Спеціальність: 073. Менеджмент

Спеціалізація: Міжнародний менеджмент

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного менеджменту, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань і проблем у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та транснаціональних корпорацій різних секторів економіки. Відмінністю магістратури «Міжнародний менеджмент» в ПДАБА є можливість «вбудованого» навчання за МВА-програмою «Міжнародний бізнес на ринках країн з ринковою економікою та країн, що розвиваються» (Німеччина, університет м. Фрайберг, Саксонія. Акредитована міжнародна англомовна МВА-програма). Навчання по МВА-програмі безкоштовне. «Вбудованне» навчання передбачає мінімум один рік навчання в Німеччині та отримання двох дипломів (український диплом магістра та німецький МВА-диплом) за два роки.

Перелік документів для вступу на спеціалізацію

Диплом 1

Витяг з протоколу 2

Копія паспорта 3

Копія ІПН

Фотокартки

Квиток 4

1 Диплом бакалавра або спеціаліста з додатком

2 Витяг з протоколу засідання кафедри

3 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) 1,2 та 11 сторінки

4 Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)

Що я буду вивчати?

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку

 • Психологія управління;
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку;
 • Сучасні інформаційні системи і технології в менеджменті;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств;
 • Управлінська міжнародним бізнесом;
 • Європейська міжнародна політика;
 • Міжнародний бізнес в країнах Центральної та Східної Європи;
 • Транснаціональні корпорації;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому

 • Оцінювати тенденції розвитку міжнародного економічного середовища та можливості посилення конкурентоспроможності компанії;
 • Використовувати сучасні управлінські інструменти для посилення конкурентних позицій компанії на глобальних ринках;
 • Формувати мультинаціональний персонал фірми, її підрозділів в країні базування і в країнах перебування на користь максимального використання особистого потенціалу працівників, можливостей окремих колективів і крос-національних ефектів від їх взаємодії усередині фірми

Де я зможу працювати?

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання

 • Менеджер підрозділів зовнішньоекономічної діяльності регіональних і загальнодержавних установ;
 • Керівник структурного підрозділу підприємства з: міжнародної торгівлі, митного оформлення, підбору кадрів тощо;
 • Економіст, експерт та консультант з зовнішньоекономічних питань;
 • Менеджер з роботи на міжнародних фінансових ринках;
 • Начальник валютного відділу банку;
 • Керівник міжнародних підприємств, відомств, організацій;
 • Викладач вищих навчальних закладів.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Випускники мають можливість працювати в різних міжнародних організаціях, державних установах, у вітчизняних філіях транснаціональних корпорацій, на будь-яких вітчизняних підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у галузях міжнародного маркетингу, експорту-імпорту, бізнес-аналітики, перевезень та митного оформлення, управління міжнародними проектами тощо. Наукова та викладацька діяльність у сфері міжнародного менеджменту. Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах освіти, закладах державних, територіально-адміністративних систем та бізнес-секторі.
вверх