?>

Кафедра філософії і політології

Місія кафедри

Мислю, отже існую!

Формування світогляду та гуманітарних основ особистості. Оволодіння філософськими знаннями, методами та уміннями, політологічна та соціологічна освіченість, критичність мислення, психолого-педагогічна культура, орієнтованість в етиці та естетиці.

Контакти

Email:

вверх