Вчений-економіст, доктор економічних наук (2005 p.), професор (2007 p.), академік Академії економічних наук України. З відзнакою закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Гірничий інженер-економіст" (1979 p.). Трудова діяльність: У 1983 році була зарахована до аспірантури Московського геолого-розвідувального інституту. Після закінчення аспірантури (1987 р.) розпочала свій трудовий шлях в інституті підприємництва "Стратегія" (старший викладач, доцент кафедри "Економіки і управління", з 1997 р. проректор з навчальної роботи). У 1988 році захистила кандидатську дисертацію. З жовтня 2002 року була призначена на посаду ректора інституту підприємництва «Стратегія». В 2005 році захистила докторську дисертацію (ДНУ), в 2007 році присвоєно вчене звання професора. З 2008 року працює в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (проректор з науково - педагогічної та навчальної роботи, завідувач кафедри "Обліку, економіки і управління персоналом підприємства"). Проводить наукові дослідження в галузі економіки та управління діяльністю підприємства: конкурентоспроможність; ризики; управління персоналом; формування фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання соціально-економічним розвитком регіонів та держави. Автор понад 100 публікацій наукового і навчально-методичного характеру. Серед них - монографії, навчальні посібники із грифом МОН, статті та науково-методичні роботи.

Кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. Спеціаліст в галузі інформаційних технологій та вимірювальної техніки. Член-кореспондент Міжнародної Інженерної академії, член-кореспондент Академії будівництва України, дійсний член Академії біо-енергоресурсів України.

Народився 6 листопада 1964 року в м. Дніпропетровськ. В 1982 р. вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (сьогодні Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).

З 1983 р. по 1985 р. – служба в лавах Радянської армії. В 1989 р. закінчив з відзнакою ДІБІ за фахом «Автоматизація та комплексна механізація будівництва». З 1989 р. по 1992 р. – інженер дослідник кафедри прикладної механіки ДІБІ. З 1992 р. по 2006 р. працює на посаді інженера та зав. редакційно-видавничим сектором, начальником відділу технічних засобів навчання. В 2005 р. захистив в Одеському національному політехнічному університеті дисертацію кандидата технічних наук за фахом 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». З 2006 р. по 2008 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційним технологіям. З 2008 р. – проректор з науково-педагогічної і соціально-економічної роботи. З 2014 р. по теперішній час ­ проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. З 1992 р. по 2005 р. працює асистентом, з 2005 р. – доцентом кафедри прикладної механіки, з 2012 р. – доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем ПДАБА. З 2000 р. – координатор англо-українських міжнародних проектів ПДАБА.

Вільно володіє українською і російською мовами. Іноземні мови – англійська (В2) і французька (В1). Кандидат у майстри спорту СРСР з плавання і водного поло.

Проводить наукові дослідження в галузі магнітних вимірювань, інклінометрії, розробки датчиків орієнтації, інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем.

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі понад 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Викладає дисципліни «інформатика та комп'ютерна техніка» для студентів англо-українського й франко-українського проектів. Раніше викладав дисципліни «Робототехніка», «Теоретична механіка», «Математичне моделювання», «Бази даних», «Системи інтелектуальної обробки інформації».

Вчений-будівельник, доктор технічних наук (1994р.), професор (1994р.), дійсний член Української Академії наук, член Президії, голова секції будівництва і архітектури Придніпровського наукового центру НАН і МОНМС України. З відзнакою закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (1976р.) Трудова діяльність: старший інженер Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1976 – 1977р.р.), асистент кафедри архітектури, молодший, старший науковий співробітник Хабаровського політехнічного інституту (1980 1981р.р.), старший науковий співробітник кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1981-1983 р.р.), аспірант Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (м. Москва 1983 – 1986р.), асистент, доцент кафедри ЗБК Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1987 -1991 р.р.), докторант Ордена Трудового Червоного прапору Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту бетону і залізобетону Держбуду СРСР (1991 – 1993р.р.), доцент кафедри ЗБК Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1994 – 1996 рр.), проректор з наукової роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (1996р. – і дотепер), завідувач кафедри ЗБК, (з 1994р. - доктор технічних наук, професор). Проводить наукові дослідження, присвячені проблемам раціонального проектування будівельних конструкцій та споруд при забезпеченні їх життєвого циклу, виходячи з концепції сталого (збалансованого) розвитку. Створив наукову школу - сучасні будівельні конструкції, основними результатами якої є: основи розрахунку надійності і прогнозу довговічності залізобетонних конструкцій в агресивних середовищах; нові методики розрахунку залізобетонних конструкцій; кількісна методика діагностики і оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій; методологія проектування ремонтних систем залізобетонних конструкцій; наукові основи проектування багатофункціональних заглиблених споруд; методика оптимального проектування теплового захисту житлових будівель; проектні рішення будівельних конструкцій, конструктивних систем будинків і споруд нового покоління із заданими техніко-економічними показниками.

Вчений –фізик, кандидат фізико-математичних наук (1978 р),професор (1995 р.,академік Академії будівництва України. З відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет (1970 р.) Трудова діяльність: асистент кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1970-1973 рр.,1976-1978 рр.), аспірант кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інститут(1973-1976 рр.), доцент кафедри фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (1978-1981 рр.), доцент кафедри фізики Аннабинського університету, Алжир (1981-1985 рр.), зав. кафедри фізики (з 1985 р. по теперішній час, проректор з міжнародної роботи (з 1992 р. по теперішній час). Проводить наукові дослідження в галузі електропровідності рідких діелектриків. Працював запрошеним професором в університеті Пуатьє (1994 р.) та національному інституті прикладних наук м. Ліона (1997, 2002 рр.). Є членом інституту інженерів електрики та електротехніки (IEEE,США), членом французького товариства електростатики. Академічний радник Міжнародної інженерної академії, голова координаційної ради проректорів з міжнародного співробітництва при раді ректорів.Опублікував понад 170 наукових робіт, із них більше 30 – англійською мовою. Нагороджений Урядом Франції «Пальмова академічна гілка»(2002 р), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2005 р.).

Макаренко Є.Є. народився 15 січня 1968 р. у м. Дніпропетровську.В 1991 р. з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, здобувши кваліфікацію «тренер-викладач по виду спорту». Одразу після навчання завітав до стін ПДАБА, де почав працювати в плавальному бассейні та на кафедрі фізичного виховання та спорту. З 1995 р. – заступник завідувача цієї ж кафедри зі спортивної роботи на факультеті промислового і цивільного будівництва. З 1999 р. обіймав посаду заступника завідувача кафедри фізичного виховання та спорту з наукової роботи. З 2010 року заступника з виховної роботи. Постійно вдосконалює методику практичних занять. Є автором 74 друкованих робіт у тому числі 1 методичний посібник, 6 робочих програм для студентів ПДАБтаА 1-4 років навчання з курсу «Фізичне виховання», 37 методичних вказівок, 13 методичних пособій, 7 методичних рекомендацій, 2 збірника нормативно-технічної документації, 3 збірника інструкцій з охорони праці при заняттях на спортивній базі ПДАБА, 1 добірка бланків документів з організації учбового процесу, 4 статті. Науковець вивчає та впроваджує елементи передових педагогічних технологій. За час роботи в академії реалізував сім інноваційних проектів, які значно вплинули на навчальний процес. Одним із його професійних козирів є уміння бачити та розкривати потенціал студентів, які завдяки його майстерності навчаються з цікавістю та без перевантажень. Постійне прагнення к професійному розвитку підштовхнуло у 2012 році пройти перепідготовку спеціаліста за фахом “Економіка підприємства”. У 2015 році захистити дипломну работу магістра Управління проектами. З 2013 р. – в.о., а з 2015 р. до сьогодні – проректор з адміністративно-господарчої роботи. У 2016 році здав кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. Є відповідальним за проведення комплексу заходів щодо відновлення спортвно-оздоровчого табору ПДАБА в с. Любимівка. З 2012 по 2018 р. організував участь студентів і викладачів-добровольців, які разом здійснювали благоустрій табору. Дійсний член–кореспондент Академії будівництва України, основні напрями науково-педагогічної та адміністративно-господарчої діяльності: впровадження сучасних інформаційно-аналітичних засобів та Інтернет-технологій. Є.Є. Макаренко підготував Програму енергоаудиту ПДАБА, створив комп’ютерну систему обліку витрат енергоресурсів і технічних параметрів окремих підрозділів та розробив алгоритм обробки інформації для проведення аналізу спожитих енергоносіїв. Впроваджує власні експериментальні програми в роботу підрозділів. Одна із розвинутих - Інформаційно-аналитична система організації технологічних процесів. Останнім часом працює за програмою “Отримання позитивних результатів господарської діяльності АГЧ”. За високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток академії відзначений медалями з нагоди святкування 75, 80 та 85 років від дати заснування ПДАБА, Грамотою ректора ПДАБА (2011), Подякою міського голови (2012) Грамотою заступника міського голови (2013), Орденом Української Православної Церкви Преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня (2016), Подяка Міністерства освіти і науки України (2016).

вверх