Наукові спрямування

Гармонізація українського законодавства у сфері інтелектуальної власності. Розвиток правової культури в українському суспільстві у сфері інтелектуальної власності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Омелян-Скирта
Надія
Григорівна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуваннямпереглянути

Інтелектуальна власністьпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Охорона інтелектуальної власностіпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

nadiaskirta@gmail.com

Наукова діяльність

Магістратура у ДРІДУ НАДУ. Друга всеукраїнська науково-практичної конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку». Друга міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація». Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування української технічної еліти в ході викладання суспільних наук у вищих технічних навчальних закладах України». Науково-практична конференція слухачів Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України щодо підсумків проходження стажування.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

З 1993 року працюю на кафедрі українознавства ДВНЗ ПДАБА. Співпрацювала з гімназією №33.

Публікації

1. Багатомовність та концептуальна картина світу /Омелян-Скирта Н. Г., Скирта А. //Вісник ПДАБА. – 2014 – № 10. С. 41-45.

2. Взірець ренесансу в Дніпропетровську (будинок Андерегга) / Омелян-Скирта Н. Г. , Провіз Д., Чуднівець Р. // Вісник ПДАБА. – 2014 – № 11. С. 59–64/

3. Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах / Лисенко Г.І., Омелян-Скирта Н.Г., Волкова С.П. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып.78. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. – С. 177-184.

4. Будинок як історична цінність міста / Омелян- Скирта Н. Г., Левківська С. // Вісник ПДАБА. – 2014 – № 11. С. 64–68.

5. Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах / Омелян-Скирта Н. Г. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып.78. – Днепропетровск : ГВУЗ ПГАСА, 2014.- С. 177-184

6. Доцільність застосування ейдетичних прийомів у вищій школі // Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро, Роял Принт, 2016. – С. 94-96. (у співавторстві з Волковою С.П., Лисенко Г.І.)

7. Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація (зб. наук. пр.) – Київ-Тернопіль, 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.) / МОНУ, КНУБА та ін. – «Економічна думка» — 2016. –В 2-х ч. – Ч.2. – С. 187-192. (у співавторстві з Волковою С.П., Лисенко Г.І.)

8. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта. – Д.: ПДАБА, 2011. – 140 с. (є свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48467).

9. Навчальний інтерактивний електронний посібник «Інтелектуальна власність». УДК 347.7. – 156 с.

10. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання Частина 2 /Укладач: Омелян-Скирта Н. Г. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. — 45 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
вверх