ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
14.02.2019

Розклад сесiї. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 2.

КонсультацiяIспит
Група / Предмет ВикладачДата Час Ауд.Дата Час Ауд.
_ВВ-17_
Фiлософiядоц.Савош Г.П.17.12.20188.0035718.12.201810.00357
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.21.12.20188.0042322.12.201810.00423
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.26.12.20188.00427б27.12.201812,00427б
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.29.12.20188.0001202.01.201912,00012
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.04.01.20198.0040705.01.201912,00407
_ВВ-18ст_
Фiлософiядоц.Савош Г.П.17.12.20188.0035718.12.201810.00357
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.21.12.20188.0042322.12.201810.00423
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.26.12.20188.00427б27.12.201810.00427б
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.29.12.20188.0001202.01.201912,00012
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.04.01.20198.0040705.01.201910.00407
_ЕКО-17_
Фiлософiядоц.Савош Г.П.17.12.20188.0035718.12.201810.00357
Метрологiя i клiматологiяас.Спiльник Т.В.21.12.20188.0035822.12.201810.00358
Загальна екологiя та неоекологiядоц.Яковишина Т.Ф.27.12.20188.00в10128.12.201810.00в101
Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.03.01.20198.0022104.01.201910.00221
_ТБК-17_
Фiлософiядоц.Савош Г.П.17.12.20188.0035718.12.201810.00357
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.21.12.20188.0042322.12.201810.00423
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.26.12.20188.00427б27.12.201810.00427б
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.29.12.20188.0001202.01.201910.00012
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.04.01.20198.0040705.01.201910.00407
_ТБК-18ст_
Фiлософiядоц.Савош Г.П.17.12.20188.0035718.12.201810.00357
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.21.12.20188.0042322.12.201810.00423
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.26.12.20188.00427б27.12.201810.00427б
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.29.12.20188.0001202.01.201910.00012
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.04.01.20198.0040705.01.201910.00407
_ТГПВ-17_
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.17.12.20188.00427б18.12.201810.00427б
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.21.12.20188.0041422.12.201810.00414
Фiлософiядоц.Савош Г.П.27.12.20188.00в70428.12.201810.00в704
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.29.12.20188.0052102.01.201910.00521
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.04.01.20198.0001205.01.201910.00012
_ТГПВ-18ст_
Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.17.12.20188.00427б18.12.201810.00427б
Фiзикаст.в.Волнянська I.П.21.12.20188.0041422.12.201810.00414
Фiлософiядоц.Савош Г.П.27.12.20188.00в70428.12.201810.00в704
Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.29.12.20188.0052102.01.201910.00521
Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.04.01.20198.0001205.01.201910.00012