ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Голубченко Олександр Іванович

Доцент,

Кар'єра

Наукові досягнення

Доцент Голубченко Олександр Іванович у 1981 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію у Московському автомобільно-дорожньому інституті. Член-кореспондент Підйомно-транспортної Академії наук України з 2010 року. Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» у 2005 році.

Інтереси

вдосконалення робочих процесів та обладнання машин для земляних та дорожніх робіт.

Викладає курси

1.Вантажо-підйомна, транспортуюча та транспортна техніка. 2.Основи науково-технічної творчості. 3. Основи наукових досліджень, патентознавства та ліцензування. 4. Теорія і розрахунок підйомно-транспортних машин.

Діяльність в Академії

У 1981 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. З 1983 працював інженером науково-дослідницького сектора кафедри будівельних і дорожніх машин, навчався в аспірантурі. З 1991 року працює доцентом кафедри будівельних та дорожніх машин, заступник декана механічного факультету. Опублікував понад 80 науково-методичних праць.

Публiкацiї

1. Хмара Л.А. Расчет многоцелевого рабочего оборудования манипуляторного типа на базе землеройных машин / Л.А.Хмара, А.И Голубченко // Вісник академії. ПДАБА, м. Дніпропетровськ, 1999, №4-5. С.90-100.2. Кінематичні особливості процесу транспортування ґрунту гвинтовим робочим органом різально-кидального типу для землерийно-транспортних машин безперервної дії / О.І. Голубченко, М.Е. Хожило // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 57 – Дн – ск: ПДАБА, 2010. – С. 36 – 45.3. Тенденції вдосконалення конструкцій відвальних робочих органів для збільшення об’єму призми волочіння / О. І. Голубченко, М. Е. Хожило // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. - № 6-7. – С.42-46. 4. Визначення раціональних параметрів вертикальної гвинтової поверхні для транспортування матеріалу з максимальною осьовою швидкістю / Л. А. Хмара, О.І. Голубченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво), Вип. 23, Т.2. – 2009 – ПолНТУ – С. 139-145.5. Аналітичне визначення параметрів транспортування одиночної матеріальної частки гвинтовою поверхнею вертикального робочого органа / Л.А. Хмара, О.І. Голубченко // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 46 – Дн – ск: ПДАБА, 2008. – С. 56 – 62.6. Определение критической частоты вращения шнекового бура с учетом вертикальной скорости бурения / Л.А. Хмара, О.І. Голубченко // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 33 – Дн – ск: ПДАБА, 2005. – С. 76 – 85.7. Землерийні машини підвищеної ефективності / Л.А.Хмара, О.І.Голубченко, Р.М.Кроль, М.І.Дерев’янчук, В.В.Басій // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 39 – Дн – ск: ПДАБА, 2007. – С. 75 – 82.8. Рабочие органы дорожно-строительных машин повышенной эффективности с винтошнековым интенсификатором / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко // “Проблемы эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических систем”. Материалы международной научно- технической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. С.206 -208.9. Определение критической частоты вращения витовой поверхности вертикального шнекового рабочего органа с учетом его производительности / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко // Интерстроймех -2008. Материалы Международной научно-технической конференции. Т.1.г.Владимир. 2008. С.17-25.10. О.І. Голубченко Огляд та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії / О. І. Голубченко, М. Е. Хожило // Вісник ДВНЗ ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПГАСА, 2011. - № 6 – 7. – C.48 – 55.

Методичні розробки

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Вантажопідйомна, транспортуюча і транспортна техніка» для студентів спеціальності 6.050502 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» / Укладачі: Л.А. Хмара, О.І. Голубченко, В.І. Курочка – Дніпропетровськ. : ПДАБА, 2009. – 48 с.2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу “Ванта-жопідйомна, транспортуюча та транс-портна техніка” студентам спеціальності 7.090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” / Л.А.Хмара, Л.М.Бондаренко, М.І.Дерев’янчук, О.І.Голубченко // Дніпропетровськ, ПДАБА, 2000р. –31с.3. Методические указания по составлению гидравлических схем дорожно-строи-0тельных машин в курсовом и дипломном проектировании для студентов специальности 7.090214 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко // Днепропетровск, ПГАСА, 2002. – 57с.4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам “Дорожные машины и оборудование”, “Дорожные машины” / С.В.Шатов, А.И.Голубченко, Л.А.Хмара, А.С.Шипилов, М.И.Деревянчук // Днепропетровск, ПГАСА, 2003. – 59с.5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок баштового крана” з дисципліни “Вантажопідйомна , транспортуюча і транспортна техніка для студентів спеціальності ПТБДММО / Л.А.Хмара, О.І.Голубченко // Дніпропетровськ, ПДАБА. 2005. 93 с.6. Методическое пособие к организации и выполнению дипломного проекта по кафедре «Строительных и дорожных машин» для студентов специальности 7.090214 «ПТСДММО» / Л.А.Хмара, А.И.Голубченко, М.И.Деревянчук // Днепропетровск, ПГАСА. 2006, 45с.7. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу “Теорія і розрахунок землерийних та дорожніх машин” / Л.А.Хмара, М.І.Дерев’янчук, В.К.Тимошенко, С.В.Шатов, О.С.Шипілов, О.І.Голубченко // Дніпропетровськ, ПДАБА, 2006. – 88с.Підручники1. Хмара Л.А., Колісник М.П., Голубченко О.1. Будівельні крани: Конструкція та експлуатація. К.: Техніка, 2001, - 296с.

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска