ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Економічний факультет

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Л. М. Драгун
Л. М. Драгун

Економічний факультет був офіційно заснований наказом № 170 від 16 липня 1992 року. Хоча потреба в спеціалістах економічного профілю стояла гостро ще в перші роки роботи Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, що був створений у 1930 р., але ця ідея була втілена в життя значно пізніше, коли у 1956 році в інституті була заснована кафедра організації та економіки будівництва (згодом перейменована на кафедру планування й організації виробництва), яка стала «кузнею кадрів» для майбутнього економічного факультету.

В. В. Нагорний
В. В. Нагорний

У 1975 році від кафедри організації та економіки будівництва була відокремлена група викладачів на чолі з кандидатом економічних наук. В. В. Нагорним, який став завідувачем нової кафедри - економіки будівництва. З 1985 по 1987 рр. кафедрою керувала доктор економічних наук, професор Р. Ф. Самусева. З 1987 по 2003 рр. кафедрою економіки підприємства керував доктор економічних наук, професор Л. М. Драгун - відомий учений у галузі економічного аналізу та ефективності використання ресурсів підприємств.

О. М. Вакульчик
О. М. Вакульчик

У цей період захистили дисертації кандидати наук О. М. Вакульчик (нині – д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Дніпропетровської академії митної служби), О. Ю. Щеглова, О. Л. Герасимова, П. А. Фісуненко, які і сьогодні успішно працюють на теренах академії. Зараз кафедра «Облік, економіка і управління персоналом підприємства» та забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з двох спеціальностей.

У 1992 р. було створено кафедру «Менеджменту та маркетингу» на чолі з доктором технічних наук, професором В. Т. Вечеровим та відкрито спеціальність «Менеджмент організацій». В подальшому, у зв'язку з відкриттям спеціальностей «Управління проектами» та «Логістика» кафедру перейменовано на «Менеджмент, управління проектами і логістика».

В. Ф. Левченко
В. Ф. Левченко

У 1995 році на факультеті відкрито кафедру та спеціальність «Фінанси та кредит», яку очолив кандидат економічних наук В. Ф. Левченко. У 2002 році кафедру реорганізовано, перейменовано на кафедру «Фінансів», керівником якої став доктор економічних наук, професор Р. Б. Тян. У 2009 році вченою радою ПДАБА прийнято рішення про розширення спеціальностей економічного факультету, а кафедра отримала назву «Фінанси і маркетинг». З 2013 року кафедру очолює колишній випускник економічного факультету ПДАБА, учень Р. Б. Тяна, доктор економічних наук, професор С.  В. Іванов.

Р. Б. Тян
Р. Б. Тян

Подальшого реформування економічний факультет зазнав у 1997 році, коли було відкрито спеціальності «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка».

Кафедра «Обліку і аудиту» почала самостійно працювати з грудня 2002 року під керівництвом професора О. М. Вакульчик. З 2008 року кафедру очолила доктор економічних наук, професор, проректор академії Н. І. Верхоглядова.


У 1997 році на економічному факультеті відкрита спеціальність «Міжнародна економіка», яку з моменту її заснування очолює доктор економічних наук, професор Ю. В. Орловська.

До складу економічного факультету належать також кафедра «Економічної теорії та права» та кафедра «Українознавства», які є осередками гуманітарної освіти та виховної роботи в академії. Кафедра «Економічної теорії та права» в останні роки також поповнилася випускниками факультету – кандидатом технічних наук, доцентом С. А. Шевцовою, старшими викладачами О. Л. Філімоновою та О. А. Коваленко.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска