ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури — один з найстаріших навчальних закладів України, організований у 1930 році як Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1994 році Указом Президента України ВНЗ був наданий статус академії. Історія становлення та розвитку його науково-педагогічних шкіл тісно пов’язана з розбудовою народного господарства, науки та освіти України. З ПДАБА поєднані імена всесвітньо відомих вчених-академіків: Г.Д. Дібров, С.П. Гомея, М.В. Савицький, А.П. Прусаков, В.Б. Швець та багато інших. ПДАБА — інтегрований державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який здійснює освітню діяльність за усіма рівнями. Наукові та прикладні розробки академії високо оцінені державою. Будівельну галузь важко уявити без унікальних науково-технічних розробок Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, її працівників, студентів, і найголовніше, випускників, які довели своєму місту, всій країні й цілому світові свою унікальність і працездатність — завдяки вашим зусиллям академія крокує переможною ходою сьогодення.

До складу академії входить 57 навчально-наукових підрозділів: 5 факультетів денної форми навчання (промислового і цивільного будівництва, будівельний, архітектурний, механічний, економічний), Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві (з факультетами технологій життєзабезпечення та екології і безпеки життєдіяльності), Інститут безперервної фахової освіти, Інститут заочної та дистанційної освіти, науково-дослідний комплекс, Інститут експертизи, проектування та вишукувань, інші підрозділи.

В академії впроваджена європейська кредитно-модульна система навчання. Зараз в академії навчається близько 10 тисяч студентів денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів здійснюється за 19 спеціальностями денної форми навчання та 13 — за заочною.

Науково-педагогічну діяльність здійснюють 688 викладачів, із них докторів наук, професорів — понад 83 чоловіки, кандидатів наук, доцентів — 279 чоловік, у числі яких 120 академіків, член-кореспондентів Академії наук СРСР та України, Заслужених діячів науки, Заслужених працівників вищої школи, Лауреатів державних премій.

З 1987 року академію очолює Володимир Іванович Большаков — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. За цей період в академії створена необхідна матеріально-технічна база для навчання та проведення наукових досліджень, постійно проводиться комп’ютеризація навчального процесу.

Академічний комплекс містить в собі навчально-лабораторний комплекс загальною площею понад 66 тисяч кв. м., дослідно-виробничу базу з парком унікального обладнання та експериментальних установок і стендів для випробування конструкцій і споруд. 8 гуртожитків у повній мірі забезпечують проживання іногородніх студентів. Ефективно працює науково-технічна бібліотека. Задля всебічного розвитку та оздоровлення студентів є потужна спортивна база, реконструйований сучасний плавальний басейн, спортивно-оздоровчий табір, клуб на 1000 місць, санаторій-профілакторій, комбінат харчування.

Навчальний процес неможливий без науково-дослідних робіт. Наукова робота ведеться на всіх факультетах і координується науково-дослідною частиною, до складу якої належать 17 науково-дослідних лабораторій, 11 галузевих, одна міжкафедральна лабораторія експериментальних досліджень, Придніпровський регіональний центр енергодосліджень та енергоефективних технологій у будівництві та комунальному господарстві, науковий відділ з експертизи проектування, будівництва та експлуатації в складних інженерно-геологічних умовах, лабораторія «Діагностика», науково-дослідна лабораторія плазмотехнологій.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска