ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Документ без названия

Школа молодих вчених-2012-2013

З 01 жовтня 2012 р. по 01 березня 2013 р. у Молодіжному центрі Дніпропетровщини проходив освітній проект «Школа молодих вчених – лідера у науці. Другий курс: Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері». Цей проект був здійснений при підтримці Дніпропетровської міської ради, Придніпровського наукового центра НАН України, Молодіжного центра Дніпропетрощини та команди Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Проект є одним з переможців щорічного конкурсу грантів  Дніпропетровської міської ради «Молодь Дніпропетровська – рідному місту», 2012 р.

Тренерами школи проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері стали:
- Світлана Іванова - к.ф.н., доцент кафедри менеджменту ЗМІ, реклами та зв'язків із громадськістю, ДНУ ім. Олеся Гончара. Бізнес-консультант в області маркетингу, управління та комунікацій. Голова правління громадської організації «Аджутор».
- Інна Гордєєва - к.т.н., доцент кафедри управління проектами НметАУ. Сертифікований проект-менеджер Українсько-японським центром та Українською асоціацією управління проектами, консультант із питань управління проектами в діяльності підприємств Дніпропетровської області.
- Світлана Шмельова - к.е.н., доцент, ТОП-10 кращих викладачів вузів України за версією журналу «Фокус», сертифікований бізнес-тренер Гарвардської школи бізнесу.

Учасниками (слухачами) Школи стало більше 30 молодих вчених міста Дніпропетровська та області, у тому числі двоє з нашої Академії: асистент кафедри екології та ОНС Ткач Н.О., асистент кафедри архітектурного проектування Швець І.А.

Основною метою ІІ курсу Школи було навчити молодих вчених міста Дніпропетровська та області базовим теоріям проектного менеджменту, стратегічного розвитку та фандрайзингу для того щоб вони могли успішно складати та реалізовувати свої наукові проекти в реальній практиці.

Слухачі Школи пройшли курс із 10 занять, у ході яких вони вивчили основи проектного менеджменту (сутність проекту, його життєвий цикл, особливості розробки проекту, ідея, концепція та алгоритм побудови проекту, SWOT-аналіз, формування цілей і принципів стратегій, сучасні підходи до управління проектами), фандрайзингу, мети фандрайзингу, можливості та мотивації пошуку грантових програм, фінансування грантів, особливості підготовки, написання та подачі грантових заявок, питання ефективної комунікації та презентації проекту.

За результатами  участі в роботі проекту «Школа молодих вчених - лідера у науці. Другий курс: Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері», її учасники одержали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Крім того, автором цього освітнього проекту Іриною Дегтярьовою (к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ДНУ ім. О.Гончара, заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області), тренерами Школи Світланою Івановою та Інною Гордєєвою, а також Сергієм Власовим (д.т.н., професор кафедри підземної розробки родовищ НГУ) було складено та видано методичний посібник «Школа молодих вчених - лідера у науці. ІІ курс «Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері», у якому систематизовані теоретичні знання по проектному менеджменту та стратегічному розвитку. Дане видання складається з 10 глав, в котрих головним чином розкриті наступні тематики: стратегія; проектна ідея; проектне лідерство; управління проектами; стратегічний менеджмент; керування командою проекту; управління ризиками в проекті; успішна презентація проекту; фандрайзинг в освіті та науці. Посібник містить також корисну інформацію про особливості складання резюме; програми академічних обмінів і грантових конкурсів для молодих учених; міжнародні наукові і професійні видання та ін.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска