ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Документ без названия

МОНІТОРИНГ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ АКАДЕМІЇ 2013 РОКУ

Моніторинг проводився шляхом анкетування молодих вчених академії у листопаді-грудні місяцях минулого року силами активу Ради молодих вчених. На жаль не всі кафедри долучилися до цього заходу.
Нагадаємо, що молодими вченими вважаються доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та професорсько-викладацький склад Академії віком до 35 років включно, які займаються науково-дослідною діяльністю.
Найгірші показники, найнижчий процент подання анкет до Ради мають архітектурний (51,7 %), механічний (54,2 %) та економічний (55,5 %) факультети, найкращі– факультети технології життєзабезпечення (94,3 %) та екології і безпеки життєдіяльності (90 %).
За зібраними даними, станом на початок грудня 2013 року в академії налічується 235 молодих учених, з яких 54 особи є кандидатами наук, особи – докторами наук. Серед молодих науковців 1 особа має вчене звання професора – Кравчуновська Тетяна Сергіївна (д.т.н., професор каф. планування і організації виробництва), 1 особа навчається в докторантурі – Узлов Олег Володимирович (к.т.н., доц. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів). В табл. 1 наведено розподілення молодих науковців за факультетами в академії.

Таблиця 1

Розподілення молодих науковців за факультетами


Назва факультету

Загальна кількість молодих вчених

Кількість молодих вчених із вченим ступенем доктора наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим ступенем кандидата наук, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням професора, чол.

Кількість молодих вчених із вченим званням доцента, чол.

чол

%

Промислове та цивільне будівництво

54

23,0

1

15

1

6

Економічний

45

19,1

1

19

3

Будівельний

38

16,2

5

2

Технології життєзабезпечення

35

14,9

8

2

Архітектурний

29

12,3

3

1

Механічний

24

10,2

2

-

Екології і безпеки життєдіяльності

10

4,3

2

2

На теперішній час наймолодшим кандидатом технічних наук 1987 р.н. є Єлісєєва М.О. – доц. каф. реконструкції і управління в будівництві; наймолодшими кандидатами економічних наук 1987 р.н. – Гончарова К.В. – ас. каф. міжнародної економіки, Макарова Г.С. – ас. каф. обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Турко М.О. – доц. каф. обліку, економіки і управління персоналом підприємства, Тян Є.Р. – ас. каф. менеджменту, управління проектами і логістики, Чала В.С. – доц. каф. менеджменту, управління проектами і логістики.
В 2013 р. диплом кандидата наук отримали 12 молодих вчених, диплом доцента1 молодий вчений архітектурного факультету, диплом професора1 молодий науковець факультету промислового і цивільного будівництва.
111
Впродовж звітного року молодими науковцями було надруковано: 1 навчальний посібник, 5 монографій, з яких 2 відповідно до вимог МОН, 3 за кордоном, більше 300 наукових статей, у тому числі у фахових виданнях України – біля 260, у закордонних виданнях в межах СНД – 37, у закордонних виданнях за межами СНД – 34. На гістограмах представлено розподіл наукових статей, опублікованих молодими вченими у 2013 році, за факультетами.
111
111

У 2013 році молодими вченими у співавторстві із досвідченішими колегами та без були видані наступні наукові монографії:
1) Яковишина Т.Ф. «Методы детоксикации тяжелых металлов в почве» (Германия);
2) Петренко А.О. «Моделирование и оптимизация микроклиматических условий и параметров систем жизнеобеспечения помещений» (Украина);
3) Мартыш А.А. «Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве» (Украина);
4) Колесніков М.В. «Static, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems» (Польша);
5) Макарова А.С. «Экономический потенциал предприятия. Сущность, структура и оценка».
За результатами конкурсу МОН України, що проводився в рамках бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних кадрів за кордоном», двоє молодих науковців академії отримали гранти на стажування у ВНЗ Німеччини: Дрожевська Г.В. – асп. каф. матеріалознавства та обробки матеріалів; Радовенчик М.О. – асп. каф. технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
Крім того, стажування за межами України у 2013 р. пройшли:
Колесніков М.В. – доц. каф. будівельної механіки та опору матеріалів у травні та у вересні-жовтні 2013 р. у Норд-Рейн Вестфальському Технічному університеті (Німеччина), за підтримки програми DAAD;
Лихачова О.В. – ас. каф. будівельної механіки та опору матеріалів у Польщі (Гданьська Політехніка);
Гришко Г.М. – асп. каф. технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у Німеччині у відповідності з угодою про співробітництво між кафедрою «Будівельних матеріалів» «Інституту кераміки, скла та будівельних матеріалів» Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» та кафедрою «ТБМВтаК» ДВНЗ ПДАБтаА.
Участь у міжнародних грантах брали:
1) Колесніков М.В. – доц. каф. БМтаОМ, Грант фонда Гумбольдта № 3.4 - Fokoop - UKR/1070297, Німеччина;
2) Лихачова О.В. – ас. каф. БМтаОМ, Грант Фонда Гумбольдта №. 3.4 – Fokoop – UKR/1070297, Німеччина.
В конкурсі на здобуття щорічних премій для молодих вчених за кращі наукові роботи, що проводиться Національною Академією наук України взяли участь:
Бабенко М.М. – м.н.с., аспірант каф. залізобетонних та кам`яних конструкцій;
Вовк М.С. – асистент каф. міжнародної економіки;
Кислиця Л.В. – асистент каф. технології будівельного виробництва;
Купнєвич Л.В. – асистент каф. металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій;
Сардикова А.О. – асистент каф. основ архітектури;
Чала В.С. – доцент каф. менеджменту, управління проектами і логістики.

За сприяння Ради молодих вчених двоє молодих науковців академії Ткач Н.О. – асистент каф. екології та охорони навколишнього середовища та Швець І.А. – асистент каф. архітектурного проектування відвідували освітній проект «Школа молодих вчених – лідера у науці. II курс «Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері» при Облдержадміністрації про що отримали відповідні сертифікати.
Рада молодих вчених  (РМВ) висловлює подяку за сприяння  проведення анкетування керiвництву Академiї, представникам РМВ вiд факультетiв та спiвробiтникам кафедр, якi активно спiвпрацювали з нами.
Бажаємо молодим вченим нашої Академiї наснаги та творчих успiхiв у реалізації своїх проектів.
Вся iнформацiя про конкурси, гранти, стипендiї, семiнари, конференції та інші наукові заходи розміщена на сайті Ради молодих вчених: www.smutgo.ucoz.ru або pgasa.dp.ua/akademy/JuniorSvet/
P.S. Зауваження та пропозиції щодо матеріалу приймаються за адресою SMU.TGO@yandex.ua.

Голова Ради молодих вчених,
к.т.н., доцент каф. реконструкції і управління в будівництві,
М.О. Єлісєєва.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска