ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Наукова дiяльнiсть

Інститут експертизи проектування та вишукувань

Структурний підрозділ науково-дослідної частини Державного вісшего учбового закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ІЕПВ ДВНЗ «ПДАБА») створено у липні 1998р. для виконання проектних, науково-технічних, пошукових робіт та експертизи.

 

Інститут діє відповідно до ліцензії Державного комітету України з будівництва та архітектури та виконує такі роботи:

 • науково-технічне забезпечення впровадження нових технологій, матеріалів, методів розрахунку в будівництві;
 • розробка та експертиза проектної будівельної документації;
 • складання та експертиза кошторисів;
 • інструментальне обстеження будівельних конструкцій та матеріалів;
 • обстеження будівель, споруд, обладнання з метою визначення їх технічного стану, відповідності будівельним нормам та придатності до експлуатації;
 • розробка технічних паспортів будівель;
 • розробка рекомендацій по підсиленню будівельних конструкцій;
 • пошукові роботи, геодезичні спостереження за осадками, деформаціями будівель, споруд та будівельних конструкцій;
 • будівельно-технічні експертизи за рішенням суду;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності, складання бізнес планів підприємств, визначення збитків;
 • консалтингові послуги по приватизації, операціям із нерухомістю, в тому числі із земельними ділянками;
 • та інші науково-технічні роботи. 
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює в якості суб’єкта оціночної діяльності з травня 1995 року. Відповідно до сертифікату суб'єкта оціночної діяльності,   виданого Фондом державного майна України від 06 лютого 2008 р. виконується:

 • оцінка об’єктів в матеріальній формі: нерухомості,  в тому числі земельних ділянок, машин та обладнання, транспортних засобів, товарів та іншого майна та майнових прав.
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності;

Відповідно до  ліцензії Державного комітету із земельних ресурсів виконується:

 • експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 • рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 

У складі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури працюють оцінювачі – доктори, кандидати технічних та економічних наук, які мають багаторічний досвід наукової та практичної оціночної діяльності.

Інститут забезпечує щорічно проведення Всеукраїнських науково-технічних конференцій за участю іноземних фахівців за тематикою приватизації, оцінки та оподаткування. 

З метою реалізації Закону України “Про оцінку майна, майнових прав, та професійну оціночну діяльність в Україні”, згідно до Угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури на базі навчального центру проводить курси професійної базової підготовки оцінювачів та підвищення кваліфікації за напрямами:

 • оцінка об’єктів у матеріальній формі;
 • оцінка цілісних майнових  комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Інститут з метою реалізації Закону України «Про оцінку земель» згідно до Угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  з Державним комітетом України із земельних ресурсів на базі навчального центру проводить курси професійної базової підготовки оцінювачів та підвищення кваліфікації з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Навчальні програми передбачають можливість професійної базової підготовки оцінювачів на базі вищої освіти за модульними схемами навчання. Після завершення навчальних курсів випускникам видається посвідчення, встановленого Фондом державного майна України та Державним комітетом України із земельних ресурсів зразку, яке надає можливість отримати право проведення професійної оціночної діяльності в Україні. Навчальний курс орієнтовано на осіб, що мають на меті здійснювати діяльність в галузі оцінки майна та майнових прав.

Е-mail: iepi@pgasa.dp.ua

Контактні телефони: тел./факс. (0562) 47-08-88 
Директор інституту доктор. техн. наук, професор   Кірічек Юрій Олександрович,  тел./факс. (0562) 47-08-88


Адреса: 49600 м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кімната 228.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска