ГВУЗ "Приднепровская государственная
академия строительства и архитектуры"

EngРусУкр

Приймальна комісія

Сертифікати

Необхідні сертифікати для вступу на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

Наведена сума прохідних балів на місця держзамовлення у 2010 році складається з трьох сертифікатів та середнього балу атестату. На спеціальностях напрямку Архітектура — з двох сертифікатів, середнього балу атестату та творчих конкурсів з двох дисциплін.

Напрям підготовки, код Cпеціальність Конкурсні іспити Сума балів
Факультет промислового і цивільного будівництва
Будівництво (6.060101) Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)
Франко-український проект
українська мова, математика, фізика або хімія 661,9
Будівельний факультет
Будівництво (6.060101) ПЦБ, спеціалізація Сільськогосподарське будівництво (СГБ) українська мова, математика, фізика або хімія 661,9
ПЦБ, спеціалізація Металеві конструкції (МК) українська мова, математика, фізика або хімія 625,4
ПЦБ, спеціалізація Охорона праці в будівництві (ОП) українська мова, математика, фізика або хімія 616,1
Автомобільні дороги та аеродроми (АДА) українська мова, математика, фізика або хімія 625,3
Геодезія, картографія та землеустрій (6.080101) Землеупорядкування та кадастр (ЗУК) українська мова, географія, математика або історія України 694,4
Архітектурний факультет
Архітектура (6.060102) Архітектура будівель і споруд (АБС)
Франко-український проект
українська мова, математика, творчий конкурс 808,8 (5)
Містобудування (АМБ) українська мова, математика, творчий конкурс 807,5 (5)
Дизайн архітектурного середовища (ДАС) українська мова, математика, творчий конкурс 814,4 (5)
Механічний факультет
Машинобудування (6.050503) Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) українська мова, математика, фізика або хімія 584,3
Автомобільний транспорт (6.070106) Автомобілі та автомобільне господарство (АГ) українська мова, математика, іноземна мова або фізика 681,8
Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології (6.050202) Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП) українська мова, математика, іноземна мова або фізика 645,8
Інженерне матеріалознавство (6.050403) Прикладне матеріалознавство (ПМ)
Англо-український проект
українська мова, математика, фізика або хімія 590,1
Економічний факультет
Міжнародна економіка (МЕ) (6.030503) Англо-український проект українська мова, математика, іноземна мова або географія
Економіка підприємства (ЕП) (6.030504) українська мова, математика, географія або історія України 702,3
Фінанси і кредит (ФІН) (6.030508) українська мова, математика, географія або історія України
Облік і аудит (ОА) (6.030509) українська мова, математика, географія або історія України
Менеджмент (МЕН) (6.030601) українська мова, математика, іноземна мова або географія
Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві
Факультет технологій життєзабезпечення
Будівництво (6.060101) Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБК) Англо-український проект українська мова, математика, фізика або хімія 621,7
Теплогазопостачання і вентиляція (ТГПВ)
Англо-український проект
українська мова, математика, фізика або хімія 629,8
Гідротехніка (водні ресурси) (6.060103) Водопостачання та водовідведення (ВВ)
Англо-український проект
українська мова, математика, фізика або хімія 609,7
Факультет екології і безпеки життєдіяльності
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕКО) (6.040106) Англо-український проект українська мова, математика, хімія або географія 650,2

© ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры", 1997–2018

49600, г. Днепропетровск, ул. Чернышевского, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска