ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Академія

Сultural and European Diplomacy News Centre

Категория Медиа/новости/издательство

Название Сultural and European Diplomacy News Centre

Имя пользователя www.facebook.com/ECDIP

 

Краткое описание

Канал новин з Культурної та Європейської діпломатії. Ми висвітлюємо новини, публікації та інформацію про найбільш цікаві події світу і охоплює не тільки Європу, але і Азію, Африку, Північну і Південну Америку та інші континенти . Особлива увага приділяється проблемам конфліктів та можливостей їх вирішення за допомогою «М'якою сили » і культурної дипломатії .

Канал працює для аналізу і підвищення обізнаності про практику культурної та європейської дипломатії з боку урядів і неурядових організацій та суб'єктів, а також вивчення нових стратегій для зміцнення Миру і безпеки та налагодженню діалогу спів порозуміння між країнами та взаємозбагачення між народами.

Канал поєднує в собі два поняття, а саме:

Культурна дипломатія -  це мова міжнаціонального діалогу обміну інформацією, ідей, цінностей, історії, мови, релігії, традицій, культури і мистецтва та іншими аспектами культури або ідентичності для зміцнення відносин. Підвищення соціально-культурного співробітництва, просування національних інтересів з боку урядів і неурядових організацій та суб'єктів, а також вивчення нових стратегій для зміцнення мультикультурних відносин, підвищення, «Культурна дипломатія може бути здійснено або державним сектором, приватним сектором або громадянським суспільством ".

 

Європейська дипломатія – це мова міжнародного діалогу мета якого сприяти  культурному вихованню населення на принципах демократії.

Миссия КАНАЛУ

Сприяти підтримці та зміцненню справедливого і гармонійного світу, миру і свободи, культур, екології та безпеки, покращення людського життя, захисту прав людини та розвитку демократії в світі.

Подробное описание

People who are interested in information in social, cultural, economic, environmental, educational, diplomatic spheres of activity, healthy lifestyle, politics, cinema and fashion industry can find here the latest news from around the world in these areas.


Information taken from the pages of well-known media, interviews with politicians, diplomats, public figures, Maecenatis, philanthropists, Futurologists, Atmogs, figures of culture and art, and many others who monitor the information field of the Earth and conduce the settlement of conflicts and take part in peace-building.


Materials are also taken from the pages of national and international websites of governmental and non-governmental organizations, subjects of international law such as the UN, NATO, EU, IMF, Interpol, UNESCO, GUAM, CID, ICPO, WHO, ILO, FAO, UNIDO, OSCE, WFTD, OPEC, NAFTA, GCC, ACEM, IBRD, IADB (or IDB or BID), MBI, EBRD, EIB, CPI, HUDOC civil society organizations and different other information sources.


Сultural and European Diplomacy News Centre is an integral part of the "Culture and Diplomacy of the country of the World" – the mission of European and Cultural Diplomacy in Ukraine, which works under the auspices of the Ministry of the Culture of Ukraine 02. 12.2014 № 4185/13 / 13-14 In № 13.11.14 / 04 of 10.10.2014 in support of projects on development of the Cultural and European Diplomacy in Ukraine.


Working under the auspices of the Ministry of Information Policy of Ukraine 16.02 / 2016 original letter number 16-02 / 06 Executive: Sobotuk M I. 200-46-24 in supporting information and organizational and methodological assistance, including post about the event on the site office.

The Сultural and European Diplomacy News Centre reserves the right to delete any comments containing profanity, offensive language or remarks which are harmful or incite hatred or violence towards any person, group, race or religion, and also any comments or posts linking to spam or irrelevant advertisers.


Люди, які зацікавлені інформацією у соціальній, культурній, економічній, екологічній, освітній, дипломатичній сферах діяльності, здоровому способі життя, політиці, кіно та індустрії моди, можуть знайти тут останні новини з усього світу в цих сферах.


Інформація взята зі сторінок відомих ЗМІ, інтерв'ю з політиками, дипломатами, громадськими діячами, меценатами, філантропами, футурологами, діячами культури та мистецтва і багатьох інших людей, які стежать за інформаційним полем Землі, сприяють врегулюванню конфліктів та беруть участь у Світобудуванні.


Матеріали також взяті зі сторінок національних та міжнародних веб-сайтів, урядових та не урядових організацій, суб’єктів міжнародного права, таких як UN, NATO, EU, IMF, Interpol, UNESCO, GUAM, CID, ICPO, WHO, ILO,FAO,UNIDO,OSCE, WFTD, OPEC,NAFTA,GCC, ACEM, IBRD, IADB (or IDB or BID), MBI, EBRD, EIB, CPI, HUDOC організацій громадського суспільства та різних інших джерел інформації.


Центр Новин Культурної та Європейської Дипломатії є складовою частиною Організації «Культура і Дипломатія Країн Світу" - місія культурної та європейської дипломатії в Україні, що працює під патронатом Міністерства культури України. 02. 12.2014 № 4185/13/13-14 На № 13.11.14/04 від 10.10.2014 на підтримку проектів з розвитку Культурної та Європейської дипломатії в Україні. Міністерством Інформаційної Політики України від 16/02/2016 вих. № 16-02/06 вик. Соботюк М.І. 200-46-24. Патронат і підтримка інформаційну та організаційно-методичну допомогу, зокрема розміщувати інформацію про проведення заходу на сайті відомства. 


Центр Новин Культурної та Європейської Дипломаті залишає за собою право видаляти будь-які коментарі, що містять ненормативну лексику, образи та зауваження, які є шкідливими або провокують ненависть чи насильство щодо будь-якої особи, групи, раси чи релігії, а також будь-які зауваження або повідомлення, що містять спам або не мають відношення до рекламодавців.

Награды

1. Letter of patronage of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, № 672/13 / 09.13 from 03.07. 2009 International project on "Culture and Diplomacy Country in the World."

2. Листа-патронату Міністерства культури і туризму України, № 672/13/13-09 від 03.07. 2009 р. на Міжнародний проект «Культура і Дипломатія Країн Світу». www.mincult.kmu.gov.ua

 

3. Letter of patronage of the Ministry of culture of Ukraine 02. 12.2014 No. 4185/13/13-14 On No. 13.11.14/04 from 10.10.2014 to support projects for the development of Cultural and European diplomacy in Ukraine.
Листа-патронату Міністерства культури України 02. 12.2014 № 4185/13/13-14 На № 13.11.14/04 від 10.10.2014 на підтримку проектів з розвитку Культурної та Європейської дипломатії в Україні. www.mincult.kmu.gov.ua

 

4. Letter of patronage of the Ministry of Information Policy of Ukraine from 16.02 / 2016 original letter number 16-02 / 06 Executive: Sobotuk M I. 200-46-24 in supporting information and organizational and methodological assistance, including post about the event on the site office.

Листа-патронату Міністерства Інформаційної Політики України від 16/02/2016 вих. № 16-02/06 вик. Соботюк М.І. 200-46-24. Патронат і підтримка інформаційну та організаційно-методичну допомогу, зокрема розміщати інформацію про проведення заходу на сайті відомств. www.mip.gov.ua

 

5. Листа-патронату Дніпропетровської міської ради від 25.07.2016 № 6/10-132 . Патронат і підтримка інформаційну та організаційно-методичну допомогу, зокрема розміщати інформацію про проведення заходу на сайті відомства www.dniprorada.gov.ua

 

6. Листа-патронату Дніпропетровської державної академії будівництва та архітектури від 06.07.2016 № 38-01-198. Патронат і підтримка інформаційну та організаційно-методичну допомогу, зокрема розміщати інформацію про проведення заходу на сайті відомства www.pgasa.dp.ua

 

7. Листа-патронату Головного архітектурно-планувального управління Днапропетровської міської ради 21.04.2016 № 09/1124 на 15/06 від 08.07.2015. Патронат і підтримка інформаційну та організаційно-методичну допомогу, зокрема розміщати інформацію про проведення заходу на сайті установи www.apu.dp.ua

 

8. Порядок проведення позачергового засідання виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 05.08.2016

Відкриває і веде міський голова Філатов Б.А.

Рішення Дніпропетровської міської ради виконавчого комітету від 05.08.2016 №316 , погодження розміщення екрану без сидячих місць, в рамках реалізації проекту з культурної та європейської дипломатії N 7 «Літній кінотеатр»

 

9. Департамент комунального господарства та капітального будівництва комунальне підприємство «Дніпроводоканал» 14.07.2016. № 50001/15-14,  щодо розміщення конструкції екрану у складі проекту з культурної та європейської дипломатії в рамках регіональної політики.

 

 

Совет по культурной дипломатии исследований

 

Совет по культурной и европейской дипломатии исследований включает ряд видных деятелей из Консультативного сонета UCCDIP, а также другие выбранные видных лиц, поступающих из области научных кругов, международной политики и знаменитых художников. Все люди продемонстрировали выдающийся вклад в развитие общества и служили их страны и их общин существенным образом.

 

Наші спікери

· Генеральный секретарь Організації  «Культура і Дипломатія Країн Світу», Філь О.О. (Secretary-General of the KID,"Culture and Diplomacy of the countries of the World"  FiL Oleksiy

· Ректор, д.т.н., проф. Дніпропетровської державної академії будівництва та архітектури Большаков В.І.


© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2018

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска