiдравлiки
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
11.00Аналiтична хiмiя214лекцiяХiмiiдоц.Амiруллоєва Н.В.
_Четвер_
8.00зАналiтична хiмiя214практикаХiмii
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00чВодопостачання012практикаГiдравлiки
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii будiв. виробн.309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Технологiчнi стадii будiв. виробн.310практикаТехн.будiв.вир.
ЕКО-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30чОснови екологiчноi токсикологiiв205лекцiяЕкологiiдоц.Корабльова А.I.
9.30зОснови екологiчноi токсикологiiв205практикаЕкологii
11.00чЯкiсть та б. ж. д. населення у в101лекцiяЕкологiiст.в.Гiльов В.В.
мiському серед
11.00зЯкiсть та б. ж. д. населення у в101практикаЕкологii
мiському серед
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Нормування антропогенного в101лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
навантаження
9.30Нормування антропогенного в101практикаЕкологii
навантаження
11.00чУрбоекологiяв209практикаЕкологii
_Середа_
9.30Екологiчна безпекав205лекцiяЕкологiiдоц.Тимошенко О.А.
11.00чЕкологiчна безпекав205практикаЕкологii
_Четвер_
11.00Урбоекологiяв301лекцiяЕкологiiст.в.Гiльов В.В.
13.00зНормування антропогенного в302лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
навантаження
_П`ятниця_
9.30Екологiчнi аспекти в101лекцiяЕкологiiас.Ткач Н.О.
реконструкцii
11.00Екологiчнi аспекти в101практикаЕкологii
реконструкцii
13.00чВодопостачання i 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
водовiдведення
13.00зВодопостачання i 012практикаГiдравлiки
водовiдведення
ТБК-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Механiчне обладання 285лекцiяБудiв.машинас.Кроль Р.М.
пiдприємств буд. iндустрii
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Бетони та будiвельнi розчини270лекцiяТБМ,вир.та доц.Шаповалова О.В.
конс
11.00Бетони та будiвельнi розчини270практикаТБМ,вир.та
конс
_Середа_
8.00зТеплотехнiка i теплотехнiчне 270практикаТБМ,вир.та
обладанняконс
9.30Теплотехнiка i теплотехнiчне 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
обладанняконс
11.00Заповнювачi для бетону270лекцiяТБМ,вир.та ст.в.Мосьпан В.I.
конс
_Четвер_
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00Заповнювачi для бетону270лекцiяТБМ,вир.та ст.в.Мосьпан В.I.
конс
13.00чЗаповнювачi для бетону270практикаТБМ,вир.та
конс
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii б/в309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Технологiчнi стадii б/в310практикаТБМ,вир.та
конс
ТБК-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Механiчне обладання 285лекцiяБудiв.машинас.Кроль Р.М.
пiдприємств буд. iндустрii
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Бетони та будiвельнi розчини270лекцiяТБМ,вир.та доц.Шаповалова О.В.
конс
11.00Бетони та будiвельнi розчини270практикаТБМ,вир.та
конс
_Середа_
8.00зТеплотехнiка i теплотехнiчне 270практикаТБМ,вир.та
обладанняконс
9.30Теплотехнiка i теплотехнiчне 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Колохов В.В.
обладанняконс
11.00Заповнювачi для бетону270лекцiяТБМ,вир.та ст.в.Мосьпан В.I.
конс
_Четвер_
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00Заповнювачi для бетону270лекцiяТБМ,вир.та ст.в.Мосьпан В.I.
конс
13.00чЗаповнювачi для бетону270практикаТБМ,вир.та
конс
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii б/в309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Технологiчнi стадii б/в310практикаТБМ,вир.та
конс
ТГПВ-15
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Аеродинамiка вентиляцiiв1202лекцiяО та Вдоц.Кушнiр Е.Г.
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30ТБВ309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00зТБВ309апрактикаТехн.будiв.вир.
_Середа_
9.30Газопостачанняв202лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
11.00Технологiчнi стадii б/в309алекцiяТехн.будiв.вир.
13.00Вентиляцiяв1202практикаО та В
_Четвер_
8.00Газопостачанняв202лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00зГазопостачанняв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii б/в309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Вентиляцiяв1206лекцiяО та Впроф.Скрипнiков В.Б.
ТГПВ-16ст
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Економiка будiвництвав1002практикаОЕ i УПП
9.30Аеродинамiка вентиляцiiв1202лекцiяО та Вдоц.Кушнiр Е.Г.
11.00Основи охорони працiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30ТБВ309алекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
11.00зТБВ309апрактикаТехн.будiв.вир.
_Середа_
9.30Газопостачанняв202лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
11.00Технологiчнi стадii б/в309алекцiяТехн.будiв.вир.
13.00Вентиляцiяв1202практикаО та В
_Четвер_
8.00Газопостачанняв202лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
9.30Економiка будiвництвав1005лекцiяОЕ i УППдоц.Бородiн М.О.
11.00зГазопостачанняв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_П`ятниця_
9.30Технологiчнi стадii б/в309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Капшук О.А.
11.00Вентиляцiяв1206лекцiяО та Впроф.Скрипнiков В.Б.