Календар сесiї

Розклад для кафедр ( Архiтектурний ф-т ). 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк.

Арх.проектув. Архiтектури Диз.арх.середов. Нар.геометрii Осн. архiтектури Фiлософ.та пол.

Арх.проектув.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00зТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-15-2 - ...ст.в.Шило О.С.
проектування
9.30чОснови мiстобудування510лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Воробйов В.В.
9.30зТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-15-6п - ...ст.в.Шило О.С.
проектування
9.30зТеоретичнi основи сучасної 358лекцiяАРХ-17-4мн - ...ст.в.Подолинний С.I.
архiтектури
9.30Архiтектурне проектування455практикаАРХ-14-2 - ...
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
11.00Архiтектурне проектування455практикаАРХ-14-2 - ...
11.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
13.00зIнновацiйнi методи в арх.-510лекцiяАРХ-17-4мн - ...доц.Славiнський В.C.
мiстобуд. дiяльностi
_Вiвторок_
8.00зНауковi дослiдження i 510, 481практикаАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
9.30чIнновацiйнi методи в арх.-358лекцiяАРХ-17-4мн - ...доц.Славiнський В.C.
мiстобуд. дiяльностi
9.30зНауковi дослiдження i 451, 481лекцiяАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
11.00чАрхiтектурне проектування455лекцiяАРХ-15-1
11.00чАрхiтектурне проектування455, 482лекцiяАРХ-15-6п - ...
11.00зАрхiтектурне проектування455практикаАРХ-15-1
11.00зАрхiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
11.00зАрхiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
11.00Iнженерний благоустрiй 451практикаАРХ-14-2
територiй i транспорт
13.00Архiтектурне проектування455практикаАРХ-15-1
13.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
13.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
13.00Основи урбанiстики451практикаАРХ-17-4мн - ...
_Середа_
8.00чТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-15-6п - ...ст.в.Шило О.С.
проектування
8.00Iнженерний благоустрiй 451практикаАРХ-14-4п
територiй i транспорт
9.30чТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-15-2 - ...ст.в.Шило О.С.
проектування
9.30Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
11.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
11.00Архiтектурне проектування455, 491практикаАРХ-17-4мн - ...
13.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
13.00Архiтектурне проектування455, 491практикаАРХ-17-4мн - ...
_Четвер_
8.00чОснови мiстобудування358лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Воробйов В.В.
8.00зОснови мiстобудування510лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Воробйов В.В.
8.00Архiтектурне проектування455практикаАРХ-14-2 - ...
8.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
9.30чОснови мiстобудування358лекцiяАРХ-15-2 - ...доц.Воробйов В.В.
9.30Архiтектурне проектування455практикаАРХ-14-2 - ...
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
11.00чНауковi дослiдження i 451, 481лекцiяАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
13.00Основи урбанiстики451практикаАРХ-17-2мп - ...
_П`ятниця_
8.00Iнженерний благоустрiй 451практикаАРХ-14-1
територiй i транспорт
8.00Архiтектурне проектування455практикаАРХ-15-1
8.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
8.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
8.00Основи та методи проектув. в310практикаАРХ-17-4мн - ...
рекреацiйних зон
9.30Iнженерний благоустрiй 451практикаАРХ-14-5п
територiй i транспорт
9.30Архiтектурне проектування455практикаАРХ-15-1
9.30Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...

Архiтектури
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд359лекцiяТГПВ-17ст - ...проф.Разумова О.В.
9.30зАрхiтектура будiвель та споруд427апрактикаТГПВ-16 - ...
9.30зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаТГПВ-17ст
9.30Основи архiтектури412лекцiяФIН-17 - ...проф.Захаров Ю.I.
11.00Сучасни та перспект.технологii 406лекцiяПМ-14проф.Разумова О.В.
вир.к/м
_Вiвторок_
8.00чПланування мiст i транспорт353лекцiяПЦБ-15-7п - ...ст.в.Трошин М.Ю.
11.00чПланування мiст i транспорт217лекцiяТГПВ-17ст - ...ст.в.Трошин М.Ю.
11.00зПланування мiст i транспорт427апрактикаТБК-16 - ...
_Середа_
8.00чПланування мiст i транспорт351лекцiяПЦБ-16-7п - ...ст.в.Трошин М.Ю.
8.00зПланування мiст i транспорт427бпрактикаПЦБ-16-3
8.00Арх. конструкцiї будiвель i 427апрактикаАРХ-16-2
споруд
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд427апрактикаПЦБ-16-7п
9.30чПланування мiст i транспорт427бпрактикаТГПВ-17ст
9.30зАрх. конструкцiї будiвель i 351лекцiяАРХ-16-2 - ...ст.в.Палагiна Л.П.
споруд
9.30зПланування мiст i транспорт427бпрактикаТГПВ-16
11.00чПланування мiст i транспорт427апрактикаПЦБ-16-4
11.00Будiвельна фiзика427блекцiяЦБ-16каф.
11.00Планування мiст i транспорт427влекцiяЛIБ-15 - ...доц.Саньков П.М.
11.00Спецкурскаф.лекцiяПЦБ-17-7м - ...
11.00Спецкурс406лекцiяада мбг-17
13.00чБудiвельна фiзика427блекцiяЦБ-16каф.
13.00зБудiвельна фiзика427бпрактикаЦБ-16
13.00зПланування мiст i транспорт427впрактикаПЦБ-16-7п
13.00Спецкурскаф.практикаПЦБ-17-7м - ...
13.00Спецкурс406практикаада мбг-17
14.30Спецкурскаф.практикаПЦБ-17-7м - ...
14.30Спецкурс406практикаада мбг-17
_Четвер_
8.00Арх. конструкцiї будiвель i 427апрактикаАРХ-16-5п
споруд
8.00Панування та розвиток територiй427влекцiяЗУК-14доц.Маковецький Б.I.
9.30чЕкологiчнi проблеми архiтектури427апрактикаАРХ-17-4мн
9.30зЕкологiчнi проблеми архiтектури427апрактикаАРХ-17-3мн
9.30зСучасни та перспект.технологii 406практикаПМ-14
вир.к/м
9.30Арх. конструкцiї будiвель i 427бпрактикаАРХ-16-1
споруд
9.30Панування та розвиток територiй427впрактикаЗУК-14
11.00чЕкологiчнi проблеми архiтектури427апрактикаАРХ-17-2мп
11.00чПланування мiст i транспорт427впрактикаПЦБ-16-2
11.00зАрх. конструкцiї будiвель i 351лекцiяАРХ-16-5п - ...ст.в.Палагiна Л.П.
споруд
11.00зЕкологiчнi проблеми архiтектури427апрактикаАРХ-17-1мп
11.00зПланування мiст i транспорт427блекцiяМГБ-16 - ...ст.в.Трошин М.Ю.
11.00Технологiя зведення та каф.лекцiяЛIБ-14
реконстр.б/с
13.00чАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаПЦБ-16-1
13.00чПланування мiст i транспорт427апрактикаПЦБ-17ст
13.00чТехнологiя зведення та каф.лекцiяЛIБ-14
реконстр.б/с
13.00зАрхiтектура будiвель та споруд427впрактикаПЦБ-17ст
13.00зЛандшафтна архiтектура427бпрактикаЕКО-16
13.00зПланування мiст i транспорт427апрактикаПЦБ-16-1
13.00зТехнологiя зведення та каф.практикаЛIБ-14
реконстр.б/с
14.30чТехнологiя зведення та каф.практикаЛIБ-14
реконстр.б/с
14.30зАрхiтектура будiвель та споруд427апрактикаПЦБ-16-4
_П`ятниця_
8.00чПланування мiст i транспорт353лекцiяПЦБ-17ст - ...проф.Захаров Ю.I.
8.00зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаПЦБ-16-3
8.00Ландшафтна архiтектура427алекцiяЕКО-16доц.Саньков П.М.
9.30чАрхiтектура будiвель та споруд422лекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Маковецький Б.I.
9.30чПланування мiст i транспорт353лекцiяПЦБ-16ст - ...проф.Захаров Ю.I.
9.30зАрхiтектура будiвель та споруд427бпрактикаПЦБ-16-2
11.00чАрхiтектура будiвель та споруд354лекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Тимошенко Л.О.
13.00чАрхiтектура будiвель та споруд427апрактикаТГПВ-17ст
13.00Арх. конструкцiї будiвель i 427апрактикаАРХ-16-4п
споруд

Диз.арх.середов.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
11.00зМетодологiя проектування арх. 510лекцiяАРХ-17-4мн - ...доц.Харченко К.С.
середовища
11.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
_Вiвторок_
8.00зНауковi дослiдження i 510, 481практикаАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
9.30зНауковi дослiдження i 451, 481лекцiяАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
11.00чАрхiтектурне проектування455, 482лекцiяАРХ-15-6п - ...
11.00зАрхiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
11.00зАрхiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
13.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
13.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
_Середа_
9.30Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
11.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
11.00Архiтектурне проектування455, 491практикаАРХ-17-4мн - ...
13.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-17-2мп - ...
13.00Архiтектурне проектування455, 491практикаАРХ-17-4мн - ...
_Четвер_
8.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-14-5п
11.00чНауковi дослiдження i 451, 481лекцiяАРХ-17-4мн - ...
експеримент. проект.
_П`ятниця_
8.00Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
8.00Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
9.30Архiтектурне проектування455, 481практикаАРХ-15-2
9.30Архiтектурне проектування455, 482практикаАРХ-15-6п - ...
9.30Натурнi обстеження i 491практикаАРХ-17-4мн - ...
моделюван. арх.серед.

Нар.геометрii
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Вiвторок_
8.00чНарисна геометрiя307практикаАРХ-17-2
8.00зНарисна геометрiя307практикаАРХ-17-1
8.00Нарисна геометрiя328бпрактикаАРХ-17-4п
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1006практикаБЦI-17
графiка
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаВВ -17
графiка
9.30Iнженерна та комп`ютерна 328апрактикаТБК-17
графiка
9.30Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаТГПВ-17
графiка
11.00Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаПЦБ-17-2
графiка
13.00чНарисна геометрiя307практикаАРХ-17-1
14.30зНарисна геометрiя328бпрактикаАРХ-17-5п
_Середа_
8.00Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаПЦБ-17-1
графiка
9.30Нарисна геометрiя та iнженерна 328алекцiяБМО-17 - ...доц.Недодатко С.О.
графiка
_Четвер_
8.00зНарисна геометрiя307практикаАРХ-17-2
9.30чНарисна геометрiя328бпрактикаАРХ-17-5п
9.30Нарисна геометрiя та iнженерна 1007практикаБМО-17 - ...
графiка
_П`ятниця_
8.00Iнженерна та комп`ютерна 1007практикаПЦБ-17-3
графiка
13.00Нарисна геометрiя та iнженерна 1007практикаАУТП-17
графiка

Осн. архiтектури
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-17-2 - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
8.00зТеорiя архiтектурного 358лекцiяАРХ-16-2 - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
9.30Архiтектурне проектування517практикаАРХ-14-4п
11.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-14-4п
13.00зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-4п
14.30зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-5п
_Вiвторок_
8.00чАрхiтектурна композицiяобщ.1практикаАРХ-16-5п - ...
8.00зРисунок5003практикаАРХ-17-5п
8.00Архiтектурне проектування520практикаАРХ-16-1
8.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-16-2
8.00Сучасне архiтектурне 517апрактикаАРХ-14-4п
формоутворення
9.30чIсторiя архiтектури i 357лекцiяАРХ-17-2 - ...ас.Чуднивець А.С.
мiстобудування
9.30зIсторiя архiтектури i 357лекцiяАРХ-17-5п - ...ас.Чуднивець А.С.
мiстобудування
9.30зСучасне архiтектурне 358лекцiяАРХ-14-2 - ...доц.Чiкуров С.М.
формоутворення
9.30Iсторiя архiтектури i 510лекцiяАРХ-15-6п - ...доц.Ревський I.С.
мiстобудування
9.30Iсторiя архiтектури i 512лекцiяАРХ-15-2 - ...проф.Ревський С.Б.
мiстобудування
9.30Архiтектурне проектування520практикаАРХ-16-1
9.30Архiтектурне проектування517практикаАРХ-16-2
9.30Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-16-5п - ...
11.00чАрхiтектурне проектування517лекцiяАРХ-15-4п
11.00зАрхiтектурна композицiя520практикаАРХ-16-1
11.00зАрхiтектурна композицiя517апрактикаАРХ-16-2
11.00зАрхiтектурне проектування517практикаАРХ-15-4п
11.00зСучасне архiтектурне 512лекцiяАРХ-14-5п - ...доц.Чiкуров С.М.
формоутворення
11.00Основи реконструкцiї iсторич. 504лекцiяАРХ-17-4мн - ...доц.Ревський I.С.
арх. середовища
11.00Основи реконструкцiї iсторич. 510лекцiяАРХ-17-2мп - ...проф.Ревський С.Б.
арх. середовища
13.00чIсторiя архiтектури i 510лекцiяАРХ-17-5п - ...ас.Чуднивець А.С.
мiстобудування
13.00зIсторiя архiтектури i 510лекцiяАРХ-17-2 - ...ас.Чуднивець А.С.
мiстобудування
13.00зТеорiя архiтектурного 512лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
13.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-15-4п
_Середа_
8.00чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-5п
8.00чРисунок5006практикаАРХ-15-1
8.00зАрхiтектурна композицiя520практикаАРХ-17-1
8.00зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-4п
8.00Скульптура172практикаАРХ-16-1
8.00Сучасне архiтектурне 517практикаАРХ-14-2
формоутворення
9.30чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-2
9.30чРисунок5006практикаАРХ-15-5п
9.30зРисунок5006практикаАРХ-15-4п
9.30зТеорiя архiтектурного 510лекцiяАРХ-16-5п - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
9.30Iсторiя мистецтв512лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Ревський I.С.
9.30Архiтектурне проектування520практикаАРХ-17-1
9.30Архiтектурне проектування517практикаАРХ-17-2
11.00чРисунок5006практикаАРХ-15-2
11.00зРисунок5006практикаАРХ-15-1
11.00Iсторiя мистецтв510лекцiяАРХ-17-2 - ...проф.Ревський С.Б.
13.00чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-1
13.00зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-2
13.00зРисунок5003практикаАРХ-17-1
13.00Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-17-5п - ...
14.30чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-4п
14.30зАрхiтектурна композицiяобщ.1практикаАРХ-17-5п - ...
_Четвер_
8.00чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-2
8.00чСучасне архiтектурне 510лекцiяАРХ-15-2 - ...ас.Чуднивець А.С.
формоутворення
8.00зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-5п
8.00зСучасне архiтектурне 358лекцiяАРХ-15-6п - ...ас.Чуднивець А.С.
формоутворення
8.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-14-4п
9.30чАрхiтектурна композицiя517апрактикаАРХ-17-2
9.30чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-4п
9.30чСучасне архiтектурне 510лекцiяАРХ-15-6п - ...ас.Чуднивець А.С.
формоутворення
9.30зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-2
9.30зРисунок5006практикаАРХ-15-5п
9.30зРисунок5003практикаАРХ-17-4п
9.30зСучасне архiтектурне 358лекцiяАРХ-15-2 - ...ас.Чуднивець А.С.
формоутворення
9.30Архiтектурне проектування517практикаАРХ-14-4п
11.00чАрхiтектурна композицiя512лекцiяАРХ-17-2 - ...доц.Масленнiков I.I.
11.00чЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-5п
11.00чТеорiя архiтектурного 358лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
11.00зАрхiтектурна композицiя512лекцiяАРХ-17-5п - ...доц.Масленнiков I.I.
11.00зТеорiя архiтектурного 358лекцiяАРХ-17-2 - ...доц.Сардикова А.О.
проектування
11.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-16-1
11.00Архiтектурне проектування517апрактикаАРХ-16-2
11.00Сучасне архiтектурне 520практикаАРХ-14-5п
формоутворення
13.00чРисунок5006практикаАРХ-15-4п
13.00чРисунок5003практикаАРХ-16-2
13.00зРисунок5006практикаАРХ-15-2
13.00Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-16-5п - ...
13.00Живопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-16-1
14.30Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-16-5п - ...
_П`ятниця_
8.00чРисунок5003практикаАРХ-16-4п
8.00зРисунок5003практикаАРХ-16-5п
8.00Iсторiя архiтектури i 358лекцiяАРХ-16-2 - ...доц.Бадюл М.Г.
мiстобудування
8.00Архiтектурне проектування517практикаАРХ-15-4п
8.00Архiтектурне проектування520практикаАРХ-17-1
8.00Архiтектурне проектування517апрактикаАРХ-17-2
9.30зРисунок5003практикаАРХ-16-1
9.30Архiтектурне проектування517практикаАРХ-15-4п
9.30Архiтектурне проектування520практикаАРХ-17-1
9.30Архiтектурне проектування517апрактикаАРХ-17-2
9.30Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-17-5п - ...
9.30Скульптура172практикаАРХ-16-4п
11.00зЖивопис i теорiя кольору5005практикаАРХ-17-1
11.00зРисунок5003практикаАРХ-17-2
11.00Iсторiя архiтектури i 358лекцiяАРХ-16-5п - ...доц.Бадюл М.Г.
мiстобудування
11.00Архiтектурне проектуванняобщ.1практикаАРХ-17-5п - ...
11.00Рисунок5006практикаАРХ-15-6п
11.00Скульптура172практикаАРХ-16-2
11.00Сучасне архiтектурне 517практикаАРХ-14-1
формоутворення
13.00Скульптура172практикаАРХ-16-5п

Фiлософ.та пол.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30Гуманiтарний блокв401, в701, лекцiяПЦБ-17ст - ...
в704
9.30Полiтологiяв703лекцiяМЕН-14доц.Бiлополий В.В.
11.00Соцiологiяв701лекцiяФIН-16ст - ...доц.Савош Г.П.
13.00Гуманiтарний блокв401. в701лекцiяТГПВ-17ст - ...
13.00Гуманiтарний блокв401 в701лекцiяКН-16каф
13.00Гуманiтарний блокв401. в701лекцiяЦБ-16каф
13.00Гуманiтарний блокв401 в701лекцiяМГБ-16 - ...каф.
_Вiвторок_
9.30чФiлософiяв704практикаАУТП-15
11.00Педагогiка вищої школив601лекцiяПМ-17-м - ...доц.Плаксiна О.I.
11.00Релiгiєзнавствов701лекцiяФIН-17ст - ...доц.Гребiнник Т.О.
_Середа_
9.30чПолiтологiяв1001лекцiяАРХ-14-5п - ...доц.Бiлополий В.В.
9.30зПолiтологiяв1001лекцiяАРХ-14-2 - ...доц.Бiлополий В.В.
9.30Психологiяв701лекцiяФIН-14 - ...доц.Складановська
М.Г.
9.30Соцiологiяв1005лекцiяОА-16ст - ...доц.Савош Г.П.
11.00чПолiтологiяв701лекцiяАРХ-14-2 - ...доц.Бiлополий В.В.
11.00зПолiтологiяв701лекцiяАРХ-14-5п - ...доц.Бiлополий В.В.
11.00Блок гуманiтарних дисциплiнв1305, в704, лекцiяАРХ-16-5п - ...
в703
11.00Фiлософiяв1005лекцiяТГПВ-15 - ...доц.Марченко В.О.
13.00Гуманiтарний блокв704. в603лекцiяЛIБ-15 - ...доц.Марченко В.О.
14.30Психологiяв701лекцiяПУА-17 - ...доц.Марченко В.О.
_Четвер_
13.00чФiлософiяв704лекцiяПМ-15 - ...доц.Плаксiна О.I.
13.00зФiлософiяв704практикаПМ-15
14.30Фiлософiяв704лекцiяАГ-17доц.Плаксiна О.I.
_П`ятниця_
11.00Фiлософiяв701лекцiяМIТ-15 - ...доц.Савош Г.П.
Копія від 06.07.2018