Наукові спрямування

Коло наукових інтересів пов’язане із екологічними основами містобудівництва, вивченням токсикоекологічної ситуації наземних і водних екосистем, екореконструкцією техногенно порушених територій та оптимізацією міського середовища

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Корабльова
Алла
Іванівна

Дисципліни

Основи екологіїпереглянути

Екологічний інжиніринг у будівництвіпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Основи екологічної токсикологіїпереглянути

Метеорологія та кліматологіяпереглянути

Нормування антропогенного навантаження на природне середовищепереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В208 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-71, міськ. 756 – 33-71

E-mail

keko@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Приймає активну участь у виконанні наукових тем ПДАБА:
«Розробка і дослідження методів і засобів удосконалення систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря з метою зниження енергоспоживання» (2006-2010 рр.);
«Системний аналіз енергозберігаючих та екологоорієнтованих систем та технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» (2011–2015 рр.);
«Екологічний моніторинг складових техногенно навантажених урбоекосистем» (з 2016 р.).
Бере участь (у тому числі разом із студентами) у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, а виконані під її науковим керівництвом роботи учнів українсько-американського ліцею зайняли призові місця на одному з Міжнародних конкурсів.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 1967 р. закінчила Дніпропетровський державний університет (ДДУ), а у 1975 р. – аспірантуру. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію. Робота в ДДУ: 1967-1969 рр. - інженер лабораторії космічної біології фізико-технічного факультету; 1969-1977 рр. - молодший науковий співробітник, у 1978-1989 рр. - старший науковий співробітник НДІ біології. 1989-2005 рр. - старший науковий співробітник Інституту проблем природокористування і екології НАН України. У ПДАБА на посаді доцента (у тому числі, за сумісництвом) - понад 20 років. У 1979 році нагороджена медаллю «Винахідник СРСР». Є автором та співавтором понад 215 наукових, учбових (у тому числі, з грифом Міносвіти) та методичних публікацій. За учбову, наукову роботу та внесок в екологічне виховання молоді була нагороджена грамотами (зокрема, відділом освіти і науки Дніпропетровського облвиконкому) і подяками

Публікації

1. Кораблева А.И., Чесанов Л.Г., Савин Л.С. Введение в экологическую експертизу: Учебное пособие для вузов. — Днепропетровск: Полиграфист, 2000. – 74 с.

2. Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Кораблева А.И., Чесанов В.Л., Мороз М.П. Проблемы урбоэкологии: учебное пособие. — Днепропетровск: Полиграфист, 2001. – 159 с.

3. Корабльова А.І., Чесанов Л.Г., Шапар А.Г. Вступ до екологічної токсикології: навчальний посібник для ВНЗ. — Дніпропетровськ: Поліграфіст. Видання друге. Доповнене, 2003. – 320 с.

4. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища: навчальний посібник для ВНЗ. — Дніпропетровськ: Поліграфіст. Видання третє. Доповнене, 2004.-  364 с.

5. Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Кораблева А.И., Чесанов В.Л., Воробьев В.В. Внутренняя среда помещений: эколого-гигиенические аспекты: учебное пособие для вузов. — Днепропетровск: ООО «Днепррост». Издание второе. Дополненное, 2004. – 168 с.

6. Кораблева А.И., Чесанов Л.Г., Долгова Т.И., Шапарь А.Г., Огир Л.Б. Экологическая экспертиза и экологическая инспекция: учебное пособие для вузов. — Днепропетровск: ООО «Днепррост». Издание второе. Дополненное, 2004. — 232 с.

7. Кораблева А.И., Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г., Полищук С.З., Чесанов В.Л. Биогеохимия: экологические аспекты: учебное пособие. — Днепропетровск: ООО «Днепррост», 2005. – 228 с.

8. Кораблева А.И., Чесанов Л.Г., Ветвицкий И.Л., Полищук С.З., Чесанов В.Л., Житченко И.В. Научно-практические аспекты охраны воздушной среды: Учебное пособие. — Днепропетровск: Монолит, 2008. – 324 с.

9. Ветвицкий И.Л., Деревянко В.Н., Кораблева А.И., Мороз Н.П., Полищук С.З. Основы научно-исследовательских работ: учебное пособие. — Днепропетровск: ЧП «Лира ЛТД», 2008. – 104 с.

10. Ветвицкий И.Л., Кораблева А.И., Петренко В.О., Полищук С.З., Переметчик Н.Н., Каспийцева В.Ю. Качество воздушной среды помещений: изучение, формирование, контроль и прогноз: учебное пособие. — Днепропетровск: ЧМЧ „Экономика», 2009. – 234 с.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
вверх