Розклад сесiї

Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 4.

ВВ-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Санiтарно-технiчне обладнення 012лекцiяГiдравлiкиас.Циганкова С.Г.
будинкiв
11.00чСанiтарно-технiчне обладнення 012практикаГiдравлiки
будинкiв
11.00зБурова справав901апрактикаО та Ф
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00зМiськi iнженернi мережiв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
9.30Водопостачання012лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00Водопостачання012практикаГiдравлiки
_Середа_
9.30Мiськi iнженернi мережiв202лекцiяГiдравлiкидоц.Шарков В.В.
11.00чРацiональне використ.та 012лекцiяГiдравлiкист.в.Журавльова О.А.
охорона водних ресурсiв
11.00зРацiональне використ.та 012практикаГiдравлiки
охорона водних ресурсiв
13.00Бурова справав901лекцiяО та Фдоц.Грабовець О.М.
_Четвер_
9.30Технологiя заготiвельних i 309лекцiяТехн.будiв.вир.доц.Мартиш О.П.
монтажних робiт
11.00чВодовiдведення та очистка 012практикаГiдравлiки
сточних вод
11.00зТехнологiя заготiвельних i 328бпрактикаТехн.будiв.вир.
монтажних робiт
_П`ятниця_
8.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
9.30Водовiдведення та очистка 012лекцiяГiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сточних вод
11.00зВодовiдведення та очистка 012практикаГiдравлiки
сточних вод
ЕКО-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Оцiнка впливу на навк. серед.в101лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
11.00Охорона працi в галузiв1301лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
11.00Моделювання та прогнозування в101лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
стану довкiлля
13.00Моделювання та прогнозування в101практикаЕкологii
стану довкiлля
14.30чОхорона працi в галузiв1302практикаБЖД
_Середа_
9.30Мiстобудiвна акустикав1103лекцiяЕкологiiас.Ткач Н.О.
11.00чМiстобудiвна акустикав1002практикаЕкологii
11.00зОцiнка впливу на навк. серед.в1002практикаЕкологii
_Четвер_
9.30Техноекологiяв101лекцiяЕкологiiдоц.Вергун О.О.
11.00чОхорона працi в галузiв1303лекцiяБЖДдоц.Чередниченко Л.А.
11.00зТехноекологiяв101практикаЕкологii
13.00Заповiдна справав101лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
_П`ятниця_
8.00зСистеми опалювання та якiсть в1207практикаО та В
а/п
9.30Системи опалювання та якiсть в1202лекцiяО та Вдоц.Колесник I.О.
а/п
11.00чОснови науковоi дiяльностiв101лекцiяЕкологiiдоц.Полторацька В.М.
11.00зОснови науковоi дiяльностiв101практикаЕкологii
ТБК-14
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
11.00Автоматизацiя виробничих 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30Органiзацiя та управлiння 270практикаТБМ,вир.та
пiд.вир.б/мконс
11.00Технологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Рябошапка А.М.
виробiвконс
13.00чТехнологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Рябошапка А.М.
виробiвконс
13.00зТехнологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБМ,вир.та
виробiвконс
_Середа_
9.30чАвтоматизацiя виробничих 382лекцiяАвтом.та елект.доц.Чумак Л.I.
процесiв
9.30зАвтоматизацiя виробничих 383практикаАвтом.та елект.
процесiв
11.00Основи технологii 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Рябошапка А.М.
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
13.00чТехнологiя виробниц суч.б/з 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Рябошапка А.М.
виробiвконс
13.00зОснови технологii 270практикаТБМ,вир.та
станових,озд.та iзоляц.мат-лiвконс
_Четвер_
9.30Органiзацiя та управлiння 270лекцiяТБМ,вир.та доц.Сторчай Н.С.
пiд.вир.б/мконс
11.00Технологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБМ,вир.та
виробiвконс
13.00Технологiя виробниц суч.б/з 270практикаТБМ,вир.та
виробiвконс
_П`ятниця_
8.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
9.30чЕкономiка пiдприємств в\б270практикаТБМ,вир.та
конс
9.30зСАПР1007практикаО та В
11.00Економiка пiдприємств в\б270лекцiяТБМ,вир.та доц.Шаповалова О.В.
конс
ТГПВ-14-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Газопостачання353лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
9.30чБудiвельна технiка322блекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
9.30зБудiвельна технiка283практикаБудiв.машин
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
_Середа_
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
11.00чТехнологiя заготiвельних i в1207практикаО та В
монтажних робiт
11.00зГазопостачанняв205практикаЦi та Е
13.00Експлуатацiя систем ТГПВв205практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_Четвер_
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВв501лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
9.30зМетрологiя та стандартизацiяв1202практикаО та В
11.00Метрологiя та стандартизацiяв1005 лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
\в1201
_П`ятниця_
8.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
9.30чЕнергоефективнi та екон сист в701лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
забезп мiкрокл буд.
9.30зКондицiювання повiтряв1207практикаО та В
11.00зЕнергоефективнi та екон сист в1201практикаО та В
забезп мiкрокл буд.
ТГПВ-14-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
9.30Газопостачання353лекцiяЦi та Едоц.Ткачова В.В.
11.00Вентиляцiя промисл. спорудв1201лекцiяО та Вдоц.Ветвицький I.Л
13.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
9.30чБудiвельна технiка322блекцiяБудiв.машиндоц.Хожило М.Є.
9.30зГазопостачанняв202практикаЦi та Е
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
монтажних робiт
_Середа_
8.00Вентиляцiя промисл. спорудв1202практикаО та В
9.30Кондицiювання повiтряв1201лекцiяО та Вдоц.Петренко А. О.
11.00чМетрологiя та стандартизацiяв1206практикаО та В
11.00зТехнологiя заготiвельних i в1207практикаО та В
монтажних робiт
_Четвер_
9.30чЕксплуатацiя систем ТГПВв501лекцiяСис.ан. та доц.Солод Л.В.
мод.у ТГП
9.30зБудiвельна технiка283практикаБудiв.машин
11.00Метрологiя та стандартизацiяв1005 лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
\в1201
13.00Експлуатацiя систем ТГПВв202практикаСис.ан. та
мод.у ТГП
_П`ятниця_
8.00Органiзацiя будiвництвав801алекцiяПОВдоц.Дьяченко Л.Ю.
9.30чЕнергоефективнi та екон сист в701лекцiяО та Вдоц.Ляховецька М.М.
забезп мiкрокл буд.
11.00чЕнергоефективнi та екон сист в1201практикаО та В
забезп мiкрокл буд.
11.00зКондицiювання повiтряв1207практикаО та В
Копія від 06.07.2018