Розклад для кафедр ( Механiчний ф-т ). 2 семестр. 2017/2018 навч.рiк.

IBTC Автом.та елект. Будiв.машин ЕРМ Матер.обр.мат.

IBTC
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00Обчислювальна технiка i 487лекцiяАУТП-17доц.Коряшкiна Л.С.
програмування
8.00Прикладна механiка09лекцiяПМ-16ст.в.Посилаєв О.О.
9.30зМоделювання i оптимизацiя 1007практикаАУТП-14
систем керування
9.30Електротехнiчнi пристроi09лекцiяМIТ-16ст.в.Посилаєв О.О.
9.30Обчислювальна технiка i 502практикаАУТП-17
програмування
9.30Теорiя електричних сигналiв..487лекцiяМIТ-15доц.Пономарьова О.А.
11.00 Побутова iнфор-вимiр. систем09лекцiяМIТ-14ст.в.Посилаєв О.О.
11.00Метрологiя в нанотехнологiях285практикаМIТ-17-м
11.00Теорiя автоматичного керування487лекцiяМIТ-15ас.Лукашук Г.О.
13.00зАналiз та обробка даних502практикаМIТ-17-м
_Вiвторок_
9.30чАналiз та обробка даних388лекцiяМIТ-17-мдоц.Пономарьова О.А.
9.30Мiкропроцессорнi системи09лекцiяМIТ-14ас.Пономарьов С.М.
9.30Основи стандартизацii та 487лекцiяМIТ-16ас.Лукашук Г.О.
сертификацii
11.00чБази даних i знань2002практикаМIТ-14
11.00чПроектування систем i засобiв 487практикаМIТ-15
вимiр.
11.00зВимiрювальнi перетворювачi09практикаМIТ-15
11.00зМiкропроцессорнi системи388лекцiяМIТ-14ас.Пономарьов С.М.
11.00зОснови стандартизацii та 487практикаМIТ-16
сертификацii
13.00Теорiя автоматичного керування1007практикаМIТ-15
14.30чОбробка результатив 487лекцiяМIТ-15ас.Лукашук Г.О.
вимiрювання
_Середа_
9.30Вимiрювальнi перетворювачi487лекцiяМIТ-15проф.Ковшов Г.М.
9.30Теорiя експерименту09лекцiяМIТ-14ст.в.Посилаєв О.О.
11.00Обробка результатив 1007практикаМIТ-15
вимiрювання
11.00Теорiя експерименту2002практикаМIТ-14
13.00чДеталi машин09практикаБМО-15
13.00чОснови стандартизацii та 487практикаМIТ-16
сертификацii
13.00Iнформацiйнi технологii388лекцiяМIТ-17-мст.в.Посилаєв О.О.
14.30чIнформацiйнi технологii1006практикаМIТ-17-м
14.30Деталi машин09лекцiяБМО-15доц.Мацевич I.М.
_Четвер_
9.30чЕлектротехнiчнi пристроi09практикаМIТ-16
9.30чМоделювання та оптимiзацiя 324лекцiяМIТ-14ас.Лукашук Г.О.
систем керування
9.30чМоделювання i оптимизацiя 324лекцiяАУТП-14ас.Лукашук Г.О.
систем керування
9.30чТеорiя електричних сигналiв..487лекцiяМIТ-15доц.Пономарьова О.А.
9.30зМоделювання та оптимiзацiя 502практикаМIТ-14
систем керування
9.30зТеорiя електричних сигналiв..487практикаМIТ-15
11.00чПрикладна механiка09практикаПМ-16
11.00Метрологiя та вимiрювання285лекцiяМIТ-14доц.Пономарьова О.А.
11.00Обробка результатив 487лекцiяМIТ-15ас.Лукашук Г.О.
вимiрювання
13.00Метрологiя та вимiрювання09практикаМIТ-14
_П`ятниця_
8.00зОбчислювальна технiка i 487лекцiяАУТП-17доц.Коряшкiна Л.С.
програмування
8.00Бази даних i знань09лекцiяМIТ-14проф.Прокопчук Ю.О.
9.30Бази даних i знань116практикаМIТ-14
9.30Електронне та електричне 09лекцiяАГ-14ст.в.Посилаєв О.О.
обладання автомобiлiв
9.30Проектування систем i засобiв 487лекцiяМIТ-15ас.Пономарьов С.М.
вимiр.
9.30Теорiя механiзмiв i машин521лекцiяБМО-16 - ...доц.Мацевич I.М.
9.30Числовi методи i 388лекцiяМIТ-16 - ...доц.Коряшкiна Л.С.
моделювання на ЕОМ
11.00чЕлектронне та електричне 487практикаАГ-14
обладання автомобiлiв
11.00чТеорiя механiзмiв i машин09практикаБМО-16
11.00зТеорiя механiзмiв i машин09практикаАГ-16
11.00Комп*юерне моделювання487лекцiяМIТ-17-мпроф.Прокопчук Ю.О.
11.00Мiкропроцессорнi системи285практикаМIТ-14
11.00Числовi методи i 1007практикаАУТП-16
моделювання на ЕОМ
13.00Комп*юерне моделювання1006практикаМIТ-17-м
13.00Числовi методи i 502практикаМIТ-16
моделювання на ЕОМ

Автом.та елект.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00зЕлектротехнiка електронiка та 121практикаБМО-16
мiкропроцес. технiка
9.30зЕлектротехнiка електронiка та 121практикаАГ-16
мiкропроцес. технiка
9.30Спецкурс за фахом 384лекцiяАУТП-17-мдоц.Чумак Л.I.
/застосування../
9.30Технiчнi засоби автоматизацii382лекцiяАУТП-16доц.Ужеловський В.О.
11.00Основи комп`ютерно-384практикаАУТП-14
iнтегрованого управлiння
11.00Спецкурс за фахом 385практикаАУТП-17-м
/застосування /
11.00Теорiя автоматичного керування502лекцiяАУТП-15доц.Ужеловський В.О.
14.30Теорiя автоматичного керування382лекцiяАУТП-15доц.Ужеловський В.О.
_Вiвторок_
8.00зАвтоматизацiя технологiчних 386практикаАУТП-14
процесiв
9.30Автоматизацiя технологiчних 382лекцiяАУТП-14доц.Чумак Л.I.
процесiв
11.00чОснови автоматизованих систем 1006практикаАУТП-14
керування технол
11.00Мiкропроцесорна технiка382лекцiяАУТП-15доц.Ужеловский А.В.
13.00чНавчальний практикум з 384практикаАУТП-14
проф.ор.викор.ПЕОМ
13.00чСпецкурс за фахом382лекцiяАУТП-17-мдоц.Чумак Л.I.
13.00зМiкропроцесорна технiка1006практикаАУТП-15
_Середа_
8.00зТехнiчнi засоби автоматизацii382лекцiяАУТП-16доц.Ужеловський В.О.
8.00Електротехнiка електронiка та 121практикаБМО-16
мiкропроцес. технiка
9.30чСист.аналiз складних систем 385практикаАУТП-15
управлiння
9.30зТеорiя автоматичного керування382лекцiяАУТП-15доц.Ужеловський В.О.
9.30Iнформацiйнi технологii у наук. 384лекцiяАУТП-17-мдоц.Ткачов В.С.
досл.
11.00Електронiка i мiкросхемотехнiка121лекцiяМIТ-16 - ...ас.Дубов Т.М.
11.00Навчальний практикум з 1006практикаАУТП-14
проф.ор.викор.ПЕОМ
11.00Сист.аналiз складних систем 382лекцiяАУТП-15доц.Базилевич Ю.М.
управлiння
11.00Спецкурс за фахом /комп../384лекцiяАУТП-17-мдоц.Ужеловський В.О.
13.00чЕлектронiка i мiкросхемотехнiка121практикаАУТП-16
13.00зЕлектронiка i мiкросхемотехнiка121практикаМIТ-16
13.00Основи проектування систем 382лекцiяАУТП-14доц.Ужеловский А.В.
автоматизацii
_Четвер_
8.00Електротехнiка електронiка та 121практикаАГ-16
мiкропроцес. технiка
8.00Основи комп`ютерно-382лекцiяАУТП-14доц.Ткачов В.С.
iнтегрованого управлiння
8.00Спецкурс за фахом384практикаАУТП-17-м
9.30зЕлектроустаткування 382лекцiяАУТП-14доц.Базилевич Ю.М.
технологiчних комплексiв
9.30Електротехнiка електронiка та 353лекцiяБМО-16 - ...ас.Дубов Т.М.
мiкропроцес. технiка
11.00чЕлектротехнiка в будiвництвi121практикаТГПВ-15
11.00Електричнi вимiрювання126лекцiяАУТП-15ас.Дубов Т.М.
11.00Основи автоматизованих систем 382лекцiяАУТП-14доц.Базилевич Ю.М.
керування технол
11.00Технiчнi засоби автоматизацii1006практикаАУТП-16
13.00чЕлектроустаткування 1007практикаАУТП-14
технологiчних комплексiв
13.00зЕлектронiка i мiкросхемотехнiка121лекцiяМIТ-16 - ...ас.Дубов Т.М.
14.30Електричнi вимiрювання121практикаАУТП-15
_П`ятниця_
8.00чЕлектротехнiка електронiка та 354лекцiяБМО-16 - ...ас.Дубов Т.М.
мiкропроцес. технiка
8.00чОснови САПР1006практикаАУТП-14
8.00Електротехнiка в будiвництвi121лекцiяТГПВ-15
9.30чЕлектричнi вимiрювання121лекцiяАУТП-15ас.Дубов Т.М.
9.30чОснови САПР382лекцiяАУТП-14доц.Ужеловский А.В.
9.30зОснови комп`ютерно-382лекцiяАУТП-14доц.Ткачов В.С.
iнтегрованого управлiння
11.00чIдентифiкацiя та моделювання 382лекцiяАУТП-15доц.Ткачов В.С.
технолог. об*ектив
11.00зIдентифiкацiя та моделювання 384практикаАУТП-15
технолог. об*ектив
11.00зОснови проектування систем 1006практикаАУТП-14
автоматизацii

Будiв.машин
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Вiвторок_
8.00зМоделювання робочих прц. 322блекцiяБМО-17-мдоц.Спiльник М.А.
буд. маш.
9.30чБудiвельна технiка322блекцiяТГПВ-14-2 - ...доц.Хожило М.Є.
9.30зМоделювання робочих прц. 322бпрактикаБМО-17-м
буд. маш.
11.00Вантажнопiдйомна 285лекцiяБМО-15доц.Голубченко О.I.
транспортуюча та трансп. техн.
11.00Основи автоматизацii 283лекцiяБМО-14доц.Хожило М.Є.
пректування машин
13.00Основи автоматизацii 285практикаБМО-14
пректування машин
_Середа_
9.30Машини та обл.для реконструк. 283лекцiяБМО-14доц.Шатов С.В.
буд.
11.00Гiдравлiка. гiдро-та 322блекцiяБМО-16 - ...доц.Шатов С.В.
пневмоприводи
11.00Спецкурс за фахом283лекцiяБМО-17-мдоц.Спiльник М.А.
13.00чГiдравлiка. гiдро-та 283практикаБМО-16
пневмоприводи
13.00зГiдравлiка. гiдро-та 283практикаАГ-16
пневмоприводи
13.00Спецкурс за фахом285лекцiяБМО-17-мдоц.Спiльник М.А.
_Четвер_
9.30чУчбовий практикум з дорожних 285практикаБМО-14
машин
9.30зДорожнi машини285практикаБМО-14
11.00чВантажнопiдйомна 283лекцiяБМО-15доц.Голубченко О.I.
транспортуюча та трансп. техн.
11.00зВантажнопiдйомна 283практикаБМО-15
транспортуюча та трансп. техн.
11.00Оцiнка ефективностi ДБМ та 322бпрактикаБМО-17-м
обл.
13.00чСучаснi методи дослiдження та 285лекцiяБМО-17-мдоц.Голубченко О.I.
розрахунку ин.п
13.00зСучаснi методи дослiдження та 285практикаБМО-17-м
розрахунку ин.п
13.00Дорожнi машини285лекцiяБМО-14доц.Шатов С.В.
14.30чМашини та обл.для реконструк. 283практикаБМО-14
буд.

ЕРМ
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
9.30чТехнiчна експлуатац. автомобiлiв523бпрактикаАГ-14
9.30зБезпека дорожнього руху523апрактикаАГ-15
9.30Органiзацiя. планування i 170лекцiяБМО-14доц.Заяць Г.В.
управлiння виробництв
11.00чОрганiзацiя. планування i 523бпрактикаБМО-14
управлiння виробництв
11.00Безпека дорожнього руху523алекцiяАГ-15ас.Коноваленко Ю.I.
11.00Основи технiчноi дiагностики 170лекцiяАГ-14доц.Заяць Г.В.
автомобiлiв
13.00Система дiагностики автомобiлiв523апрактикаАГ-17-м
_Вiвторок_
8.00чСистема дiагностики автомобiлiв523блекцiяАГ-17-мдоц.Заяць Г.В.
9.30чОснови вироб. i ремонту буд. 07практикаБМО-14
маш.
9.30чТеорiя технiчних систем523апрактикаБМО-15
9.30зАвтомобiльнi двигунi272практикаАГ-15
9.30зАвтотракторний транспорт07практикаБМО-15
9.30зСистема дiагностики автомобiлiв523блекцiяАГ-17-мдоц.Заяць Г.В.
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлекцiяАГ-14доц.Сакно О.П.
11.00чОснови технiчноi дiагностики 170лекцiяАГ-14доц.Заяць Г.В.
автомобiлiв
11.00зТехнiчна експлуатац. автомобiлiв523апрактикаАГ-14
11.00Автомобiлi07практикаАГ-15
11.00Експлуатацiйнi матерiали272лекцiяБМО-16доц.Колеснiкова Т.М.
13.00чЕксплуатацiйнi матерiали272практикаАГ-15
13.00зЕксплуатацiйнi матерiали522апрактикаБМО-16
13.00Основи технiчноi дiагностики 07практикаАГ-14
автомобiлiв
_Середа_
8.00чОрганiзацiя автомобiльних 523блекцiяАГ-14доц.Стадник В.Л.
перевезень
9.30чАвтомобiльнi двигунi523блекцiяАГ-15ст.в.Богомолов В.В.
9.30Тенологiчне обладнання для 170лекцiяАГ-14доц.Татарчук О.В
обсл. р/м
9.30Теорiя технiчних систем523алекцiяАГ-17-мпроф.Колiсник М.П.
11.00чОрганiзацiя державного 523блекцiяАГ-14ст.в.Богомолов В.В.
обл.контр.
11.00зЛiцензування сертифiкацiя а/т523блекцiяАГ-14ст.в.Богомолов В.В.
11.00Двигуни внутрiшнього згорання272лекцiяБМО-15доц.Колеснiкова Т.М.
11.00Основи вироб. i ремонту буд. 170лекцiяБМО-14доц.Татарчук О.В
маш.
11.00Теорiя технiчних систем523апрактикаАГ-17-м
13.00чАвтомобiлi272практикаАГ-16
13.00чАвтомобiльнi двигунi523апрактикаАГ-15
13.00чТехнолог.основи 170лекцiяБМО-14доц.Татарчук О.В
машинобудування
13.00зДвигуни внутрiшнього згорання272практикаБМО-15
13.00зТехнолог.основи 170практикаБМО-14
машинобудування
_Четвер_
9.30чОрганiзацiя автомобiльних 272практикаАГ-14
перевезень
9.30зТенологiчне обладнання для 07практикаАГ-14
обсл. р/м
9.30Автомобiлi07практикаАГ-15
9.30Теорiя технiчних систем523алекцiяБМО-15проф.Колiсник М.П.
11.00чЛiцензування сертифiкацiя а/т07практикаАГ-14
11.00зОрганiзацiя державного 07практикаАГ-14
обл.контр.
11.00Експлуатацiйнi матерiали272лекцiяАГ-15доц.Колеснiкова Т.М.
11.00Технолог.основи 170лекцiяБМО-14доц.Татарчук О.В
машинобудування
13.00Автомобiлi272лекцiяАГ-16доц.Колеснiкова Т.М.
13.00Технiчна експлуатац. автомобiлiв523бпрактикаАГ-15
_П`ятниця_
8.00чТехнiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлекцiяАГ-14доц.Сакно О.П.
8.00Експлуат. та обслуговування 523блекцiяБМО-14ст.в.Богомолов В.В.
машин
9.30чАвтотракторний транспорт523блекцiяБМО-15ст.в.Богомолов В.В.
9.30чЕксплуат. та обслуговування 523алекцiяБМО-14ст.в.Богомолов В.В.
машин
9.30Технiчна експлуатац. автомобiлiвЛТЕлекцiяАГ-15доц.Татарчук О.В
11.00АвтомобiлiЛТЕлекцiяАГ-15доц Сахно

Матер.обр.мат.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид занять Група Викладач
_Понедiлок_
8.00чМетали i зварювання в 322алекцiяПЦБ-16-7п - ...доц.Тютєрєв I.А.
будiвництвi
8.00зМетали i зварювання в 322алекцiяПЦБ-17ст - ...доц.Тютєрєв I.А.
будiвництвi
9.30чВзаемозам. стандарт. та технiчнi 322апрактикаБМО-15
вимiрювання
9.30чМатерiалознавство553лекцiяПМ-16доц.Iванцов С.В.
9.30зМатерiалознавство553практикаПМ-16
9.30Зварювання та iншi способи 181лекцiяПМ-15доц.Вашкевич Ф.Ф.
з`єднання констр.
9.30Технологiя констр. матер. i 552лекцiяБМО-17 - ...доц.Тютєрєв I.А.
матерiалознавство
11.00чСтандарт. метрологiя та 553практикаПМ-15
контролювання як. прод.
11.00зЗварювання та iншi способи 181практикаПМ-15
з`єднання констр.
11.00зТехнологiя констр. матер. i 552практикаБМО-17 - ...
матерiалознавство
11.00Взаемозам. стандарт. та технiчнi 322алекцiяБМО-15доц.Спiльник А.Я.
вимiрювання
13.00Теоретичнi основи та технологiя 181лекцiяПМ-17-мдоц.Вашкевич Ф.Ф.
зв.буд.ст.
_Вiвторок_
9.30чМатемат. моделювання та 553практикаПМ-15
оптiм.тех.проц. та мат.
9.30зНовi методи змiцнення констр. 552практикаПМ-14
мат-лiв
9.30Теоретичнi основи та технологiя 181практикаПМ-17-м
зв.буд.ст.
11.00зТеоретичнi основи та технологiя 181практикаПМ-17-м
зв.буд.ст.
11.00Стандарт. метрологiя та 553лекцiяПМ-15доц.Узлов О.В.
контролювання як. прод.
13.00Матерiалознавство553лекцiяПМ-16доц.Iванцов С.В.
13.00Науково-досл.робота та 284лекцiяПМ-17-мпроф.Волчук В.М.
заст.мат.мет.
13.00Теорiя процесiв форструктури та 552практикаПМ-15
властив. кон. мат.
_Середа_
9.30чТермiчна обробка552практикаПМ-15
9.30Теоретичнi основи та методи 553лекцiяПМ-17-мпроф.Большаков В.I
терм.обр.
11.00чТеоретичнi основи та методи 553лекцiяПМ-17-мпроф.Большаков В.I
терм.обр.
11.00Термiчна обробка552лекцiяПМ-15доц.Узлов О.В.
_Четвер_
9.30Кристалографiя, кристалохiмiя 552лекцiяПМ-16проф.Волчук В.М.
та мiнералогiя
11.00чМатемат. моделювання та 553лекцiяПМ-15проф.Волчук В.М.
оптiм.тех.проц. та мат.
11.00чНанотехнологii та 552лекцiяПМ-14проф.Лаухiн Д.В.
наноматерiали
11.00зКристалографiя, кристалохiмiя 552практикаПМ-16
та мiнералогiя
11.00зСтандарт. метрологiя та 553практикаПМ-15
контролювання як. прод.
_П`ятниця_
8.00Використання високомiцних мат-552лекцiяПМ-14доц.Тютєрєв I.А.
лiв. в маш.
9.30Методи структурного анал. 553лекцiяПМ-15доц.Бекетов О.В.
матерiалiв
9.30Новi методи змiцнення констр. 552лекцiяПМ-14доц.Ротт Н.О.
мат-лiв
11.00чМетали та зварювання322алекцiяТГПВ-17ст - ...доц.Ротт Н.О.
11.00чТеорiя процесiв форструктури та 553лекцiяПМ-15доц.Бекетов О.В.
властив. кон. мат.
11.00чТехнологiя вир. фас.прокатiв552лекцiяПМ-16доц.Тютєрєв I.А.
11.00зМетоди структурного анал. 553практикаПМ-15
матерiалiв
Копія від 19.02.2018