Розклад занять. 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 1.

ВВ -17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
9.30чIнформатика3244лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
9.30зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаНар.геометрii
графiка
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Вища математика522практикаВищ.математик
_Середа_
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Буратинський А.П.
11.00Iноземна мова513практикаIноземн.мови
13.00Iнженерна геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
_Четвер_
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIноземна мова516апрактикаIноземн.мови
11.00зФiзика414практикаФiзики
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00зВища математика419практикаВищ.математик
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
ЕКО-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Хiмiя з основами бiогеохiмii219лекцiяХiмiiдоц.Амiруллоєва Н.В.
9.30Хiмiя з основами бiогеохiмii219практикаХiмii
11.00Кураторська годинаКуратори
13.00Iноземна мова525практикаIноземн.мови
_Вiвторок_
9.30Iнформатика та системологiя453 \327лекцiяПрикл.математ.доц. Корхiн
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Бiологiяв205Екологii
_Середа_
9.30Вища математика519практикаВищ.математик
13.00чБiоекологiчнi аспекти геолог. в209лекцiяЕкологiiдоц.Яковишина Т.Ф.
середовища
_Четвер_
8.00чIноземна мова513практикаIноземн.мови
8.00зIноземна мова513практикаIноземн.мови
9.30Iнформатика та системологiя1006практикаПрикл.математ.
11.00зБiоекологiчнi аспекти геолог. в209практикаЕкологii
середовища
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
9.30Бiологiяв209лекцiяЕкологiiпроф.Шматков Г.Г.
11.00Вища математика328блекцiяВищ.математикпроф.Тичинiн В.А.
ТБК-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
9.30чIнформатика3244лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
9.30зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
9.30Iнженерна та комп`ютерна 328апрактикаНар.геометрii
графiка
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Вища математика522практикаВищ.математик
_Середа_
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Буратинський А.П.
11.00Iноземна мова513практикаIноземн.мови
13.00Iнженерна геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
_Четвер_
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIноземна мова516апрактикаIноземн.мови
11.00зФiзика414практикаФiзики
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00зВища математика419практикаВищ.математик
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
ТГПВ-17
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Кафедра Викладач
_Понедiлок_
8.00Фiзика412лекцiяФiзикист.в.Волнянська I.П.
9.30чIнформатика3244лекцiяПрикл.математ.доц.Шибко О.М.
9.30зIнформатика4004практикаПрикл.математ.
11.00Кураторська годинаКуратори
_Вiвторок_
8.00Теоретична механiка423практикаТеор.механiки
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаНар.геометрii
графiка
11.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
13.00Вища математика522практикаВищ.математик
_Середа_
9.30Теоретична механiка521лекцiяТеор.механiкидоц.Буратинський А.П.
11.00Iноземна мова516практикаIноземн.мови
13.00Iнженерна геодезiя422практикаЗемлевп.,буд.д
_Четвер_
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIноземна мова516практикаIноземн.мови
11.00зФiзика414практикаФiзики
13.00Фiзичне вихованняФiзвиховання
_П`ятниця_
8.00зВища математика419практикаВищ.математик
9.30Вища математика352лекцiяВищ.математикдоц.Левкович О.О.
11.00чIнженерна геодезiя422лекцiяЗемлевп.,буд.ддоц.Трегуб О.В.
Копія від 06.07.2018