Наукові спрямування

Теоретичні та експериментальні дослідженні взаємозв’язку між структурним станом, режимами зварювання та механічними властивостями високоміцних сталей для сучасних будівельних конструкцій. З’ясування механізмів впливу структурних параметрів, що формуються під час виробництва високоміцних сталей, на загальні характеристики зварювальних будівельних конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французська моварівень А2

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ротт
Наталія
Олександрівна

Дисципліни

Основи корозії та довговічність матеріалівпереглянути

Метали і зварювання в будівництвіпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Нові методи зміцнення конструкційних матеріалівпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2008 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (0562)46-64-62, вн. 2-93

E-mail

natalyrott@gmail.com

Наукова діяльність

З 2010 по 2014 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів»» (науковий керівник – В. І. Большаков).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 2007 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (нині Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури») за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію магістра інженерного матеріалознавства (диплом з відзнакою). З 2010 по 2014 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА. Після закінчення аспірантури працює старшим інспектором відділу аспірантури і докторантури ДВНЗ ПДАБА, а за сумісництвом асистентом кафедри Матеріалознавства і обробки матеріалів. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів»» (науковий керівник – В. І. Большаков). З 2015 року Наталію Олександрівну було обрано доцентом кафедри Матеріалознавства і обробки матеріалів (за сумісництвом).

Публікації

1. Большаков В. И. Влияние маломощной механической вибрации на структуру и свойства аустенитной стали 110Г13Л / В. И. Большаков, Н. А. Ротт // Металлургическая и горнорудная промышленность : науч.-техн. и произв. журнал. – Днепропетровск : ООО «Укрметаллургинформ «Научно-техническое агентство», 2013. – № 3 (282). – С. 83 – 84.

2. Большаков В. И. Влияние маломощной механической вибрации на структуру и свойства эвтектических сплавов Al-Si, Al-Cu / В. И. Большаков, Н. А. Ротт // Металлургическая и горнорудная промышленность : науч.-техн. и произв. журнал. – Днепропетровск : ООО «Укрметаллургинформ «Научно-техническое агентство», 2013. – № 4. – С. 63 – 65.

3. Laukhin D.V. The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture / D. V. Laukhin, O. V. Beketov, N. O. Rott, I. A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin // Metallofiz. Noveishie Tekhnol, 2017. 39. – №10. – p. 1335 – 1343

4. Большаков В. И. Влияние механических колебаний на распределение легирующих элементов в стали Гадфильда (110Г13Л) / В. И. Большаков, Н. А. Ротт // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № – С. 4 – 9.

5. Большаков В. И. Влияние низкочастотных колебаний на структуру наплавленного металла / В. И. Большаков, И. М. Спиридонова, Н. А. Ротт // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 69.– С. 71 –

6. Ротт Н.А. Зависимость механических характеристик стали 110Г13Л от частоты вибрации / Ротт Н.А.// Строительство, материловедение, машиностроение. – Днепропетровск, ПГАСА., 2013. – Вып. 67.– С. 252 – 254.

7. Пирадов К.А. Трещиностойкость бетонов на лёгких заполнителях / К.А. Пирадов, Н.А. Ротт // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения: сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2014. – Вып. 74. – С. 160 – 163.

8. Большаков В. И. Влияние вибрационных воздействий с различной частотой на распределение легирующих элементов в стали 110Г13Л / В. И. Большаков, Н. А. Ротт, Е.А.  Ванина // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 1. – С. 53 – 61.

9. Большаков В. И. Влияние вибрационного воздействия малой удельной мощности на морфологию заэвтектических силуминов / В. И. Большаков, Н. А. Ротт // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: Стародубовские чтения: сб. науч. тр. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – Вып. – С. 92 – 97.

10. Ротт Н.О. Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру зварного шва / Н.О. Ротт // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сер.: Стародубовские чтения : сб. науч. тр. – Днипро: ПГАСА, 2016. – Вып. 89. – С. 158 – 162.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
вверх