ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Рада молодих вчених

про Раду молодих вчених

Документ без названия

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду молодих вчених
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

1. Рада молодих вчених (далі Рада)- організація, метою діяльності якої є розвиток науково - дослідної роботи молодих вчених, участь у вихованні та підготовці молодих науково-викладацьких кадрів, вираження та представлення інтересів наукової молоді Академії.

2. Рада діє на основі цього Положення, відпоівдно до Статуту Академії.

3. Рада організовується за предстваницьким принципом та обєднує молодих вчених усіх факультетів Академії.

4. Членами Ради можуть бути викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти , що ведуть активну науково-дослідну діяльність.

5. Склад Ради затверджується проректором з наукової роботи Академії.

6. Для досягнення цілей Рада:
6.1. Проводить пошук талановитих студентів та сприяє їх залученню до науково-дослідницької роботи.
6.2. Разом з провідними вченими Академії бере участь в організації та проведенні для молоді лекцій з методології наукових досліджень, у викладанні спеціальних наукових теорій та методів поза навчальним планом.
6.3. Організовує надання консультативної допомоги молоді з методологічних питань наукової роботи (оформлення заявок на гранти, підготовка доповідей тощо).
6.4. Надає рекомендації щодо висунення робіт на наукові конкурси та представлення авторів до одержання премій, іменних стипендій, направлення на стажування.
6.5. Сприяє відкритому розповсюдженню науково-технічної інформації.
6.6. Розвиває зв’язки з молодими вченими інших науково-дослідних та освітніх організацій України та зарубіжних країн.
6.7. Бере активну участь у виховній та культурно-освітній роботі серед молоді.
6.8. Інформує молодь академії про свою діяльність та її результати.
6.9. Активно розробляє свою Інтернет сторінку на сайті академії для того щоб молоді вчені мали змогу отримувати он-лайн актуальну класифіковану за різними напрямками інформацію,що стосується питань наукової та освітньої діяльності, а також бути в курсі останніх подій в науковій сфері.

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (РМВ)

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Факультет

П.І.Б.

Посада

Кафедра

Голова РМВ

Єлісєєва Марина Олександрівна

асистент

Кафедра реконструкції і управління в будівництві

Факультет ПЦБ

Волчок Денис Леонідович

доцент

Кафедра будівельної механіки та опору матеріалів

Будівельний факультет

Носова Анна Сергіївна

асистент

Кафедра землеустрою автомобільних доріг та геодезії

Факультет екології та безпеки життєдіяльності

Ткач Наталя Олексіївна

асистент

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Факультет технологій життєзабезпечення

Єлісєєва Марина Олександрівна

асистент

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

Архітектурний факультет

Потапов Олексій Євгенович

асистент

Кафедра архітектурного проектування

Механічний факультет

Петренко Дмитро Ігоревич

пошукач

Кафедра ремонту та експлуатації машин

Економічний факультет

Турко Марія Олександрівна

асистент

Кафедра обліку, економіки и управління персоналом підприємства

Голови ради молодих вчених:
2000-2003 рр. - д.т.н., професор кафедри будівельної мехнаніки та опору матеріалів Данішевський  Владислав Валентинович;
2003-2006 рр. - к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Нікіфорова Тетяна Дмитріївна;
2006-2007 рр. – д.т.н., професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Лаухін Дмитро В’ячеславович;
2007-2010 рр. - к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства та обробки Бєкетов  Олександр Вадимович;
2010-2013 рр. – к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Шевченко Тетяна Юріївна;
с 2013 р. – к.т.н., асистент кафедри реконструкції та управління в будівництві Єлісєєва Марина Олександрівна.

Основні заходи ради молодих вчених:

  • координація роботи молодих вчених Академії;
  • взаємодія молодих вчених Академії з провідними вченими Дніпропетровського регіону;
  • оперативна передача інформації про проведення наукових конференцій, семінарів, конкурсів.

Сайт Ради молодих вчених


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска