ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Нажа Павло Миколайович

Доцент,

Наукові досягнення

Нагороди

                                                      


За навчально-методичну, просвітянську, виховну роботу неодноразово заохочувався подяками, преміями, грамотами керівництва академії.

Нагороджений:

- нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти України” (2000 р.).

- медаллю академії «За заслуги з нагоди 75-річчя заснування ПДАБА» (2005 р.).

- нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2010р.);


В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розрахунок фундаментів машин з врахуванням анізотропії деформаційних властивостей основи».

Автор 1 монографії, більше 60 опублікованих наукових праць, 5 винаходів.

Приймав участь та доповідав на чисельних міжнародних та національних конференціях, нарадах, семінарах з динаміки основ, фундаментів, підземних споруд.

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені в практику проектування фундаментів з динамічними навантаженнями, в тому числі під турбоагрегати ТЕС та АЕС.

Інтереси

Займається розробкою наукових проблем:

- поліпшення методів розрахунку фундаментів з динамічним навантаженням з врахуванням реальних деформаційних, фільтраційних особливостей ґрунтової основи,

- удосконалення способів практичного визначення динамічних характеристик природних та штучних основ,

- технологічним та екологічним аспектам фундаментобудування.

Викладає курси

«Інженерно-будівельні вишукування»,

«Будівельні конструкції. Основи механіки ґрунтів»,

«Будівельні конструкції. Фундаменти неглибокого закладання»,

«Основи та фундаменти»,

«Зведення, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах»

веде курсове та дипломне проектування.

Діяльність в Академії


Працює в академіїз 1985 року. Кандидат технічних наук. Доцент.

В 1985 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та був розподілений до науково-дослідного комплексу інституту. В якості наукового співробітника, керівника договору та завідуючого лабораторією приймав активну участь в наукових дослідженнях роботи фундаментів турбоагрегатів та обстеженні будівельних конструкцій будинків та споруд Чорнобильської, Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької, Курської АЕС, кількох ТЕС та інших промислових підприємств.

З 1991 року працює спочатку асистентом, а далі доцентом кафедри «Основи та фундаменти». З його участю підготовлено понад 20 навчально-методичних розробок з метою надання допомоги студентам у самостійній роботі, активізації навчального процесу, запровадження інтерактивних форм навчання. Постійну увагу приділяє науково-дослідній роботі зі студентами: підготовка виступів на науково-теоретичних студентських конференціях, конкурсах наукових робіт студентів, спільні наукові праці. Дипломні проекти, виконані під його керівництвом, неодноразово займали призові місця в міжнародному конкурсі.

З 1991 по 2016 рік працював заступником декана найбільшого в академії факультету «Промислове та цивільне будівництво», контингент якого складає в різні роки від 1000 до 1500 студентів

Приймав участь в робочих нарадах Міністерства освіти та науки України по розробці нових освітньо-професійних програм, освітньо- кваліфікаційних характеристик, навчальних планів зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво».

        

За наказами МОН України як експерт та голова комісії неодноразово приймав участь в перевірках якості освіти, проведенніакредитаційних та ліцензійних експертиз підготовки фахівцівза спеціальністю5.06010101«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»в вищих навчальних

закладах Харкова, Сімферополя, Луцька, Одеси, Луганська, Могильов-Подільського, Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпропетровська.


Публiкацiї

Підручники та навчальні посібники:

 Охрана труда в строительстве: учебник/Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. – К.: Основа, 2014. – 592 с.

 

Комплексні інженерно-будівельні вишукування. Курс лекцій. –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2003. – 99 с. (у співавторстві);

 

Публiкацiї

Автор 1 монографії, більше 60 опублікованих наукових праць, 5 винаходів

Монографія. Особенности взаимодействия весомого основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями.-Дніпропетровськ: Пороги, 2010.-251 с..(у співавторстві);

Монографія посіла ІІ місце в номінації «Монографії» у ІХ Обласному міжвузівському конкурсі-2012 за «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні розробки".

Методичні розробки

 

Автор понад 20 навчально-методичних розробок


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска