ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Документ без названия

Школа молодих учених-2011

Цього року  молодим вченим нашої Академії представилася можливість прийняти участь у Школі молодого вченого-2011 та одержати необхідні навички для особистісного росту. Заняття в рамках цього проекту проходили з 25 лютого по 30 вересня 2011 р.

Цей захід проводився обласною радою молодих вчених за підтримки губернатора Дніпропетровської області О.Ю. Вілкула, Головного управління освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Заняття проводилися безкоштовно, і головним девізом цієї Школи стало: «Створення школи молодого вченого – лідера в науці».

Школа молодого вченого – це серія тренінгів, лекційних занять і практичних семінарів на різні тематики. Ціль занять – розвиток у молодих вчених необхідних професійних навичок і лідерських якостей, які дозволили б їм вирішувати питання, пов'язані з майбутнім розвитком суспільства.

Для роботи над цим проектом була сформована група з 50 молодих вчених ВНЗ Дніпропетровської області. Активні молоді вчені нашої Академії із задоволенням відвідували заняття протягом  семи місяців, а саме: асистент кафедри екології та ОНС Ткач Н.А., аспірант кафедри екології та ОНС Макарова В.М., асистент кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезії Носова Г.С., асистент кафедри архітектурного проектування Швець І.А., аспірант кафедри архітектури Ворнова Т.В.

Заняття проходили на базі Придніпровського наукового центра НАНУ та МОНМСУ. Лекторами виступали ведучі бізнес-тренери та психологи Дніпропетровської області. Заняття проводилися по таких тематиках:
1.      Особиста ефективність і самоменеджмент.
2.      Тренінг ефективної комунікації.
3.      Тренінг командоутворення.
4.      Правила ефективного публічного виступу.
5.      Як досягти успіху.
6.      Розвиток цілегадання.
7.      Тренінг упевненості в собі.
8.      Тренінг по оформленню міжнародних грантів.
9.      Тренінг по розвитку лідерських якостей.
10.    Тренінг по подоланню конфліктних і стресових ситуацій.
11.    Заняття по конструюванню іміджу та бізнесу.
12.    Заняття по розвитку творчого мислення та уяви.

За результатами занять і тренінгів Школи молодих вчених 2011 року був виданий методичний посібник «Школа молодих вченихлідерів в науці», що містить систематизовану друковану інформацію про методику організації та проведення тренінгів для молодих вчених.

Всі  учасники (слухачі) проекту «Школа молодих вчених - лідерів в науці» по його закінченні одержали сертифікати про підвищення кваліфікації. Після відвідування занять своїми враженнями поділилася делегація молодих вчених від нашої Академії:

- Ткач Н.А. асистент кафедри екології та ОНС:
«Посещение школы молодых ученых подарило массу положительных эмоций и впечатлений. Общение с талантливой молодежью нашего города, новые знакомства и обмен знаниями и навыками, как в научной, так и в учебной деятельности, позволило расширить кругозор каждого из участников этой школы.
Каждая встреча с различными тренерами была очень познавательна и полезна для личного развития не только молодого ученого, но и для применения полученных знаний при проведении занятий со студентами. На занятиях были рассмотрены вопросы оформления международных грантов, а также направления психологического развития такие как: самоорганизация, целеполагание, командная работа, конфликтные ситуации, развитие творчества и многих других.
На каждом занятии – «тренинге» были предоставлены материалы по рассмотренным темам, а также проводились практические занятия по применению полученных знаний.
Практика проведения таких занятий благотворно влияет на развитие личностных качеств молодого ученого и позволяет развивать свои способности как активного талантливого и всесторонне развитого человека».

- Носова Г.С. асистент кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг і геодезії:

«В школе молодых ученых прошло 12 тренингов (практических занятий) по психологии и конфликтологии на которых научили бороться со стрессами, эффективному публичному выступлению, быть коммуникабельными и работать в команде. Преподают в ШМУ известные бизнес-тренеры и психологи Днепропетровской области. При посещении занятий у меня появилась возможность общения с молодыми учеными, преподавателями, аспирантами и магистрами из других ВУЗов, занятия очень интересные и познавательные. Для себя открыла возможность эффективно управлять своим временем, быть более коммуникабельной, работать в команде».

- Швець І. А., асистент кафедри архітектурного проектування:

«Атмосфера на занятиях дружеская и непринужденная. Понравились занятия с преподавателем Днепропетровского бизнес-центра Татьяной Георгиевной Кахиани. Например, занятие по командообразованию. Сначала в лекционной части занятия мы ознакомились с методиками Белбина и Лири. Далее в практической части занятия Тренер профессионально ознакомила нас командными ролями, которые присутствуют в любой команде. Мы разбились на пять команд, и получили задание разработать Интернет – проект. Создание Интернет-сайтов раскрыло наши творческие способности, сплотило, дало навыки сотрудничества и поиска общих точек соприкосновения. На суд жюри были представлены сайты виртуальных путешествий, сети социального общения, сайты профессиональных и экспертных сообществ. Жюри (участники тренинга) оценивало целесообразность и практическую значимость проекта, дизайн и умение работать в команде».


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска