Вчена рада
ДВНЗ "Придніпровської державної академії будівництва та архітектури"

Вчена рада Придніпровської державної академії будівництва та архітектури ( до 1994р. – Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту ) була створена 1961 р. на підставі Положення про Раду вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністра вищої і середньо-спеціальної освіти Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) від 30 жовтня 1961 р. № 303 для розгляду основних питань діяльності (навчально-виховної, науково-дослідної, кадрової, господарської, фінансової) вищого навчального закладу при ректорі (під його головуванням). Першим головою створеної на підставі цього наказу ради став ректор Резніченко Павло Трохимович, а вченим секретарем – Березюк Анатолій Миколайович, який нині керує кафедрою технології будівельного виробництва. З 1987 року головою вченої ради академії є ректор Большаков Володимир Іванович, вченим секретарем – професор кафедри технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій Глущенко Валентин Матвійович, а з 1991 року – Щеглова Віра Дмитрівна, асистент кафедри планування і організації виробництва .

Склад вченої ради академії (70 осіб) затверджено наказом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА) № 384 від 24 грудня 2014 року. Відповідно до Статуту ПДАБА вчена рада академії є вищим колегіальним органом управління, створюється на 5 років і має повноваження ради трудового колективу. До складу вченої ради академії входять ректорат (проректори, начальник планово-фінансового управління, декани факультетів), завідувачі кафедр, начальники науково-дослідної частини, навчального відділу, науково-технічної бібліотеки, представники громадських організацій (профспілкової, ради ветеранів, ради молодих вчених, студентського наукового товариства) та студентів, обраних на відповідних зборах і конференціях. Рішення вченої ради академії вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора. На факультетах створені й працюють як колегіальні органи ради факультетів (під головуванням деканів), які розглядають основні питання навчально-виховної, науково-дослідної, кадрової роботи.

Контакти

Телефон: (056) 372-06-93

Email: uchsov@mail.pgasa.dp.ua

Щеглова Віра Дмитрівна

Вчений секретар, асистент кафедри планування і організації виробництва

Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальностями:

Початок роботи:

Завершення роботи:

вверх