ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Телефон:
47-16-00, 4-92

Петренко Віктор Олегович

Доцент

Кар'єра

Документ без названия

1991 – 1996 роки навчання в Дніпропетровськом інженерно-будівельному інституті, який в 1994 році був перейменований у Придніпровську державну академію будівництва й архітектури. Закінчив з відзнакою.; кваліфікація: інженер-будівельник; Спеціальність: теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну;

1997 – 2005 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.;

2005 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці.;

2005 р. – обраний на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.;

2008 р. – декан факультету технологій життєзабезпечення й екології.

Інтереси

Документ без названия

напрямок наукової діяльності: забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку

професійний напрямок діяльності: дослідження стану систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення, а також мікроклімату в приміщеннях будинку при Інституті експертизи ПДАБА; проектування систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення

Викладає курси

Документ без названия

«Опалення»

«Енергоефективні й економічні системи життєзабезпечення»

Публiкацiї

Документ без названия
  • навчальні посібники – 4 (2 із грифом МОНУ);
  • статті – 47;
  • тези доповідей – 35 (1 – French, міжнародних - 29);
  • патенти – 7;
  • методичні посібники – 45.

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска