Наукові спрямування

Управління фінансами та активами підприємства, управління фінансовими ризиками.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

грабовський
ігор
сергійович

Дисципліни

Фінансовий менеджментпереглянути

Проектний аналізпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Управління фінансової санаціїпереглянути

Фінансипереглянути

Фінансове планування переглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-803
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

i.grabovskii@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" на тему: «Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах»

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчив у 1997 р. Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю “Економіка підприємства”. З грудня 1997 по листопад 2000 року – аспірант з відривом від виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З грудня 2000 по листопад 2002 рік – асистент кафедри організації та планування будівництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З листопада 2002 по січень 2003 рік – асистент кафедри планування і організації виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З січня 2003 по березень 2003 рік – асистент кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З березня 2003 у по січень 2004рок – старший викладач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З лютого 2004 року і по теперішній час працює доцентом кафедри «Фінанси і маркетинг».

Публікації

1. Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 46. — № 3. — С. 155-170. — (Фінансово-обліково-аналітичні аспекти).

2. Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2015. – № 58. – С. 38–43.

3. Методичні засади формування зони фінансової стабільності // Економічний простір: збірник наукових праць. — №103. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. — С.215-226.

4. Методичні аспекти формування та оцінки зони фінансової стабільності підприємства // Економіка та держава. — №1 – 2016. – С.64 – 70.

5. Вплив ефективності управління оборотними активами підприємства на його фінансову стійкість [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

6. Сучасний стан та проблеми економічного розвитку України // Науковий потенціал сучасної економічної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет — конференції (м. Тернопіль, 27 квітня 2016р.). – Тернопіль. – 2016. — с.75-77.

7. Зовнішній державний фінансовий контроль місцевих бюджетів: доцільність і правові колізії // Створення сильної економіки країни: Проблеми та перспективи розвитку: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 27 квітня 2016р.). – Тернопіль. – 2016. с.86-88.

8. Побудова алгоритму реалізації процесу управління конкурентоспроможністю підприємства фармацевтичної галузі // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – с.102-104.

9. Методологічні засади побудови системи управління сучасним підприємством на принципах проект [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 3 (0).

10. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності // Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29-30 вересня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – Ч. 1. – С. 120-122.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
вверх